Opis krajobrazu po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W artykule tym przedstawimy słownictwo oraz struktury zdań niezbędne do opisania krajobrazu w języku angielskim. Przyjrzymy się również przykładom opisów na różnych poziomach zaawansowania. Dzięki temu każdy, niezależnie od swojego poziomu, będzie mógł poprawić swoje umiejętności opisywania krajobrazów w języku angielskim.

Słownictwo związane z opisem krajobrazu

Aby dobrze opisać krajobraz, warto znać odpowiednie słownictwo. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych słówek, które pomogą Ci w opisie różnych elementów krajobrazu:

 • mountain – góra
 • hill – wzgórze
 • valley – dolina
 • forest – las
 • meadow – łąka
 • river – rzeka
 • lake – jezioro
 • sea – morze
 • ocean – ocean
 • beach – plaża
 • cliff – klif
 • sky – niebo
 • cloud – chmura
 • sunrise – wschód słońca
 • sunset – zachód słońca
 • tree – drzewo
 • flower – kwiat
 • grass – trawa

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie krajobrazu

Oprócz słownictwa, ważne jest również umiejętne łączenie słów w zdania. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami zwrotów, które mogą być przydatne przy opisie krajobrazu:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The landscape is dominated by… Krajobraz dominowany jest przez…
In the distance, you can see… W oddali można zobaczyć…
The sky is filled with… Niebo jest wypełnione…
The sun is setting/rising over… Słońce zachodzi/wschodzi nad…
There are many… in the area W okolicy jest wiele…
The… is/are surrounded by… …jest/ są otoczone przez…
The… looks/look stunning against the backdrop of… …wygląda/wyglądają oszałamiająco na tle…
The… is/are covered in… …jest/są pokryte…

Wykorzystując powyższe zwroty oraz słownictwo, możemy stworzyć różnorodne opisy krajobrazów, które będą czytelne i interesujące dla odbiorcy.

Przykładowy opis krajobrazu dla osób na poziomie podstawowym

In the distance, you can see a beautiful mountain range with snow-capped peaks. The mountains are surrounded by a dense forest, full of tall trees and various shades of green. A crystal-clear river flows gently through the valley, reflecting the sunlight and creating a calming atmosphere. On the riverbank, there are several small wooden houses, with smoke coming out of their chimneys, indicating that the inhabitants are enjoying a warm fire inside. The sky above is a bright blue, with only a few fluffy white clouds scattered across it.

W oddali widać piękne pasmo górskie z ośnieżonymi szczytami. Góry otoczone są gęstym lasem, pełnym wysokich drzew i różnych odcieni zieleni. Przez dolinę płynie krystalicznie czysta rzeka, która odbija światło słoneczne i tworzy kojącą atmosferę. Na brzegu rzeki znajduje się kilka małych drewnianych domków, z których kominów wydobywa się dym, co wskazuje, że mieszkańcy cieszą się ciepłem ogniska w środku. Niebo nad tym wszystkim jest jasnoniebieskie, z jedynie kilkoma puszystymi białymi chmurkami rozsianymi po nim.

Zaawansowany opis krajobrazu – przykładowe teksty

As the sun sets behind the majestic mountains, the sky is painted with hues of orange, pink, and purple. The vibrant colors are reflected on the surface of the tranquil lake, creating a mesmerizing scene. The surrounding forest is bathed in a warm, golden light, casting long shadows on the ground. A gentle breeze rustles the leaves, adding a soothing soundtrack to the picturesque landscape. In the foreground, a carpet of wildflowers stretches out, their delicate petals swaying in the wind. The air is filled with the sweet scent of blooming flowers and the earthy aroma of the damp soil. A flock of birds takes flight, their silhouettes gracefully dancing across the sky. The entire scene is a breathtaking display of nature’s beauty, leaving a lasting impression on all who witness it.

Kiedy słońce zachodzi za majestatyczne góry, niebo maluje się odcieniami pomarańczowym, różowym i fioletowym. Żywe kolory odbijają się na powierzchni spokojnego jeziora, tworząc hipnotyzującą scenę. Otaczający las jest skąpany w ciepłym, złotym świetle, rzucającym długie cienie na ziemię. Delikatna bryza szeleści liśćmi, dodając kojącej ścieżki dźwiękowej do malowniczego krajobrazu. Na pierwszym planie rozciąga się dywan dzikich kwiatów, których delikatne płatki kołyszą się na wietrze. Powietrze wypełnia słodki zapach kwitnących kwiatów i ziemisty aromat wilgotnej gleby. Stado ptaków wzlatuje, a ich sylwetki wdzięcznie tańczą na tle nieba. Cała scena to zapierający dech w piersiach spektakl piękna natury, pozostawiający trwałe wrażenie na każdym, kto go doświadcza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również