Imperativ – tryb rozkazujący w niemieckim

W tym artykule przyjrzymy się trybowi rozkazującemu w języku niemieckim, jego definicji, funkcji oraz budowie zdań. Omówimy specyfikę trybu rozkazującego dla czasowników regularnych i nieregularnych, a także jego użycie w kontekstach formalnych i nieformalnych. Zapoznamy się również z zastosowaniem trybu rozkazującego w zdaniach z zaprzeczeniem i pytających oraz omówimy częste błędy oraz praktyczne ćwiczenia.

Definicja i funkcja trybu rozkazującego w języku niemieckim

Tryb rozkazujący, zwany również imperatywem, jest jednym z trybów gramatycznych w języku niemieckim, który służy do wyrażania poleceń, próśb, rad, zachęt czy życzeń. W odróżnieniu od trybu oznajmującego, który przekazuje informacje, tryb rozkazujący ma na celu wpłynięcie na zachowanie innych osób, wyrażając w ten sposób wolę mówiącego.

W języku niemieckim tryb rozkazujący występuje w dwóch formach: singularnej (Einzahl) i pluralnej (Mehrzahl). Forma singularna odnosi się do jednej osoby, natomiast forma pluralna do dwóch lub więcej osób. Warto zwrócić uwagę, że tryb rozkazujący nie występuje we wszystkich osobach gramatycznych, a jedynie w drugiej osobie liczby pojedynczej (du) oraz drugiej osobie liczby mnogiej (ihr). W przypadku zwracania się do jednej osoby formalnie (Sie), stosuje się konstrukcję z czasownikiem w trybie oznajmującym.

Budowa zdań w trybie rozkazującym dla czasowników regularnych

Tworzenie trybu rozkazującego dla czasowników regularnych (tzw. słabych) jest stosunkowo proste. W przypadku formy singularnej (du) należy odmienić czasownik w czasie teraźniejszym (Präsens) dla drugiej osoby liczby pojedynczej, a następnie usunąć końcówkę „-st”. W przypadku formy pluralnej (ihr) wystarczy użyć formy czasownika w czasie teraźniejszym dla drugiej osoby liczby mnogiej. Przykłady:

 • spielen (grać) – Spiel! (du) / Spielt! (ihr)
 • arbeiten (pracować) – Arbeite! (du) / Arbeitet! (ihr)
 • lernen (uczyć się) – Lerne! (du) / Lernt! (ihr)

Warto zauważyć, że w trybie rozkazującym czasownik zawsze znajduje się na pierwszym miejscu w zdaniu. Jeśli zdanie zawiera inne elementy, takie jak przysłówki, dopełnienia czy okoliczniki, to występują one po czasowniku. Przykład:

 • Spiel das Lied! (Zagraj piosenkę!)
 • Arbeitet schneller! (Pracujcie szybciej!)
 • Lernt fleißig! (Uczcie się pilnie!)

Specyfika trybu rozkazującego dla czasowników nieregularnych

W przypadku czasowników nieregularnych, tryb rozkazujący może różnić się od regularnych wzorców odmiany. Warto zwrócić uwagę na kilka szczególnych przypadków, które mogą sprawić trudności podczas nauki języka niemieckiego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące trybu rozkazującego dla czasowników nieregularnych:

 • Brak końcówki „-e” w drugiej osobie liczby pojedynczej: W przypadku niektórych czasowników nieregularnych, tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby pojedynczej nie przyjmuje końcówki „-e”. Przykład: „sehen” (widzieć) – „Sieh!” (zobacz!).
 • Umlaut w trybie rozkazującym: Czasowniki nieregularne z umlautem (np. „ä”, „ö”, „ü”) często zachowują go również w trybie rozkazującym. Przykład: „fahren” (jechać) – „Fahr!” (jedź!).
 • Zmiana samogłoski wewnątrz rdzenia czasownika: W niektórych przypadkach, tryb rozkazujący czasowników nieregularnych może wymagać zmiany samogłoski wewnątrz rdzenia czasownika. Przykład: „nehmen” (brać) – „Nimm!” (weź!).
 • Wyjątki: Istnieją również nieliczne wyjątki, które nie podążają za żadnymi z powyższych zasad. Przykład: „sein” (być) – „Sei!” (bądź!).

