Opis twarzy po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Umiejętność opisywania twarzy w języku angielskim może być niezwykle przydatna w różnych sytuacjach, takich jak rozmowy towarzyskie, opowiadanie historii czy nauka języka. W tym artykule przedstawimy słownictwo dotyczące opisu twarzy, strukturę zdania oraz użyteczne zwroty, a także przykłady opisów twarzy dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo dotyczące opisu twarzy w języku angielskim

Przy opisywaniu twarzy w języku angielskim warto znać podstawowe słownictwo dotyczące części twarzy oraz cech wyglądu. Oto lista przydatnych słówek:

 • face – twarz
 • forehead – czoło
 • eyebrow – brew
 • eye – oko
 • eyelash – rzęsa
 • cheek – policzek
 • nose – nos
 • mouth – usta
 • lip – warga
 • chin – broda
 • jaw – szczęka
 • ear – ucho

Warto również znać przymiotniki opisujące cechy twarzy i wyglądu, takie jak:

 • round – okrągły
 • oval – owalny
 • square – kwadratowy
 • long – długi
 • wide – szeroki
 • narrow – wąski
 • big – duży
 • small – mały
 • straight – prosty
 • curved – zakrzywiony
 • thick – gruby
 • thin – cienki

Struktura zdania i użyteczne zwroty przy opisie twarzy

Podczas opisywania twarzy w języku angielskim warto znać odpowiednie zwroty oraz strukturę zdania. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami oraz ich tłumaczeniem na język polski:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
She has blue eyes.Ona ma niebieskie oczy.
He has a square face.On ma kwadratową twarz.
Her nose is long and straight.Jej nos jest długi i prosty.
His lips are thin.Jego ustacienkie.
She has high cheekbones.Ona ma wysokie kości policzkowe.

Struktura zdania opisującego twarz zwykle zaczyna się od podmiotu (np. „he”, „she”, „they”), następnie używamy czasownika „to have” lub „to be” w odpowiedniej formie, a potem dodajemy przymiotnik i rzeczownik opisujące część twarzy (np. „blue eyes”, „round face”).

Przykładowe opisy twarzy dla osób na poziomie podstawowym

She has a round face with big, blue eyes. Her eyebrows are thin and well-shaped. She has a small, upturned nose and full, pink lips. Her skin is fair and smooth, with a few freckles on her cheeks. She has long, straight, blonde hair that reaches her shoulders. She usually wears it in a ponytail or lets it fall freely. She has a friendly smile that shows her white, even teeth. Her ears are small and not very noticeable. She has a dimple on her left cheek when she smiles. Overall, she has a very pleasant and approachable appearance.

Tłumaczenie:

Ona ma okrągłą twarz z dużymi, niebieskimi oczami. Jej brwi są cienkie i dobrze ukształtowane. Ma mały, zadarty nos i pełne, różowe usta. Jej skóra jest jasna i gładka, z kilkoma piegami na policzkach. Ma długie, proste, blond włosy sięgające ramion. Zwykle nosi je w kucyku lub rozpuszcza swobodnie. Ma przyjazny uśmiech, który pokazuje jej białe, równe zęby. Jej uszy są małe i nie rzucają się w oczy. Ma dołek w lewym policzku, gdy się uśmiecha. Ogólnie ma bardzo przyjemny i przystępny wygląd.

4. Zaawansowane przykłady opisu twarzy w języku angielskim

His face is characterized by a strong, chiseled jawline and high cheekbones. His eyes are a piercing shade of green, framed by thick, dark eyebrows. His gaze is intense and seems to penetrate the soul of anyone he looks at. His nose is slightly crooked, perhaps due to an old injury, but it adds character to his face. His lips are thin and often pressed together in a serious expression. His skin is tanned and weathered, with a few wrinkles around his eyes and on his forehead, suggesting a life spent outdoors. His hair is a dark, unruly mass of curls that falls just above his collar. He sports a neatly trimmed beard that adds to his rugged appearance. His ears are slightly large, but they don’t detract from his overall attractiveness. His face exudes confidence and determination, making him a truly striking figure.

Tłumaczenie:

Jego twarz charakteryzuje się mocną, rzeźbioną linią żuchwy i wysokimi kośćmi policzkowymi. Jego oczy mają przenikliwy odcień zieleni, otoczone gęstymi, ciemnymi brwiami. Jego spojrzenie jest intensywne i wydaje się przenikać duszę każdej osoby, na którą patrzy. Jego nos jest nieco krzywy, być może z powodu starej kontuzji, ale dodaje to charakteru jego twarzy. Jego usta są cienkie i często zaciśnięte w poważnym wyrazie. Jego skóra jest opalona i zmatowiała, z kilkoma zmarszczkami wokół oczu i na czole, co sugeruje życie spędzone na zewnątrz. Jego włosy to ciemna, nieposkromiona masa loków, która opada tuż nad kołnierz. Nosząc starannie przyciętą brodę, dodaje swojemu wyglądowi dzikości. Jego uszy są nieco duże, ale nie umniejszają jego ogólnej atrakcyjności. Jego twarz emanuje pewnością siebie i determinacją, czyniąc go naprawdę uderzającą postacią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również