Opis brata po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule przedstawimy słownictwo, strukturę i zwroty niezbędne do opisu brata w języku angielskim. Przygotowaliśmy również przykładowy opis brata dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Zapraszamy do lektury i nauki!

Słownictwo niezbędne do opisu brata

Aby opisać swojego brata w języku angielskim, warto poznać podstawowe słówka związane z relacjami rodzinymi, wyglądem zewnętrznym, cechami charakteru czy zainteresowaniami. Oto kilka przykładów:

  • brother – brat
  • sibling – rodzeństwo
  • older/younger – starszy/młodszy
  • appearance – wygląd
  • height – wzrost
  • hair – włosy
  • eyes – oczy
  • personality – osobowość
  • hobbies – zainteresowania
  • job – praca

Struktura i zwroty używane w opisie brata

Opisując swojego brata, warto skupić się na kilku aspektach, takich jak relacja rodzinna, wygląd, cechy charakteru czy zainteresowania. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami oraz ich polskimi odpowiednikami, które mogą być pomocne w opisie brata.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My brother’s name is… Nazywa się…
He is my older/younger brother. Jest moim starszym/młodszym bratem.
He is … years old. Ma … lat.
He has … hair and … eyes. Ma … włosy i … oczy.
He is … tall. Jest … wzrostu.
He is a very … person. Jest bardzo … osobą.
He likes … and … Lubi … i …
He works as a … Pracuje jako …

W opisie brata można również wspomnieć o wspólnie spędzanym czasie, wspomnieniach czy planach na przyszłość. Ważne jest, aby dostosować opis do poziomu językowego, na którym się znajdujemy. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykładowy opis brata dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Przykładowy opis brata dla osób na poziomie podstawowym

My brother’s name is Tomasz and he is 25 years old. He has short, brown hair and blue eyes. Tomasz is quite tall and has a slim build. He is a very friendly and outgoing person, always ready to help others. In his free time, he enjoys playing football and watching movies. He is also interested in technology and often reads about the latest gadgets. Tomasz works as a software developer and is very passionate about his job. He has a great sense of humor and can always make me laugh. I am very proud to have him as my brother and I admire his determination and hard work.

Tłumaczenie:

Mój brat ma na imię Tomasz i ma 25 lat. Ma krótkie, brązowe włosy i niebieskie oczy. Tomasz jest dość wysoki i ma szczupłą sylwetkę. Jest bardzo przyjazny i otwarty, zawsze gotów pomóc innym. W wolnym czasie lubi grać w piłkę nożną i oglądać filmy. Interesuje się również technologią i często czyta o najnowszych gadżetach. Tomasz pracuje jako programista i jest bardzo zaangażowany w swoją pracę. Ma świetne poczucie humoru i zawsze potrafi mnie rozbawić. Jestem bardzo dumna, że jest moim bratem i podziwiam jego determinację i ciężką pracę.

Zaawansowany opis brata – przykładowe zdania i zwroty

My brother, Jakub, is an incredibly talented and ambitious individual. He has always been academically inclined, excelling in subjects such as mathematics and physics. Jakub graduated from a prestigious university with a degree in engineering and has since been working for a renowned company in the field. He is not only intellectually gifted but also possesses a strong work ethic, often staying late at the office to complete projects. Despite his busy schedule, Jakub finds time to engage in various hobbies, including playing the guitar and hiking. He is also an avid traveler, having visited numerous countries across the globe. Jakub is a compassionate and empathetic person, always lending a listening ear to those in need. His resilience and determination in the face of adversity are truly inspiring, and I am fortunate to call him my brother.

Tłumaczenie:

Mój brat, Jakub, to niesamowicie utalentowany i ambitny człowiek. Zawsze miał skłonności akademickie, wyróżniając się w przedmiotach takich jak matematyka i fizyka. Jakub ukończył prestiżowy uniwersytet z tytułem inżyniera i od tego czasu pracuje dla renomowanej firmy w tej dziedzinie. Nie tylko jest obdarzony intelektem, ale także posiada silną etykę pracy, często zostając w biurze do późna, aby dokończyć projekty. Pomimo napiętego harmonogramu Jakub znajduje czas na różne hobby, takie jak granie na gitarze czy wędrówki. Jest również zapalonym podróżnikiem, odwiedzając liczne kraje na całym świecie. Jakub to współczujący i empatyczny człowiek, zawsze gotów wysłuchać potrzebujących. Jego wytrwałość i determinacja w obliczu przeciwności są naprawdę inspirujące, i jestem szczęśliwa, że mogę nazywać go moim bratem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również