Ważne jest, aby zapoznać się z nieregularnymi odmianami czasowników w trybie rozkazującym, ponieważ ich błędne użycie może prowadzić do nieporozumień. Ćwiczenie i praktyka pomogą w opanowaniu tych trudniejszych przypadków.

Użycie trybu rozkazującego w kontekście formalnym i nieformalnym

W języku niemieckim, tryb rozkazujący może być używany zarówno w sytuacjach formalnych, jak i nieformalnych. Jednakże, istnieją pewne różnice w użyciu trybu rozkazującego w zależności od kontekstu, które warto znać, aby uniknąć nieporozumień i być uprzejmym wobec rozmówcy. Oto kilka wskazówek dotyczących użycia trybu rozkazującego w różnych sytuacjach:

 • Forma grzecznościowa: W sytuacjach formalnych, zaleca się używanie formy grzecznościowej trybu rozkazującego, która jest tworzona przez dodanie „Sie” do czasownika w formie bezokolicznikowej. Przykład: „Kommen Sie bitte!” (Proszę przyjść!).
 • Forma nieformalna: W sytuacjach nieformalnych, takich jak rozmowy z przyjaciółmi czy rodziną, można używać trybu rozkazującego w drugiej osobie liczby pojedynczej (du) lub liczby mnogiej (ihr). Przykład: „Komm!” (Chodź!) lub „Kommt!” (Chodźcie!).
 • Uprzejme sformułowania: Aby wyrazić prośbę lub życzenie w sposób uprzejmy, można dodać słowa takie jak „bitte” (proszę) lub „doch” (przecież) do zdania z trybem rozkazującym. Przykład: „Hilf mir bitte!” (Pomóż mi, proszę!).
 • Unikanie bezpośrednich rozkazów: W niektórych sytuacjach, szczególnie w kontekście formalnym, bezpośrednie wydawanie rozkazów może być odbierane jako niegrzeczne. W takich przypadkach można zastosować konstrukcje z czasownikami modalnymi, takie jak „können” (móc) lub „sollen” (powinien). Przykład: „Könnten Sie mir helfen?” (Czy mógłby Pan mi pomóc?) lub „Sie sollten das tun” (Powinien Pan to zrobić).

Znając te zasady, można właściwie dostosować swój sposób wyrażania rozkazów i próśb do sytuacji, w której się znajdujemy. Ważne jest, aby pamiętać o kulturze języka niemieckiego i dbać o uprzejmość wobec rozmówców.

Zastosowanie trybu rozkazującego w zdaniach z zaprzeczeniem

Tryb rozkazujący w języku niemieckim może być używany w zdaniach z zaprzeczeniem w celu wyrażenia zakazu lub odradzenia czegoś. W takich przypadkach, czasownik w trybie rozkazującym jest poprzedzony partykułą „nicht”, która oznacza „nie”. Na przykład:

 • Mach nicht so viel Lärm! (Nie rób tyle hałasu!)
 • Geh nicht zu schnell! (Nie idź za szybko!)

W zdaniach z zaprzeczeniem, czasownik w trybie rozkazującym pozostaje w formie podstawowej, bez końcówki -e, która jest dodawana w przypadku czasowników regularnych. Warto również zauważyć, że w zdaniach z zaprzeczeniem, partykuła „nicht” zazwyczaj występuje bezpośrednio przed czasownikiem w trybie rozkazującym.

Tryb rozkazujący w kontekście zdań pytających

Tryb rozkazujący w języku niemieckim może być również używany w zdaniach pytających, aby wyrazić prośbę lub sugestię. W takich przypadkach, czasownik w trybie rozkazującym jest umieszczany na początku zdania, a zdanie kończy się pytajnikiem. Na przykład:

 • Kommst du bitte her? (Czy możesz tu przyjść?)
 • Hilf mir bitte! (Czy możesz mi pomóc?)

