Opis Harry’ego Pottera po angielsku z tłumaczeniem

W niniejszym artykule przybliżymy sobie temat opisu postaci Harry’ego Pottera w języku angielskim. Przedstawimy słownictwo związane z tym bohaterem, strukturę oraz zwroty używane w opisie, a także przykładowe opisy dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Słownictwo związane z postacią Harry’ego Pottera

Aby poprawnie opisać postać Harry’ego Pottera, warto znać podstawowe słownictwo związane z tym bohaterem oraz jego otoczeniem. Oto niektóre z nich:

 • wizard – czarodziej
 • witch – czarownica
 • Hogwarts – Hogwart
 • magic wand – różdżka magiczna
 • spell – zaklęcie
 • glasses – okulary
 • scar – blizna
 • lightning bolt – piorun
 • Quidditch – Quidditch
 • house – dom
 • Gryffindor – Gryffindor
 • Sorting Hat – Kapelusz Sortujący

Struktura i zwroty używane w opisie Harry’ego Pottera

Opisując postać Harry’ego Pottera, warto skupić się na kilku kluczowych aspektach, takich jak wygląd, charakter, umiejętności czy relacje z innymi postaciami. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami, które mogą być użyte w opisie:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
Harry Potter is a young wizard. Harry Potter to młody czarodziej.
He has messy black hair and green eyes. Ma niechlujne czarne włosy i zielone oczy.
He wears round glasses. Nosi okrągłe okulary.
He has a lightning bolt-shaped scar on his forehead. Na czole ma bliznę w kształcie pioruna.
He is brave and loyal. Jest odważny i lojalny.
He is a skilled Quidditch player. Jest utalentowanym graczem w Quidditcha.
He is a member of Gryffindor house. Jest członkiem domu Gryffindor.
He is friends with Ron and Hermione. Jest przyjacielem Rona i Hermiony.

W opisie warto również wspomnieć o niektórych wydarzeniach z życia Harry’ego, takich jak jego walka z Lordem Voldemortem czy nauka w Hogwarcie.

Przykładowy opis Harry’ego Pottera dla osób na poziomie podstawowym

Harry Potter is a young wizard who studies at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. He has messy black hair and wears round glasses. Harry is famous for the lightning-shaped scar on his forehead, which he got from the evil wizard Voldemort. He lives with his cruel aunt and uncle, the Dursleys, and their spoiled son Dudley. Harry’s best friends are Ron Weasley and Hermione Granger, who also study at Hogwarts. Together, they face many challenges and adventures throughout their school years. Harry is a brave and loyal person, always ready to help others. He is a member of Gryffindor house, known for its courage and determination. Harry’s ultimate goal is to defeat Voldemort and protect the wizarding world from his dark powers.

Tłumaczenie

Harry Potter to młody czarodziej, który uczy się w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Ma niechlujne czarne włosy i nosi okrągłe okulary. Harry jest sławny z powodu blizny w kształcie błyskawicy na czole, którą dostał od złego czarodzieja Voldemorta. Mieszka ze swoją okrutną ciotką i wujkiem, Dursleyami, oraz ich rozpieszczonym synem Dudleyem. Najlepszymi przyjaciółmi Harry’ego są Ron Weasley i Hermiona Granger, którzy również uczą się w Hogwarcie. Razem stawiają czoła wielu wyzwaniom i przygodom podczas swoich lat szkolnych. Harry jest odważny i lojalny, zawsze gotów pomóc innym. Należy do domu Gryffindor, znanego z odwagi i determinacji. Ostatecznym celem Harry’ego jest pokonanie Voldemorta i ochrona świata czarodziejów przed jego ciemnymi mocami.

Opis Harry’ego Pottera dla osób na poziomie zaawansowanym

Harry Potter, the protagonist of J.K. Rowling’s renowned series, is an orphaned wizard who discovers his magical heritage at the age of eleven. He embarks on a journey to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, where he learns to harness his magical abilities. Throughout the series, Harry uncovers the truth about his parents’ deaths and the dark forces that threaten the wizarding world. He is characterized by his unwavering courage, selflessness, and strong moral compass. Harry’s relationships with his friends, mentors, and enemies shape his growth and development as a character. He is a skilled Quidditch player and a natural leader, often taking charge in dangerous situations. Harry’s connection to the dark wizard Voldemort is a central theme in the series, as their fates are intertwined. Ultimately, Harry’s journey is a coming-of-age story that explores themes of friendship, love, and the battle between good and evil.

Tłumaczenie

Harry Potter, główny bohater słynnej serii J.K. Rowling, to osierocony czarodziej, który odkrywa swoje magiczne dziedzictwo w wieku jedenastu lat. Wyrusza w podróż do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie uczy się kontrolować swoje magiczne zdolności. W trakcie serii Harry odkrywa prawdę o śmierci swoich rodziców i ciemnych siłach zagrażających światu czarodziejów. Charakteryzuje się niezłomną odwagą, bezinteresownością i silnym kompasem moralnym. Relacje Harry’ego z przyjaciółmi, mentorami i wrogami kształtują jego wzrost i rozwój jako postaci. Jest utalentowanym zawodnikiem Quidditcha i naturalnym liderem, często przejmując kontrolę w niebezpiecznych sytuacjach. Połączenie Harry’ego z ciemnym czarodziejem Voldemortem jest centralnym motywem serii, ponieważ ich losy są ze sobą splecione. Ostatecznie, podróż Harry’ego to opowieść o dorastaniu, która porusza tematy przyjaźni, miłości i walki między dobrem a złem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również