W zdaniach pytających, czasownik w trybie rozkazującym również pozostaje w formie podstawowej, bez końcówki -e. Jednakże, w przypadku czasowników nieregularnych, mogą wystąpić pewne zmiany w formie czasownika. Na przykład, czasownik „sein” (być) w trybie rozkazującym w zdaniu pytającym przyjmuje formę „sei” zamiast „seien”.

Częste błędy i pułapki w użyciu trybu rozkazującego

Podczas nauki trybu rozkazującego w języku niemieckim, uczący się mogą napotkać na różne trudności i pułapki. Warto zwrócić uwagę na najczęstsze błędy, aby uniknąć ich w przyszłości. Oto kilka z nich:

 • Mylenie końcówek czasowników – uczący się często mylą końcówki czasowników w trybie rozkazującym, zwłaszcza dla czasowników nieregularnych. Warto zwrócić uwagę na poprawne formy, takie jak „komm” (przyjdź) zamiast „komme” czy „iss” (jedz) zamiast „esse”.
 • Nieodpowiednie użycie zaimków – w trybie rozkazującym zaimki osobowe są często pomijane, jednak w niektórych przypadkach mogą być użyte dla podkreślenia. Należy pamiętać, że w trybie rozkazującym używamy zaimków w Dativie, np. „Gib mir das Buch” (Daj mi książkę).
 • Zapominanie o „zu” przed czasownikiem złożonym – w przypadku czasowników złożonych z „zu” (np. „aufstehen” – wstać), należy pamiętać o dodaniu „zu” przed czasownikiem w trybie rozkazującym, np. „Steh zu Hause auf” (Wstań w domu).
 • Błędy w zdaniach z zaprzeczeniem – uczący się często mają problem z konstrukcją zdań z zaprzeczeniem w trybie rozkazującym. Należy pamiętać, że zaprzeczenie „nicht” umieszczamy na końcu zdania, np. „Rauche nicht” (Nie pal).

Praktyczne ćwiczenia i przykłady zastosowania trybu rozkazującego

Aby opanować tryb rozkazujący w języku niemieckim, warto regularnie ćwiczyć jego stosowanie. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych ćwiczeń oraz przykładów zastosowania trybu rozkazującego w różnych sytuacjach:

 • Przetłumacz zdania na język niemiecki – ćwiczenie polegające na przekładaniu zdań z języka polskiego na niemiecki, np. „Otwórz okno” – „Öffne das Fenster”, „Nie jedz tyle słodyczy” – „Iss nicht so viele Süßigkeiten”.
 • Utwórz zdania z podanymi słowami – ćwiczenie polegające na tworzeniu zdań w trybie rozkazującym z podanymi słowami, np. „lernen, Deutsch” – „Lerne Deutsch” (Ucz się niemieckiego), „spielen, Fußball” – „Spiele Fußball” (Graj w piłkę nożną).
 • Przykłady zastosowania trybu rozkazującego w życiu codziennym – warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których tryb rozkazujący jest często używany, np. w przepisach kulinarnych („Schneide die Zwiebeln” – Pokrój cebulę), instrukcjach obsługi („Drücke den Knopf” – Naciśnij przycisk) czy w rozmowach z dziećmi („Räume dein Zimmer auf” – Posprzątaj swój pokój).
 • Ćwiczenia z użyciem trybu rozkazującego w kontekście formalnym i nieformalnym – warto ćwiczyć tworzenie zdań w trybie rozkazującym zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym, np. „Bitte, setzen Sie sich” (Proszę, usiądź Pan/Pani) vs. „Setz dich” (Usiądź).

Regularne ćwiczenia i zwracanie uwagi na typowe błędy pozwolą na opanowanie trybu rozkazującego w języku niemieckim i swobodne stosowanie go w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również