Czasowniki nieregularne w języku angielskim – lista i zasady

Czasowniki nieregularne są istotnym elementem języka angielskiego, których opanowanie jest niezbędne dla płynnej komunikacji. W niniejszym artykule omówimy definicję oraz charakterystykę tych czasowników, ich podział ze względu na zmiany form, najczęściej używane przykłady, metody efektywnej nauki, rolę gramatyczną oraz zastosowanie w praktycznej komunikacji.

Definicja i charakterystyka czasowników nieregularnych w języku angielskim

Czasowniki nieregularne to takie, które nie podążają za standardowym wzorcem odmiany czasowników regularnych w języku angielskim. W przypadku czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę -ed do formy podstawowej czasownika, aby utworzyć formę przeszłą (Past Simple) oraz imiesłów przeszły (Past Participle). Niestety, czasowniki nieregularne nie mają jednolitej reguły odmiany, co sprawia, że ich nauka może być trudniejsza dla osób uczących się angielskiego.

Warto zaznaczyć, że czasowniki nieregularne są niezwykle ważne w komunikacji w języku angielskim, ponieważ wiele z nich należy do najczęściej używanych czasowników. Przykłady takich czasowników to: be (być), have (mieć), go (iść), do (robić) czy say (mówić). Dlatego warto poświęcić czas na naukę i praktykę ich odmian.

Podział czasowników nieregularnych ze względu na zmiany form

Czasowniki nieregularne można podzielić na kilka grup ze względu na sposób, w jaki zmieniają swoje formy. Taki podział może ułatwić naukę i zapamiętywanie odmian. Oto główne grupy czasowników nieregularnych:

 • Bez zmian: czasowniki, które mają taką samą formę we wszystkich trzech formach (Base Form, Past Simple, Past Participle), np. put (kłaść), cut (ciąć), let (pozwalać).
 • Zmiana samogłoski: czasowniki, które zmieniają samogłoskę w środku słowa w formie przeszłej i imiesłowie przeszłym, np. begin (zaczynać) – beganbegun, drink (pić) – drankdrunk.
 • Dodanie końcówki -n/-en: czasowniki, które dodają końcówkę -n lub -en w formie przeszłej i imiesłowie przeszłym, np. take (brać) – tooktaken, write (pisać) – wrotewritten.
 • Mieszane: czasowniki, które mają różne zmiany w formach przeszłych, np. go (iść) – wentgone, be (być) – was/werebeen.

Oto tabela przedstawiająca przykłady czasowników nieregularnych z podziałem na grupy:

Grupa Base Form Past Simple Past Participle
Bez zmian put put put
Zmiana samogłoski begin began begun
Dodanie końcówki -n/-en take took taken
Mieszane go went gone

Znając powyższy podział, można skupić się na nauce poszczególnych grup czasowników nieregularnych, co może ułatwić zapamiętywanie ich form. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednej uniwersalnej metody nauki czasowników nieregularnych – każda osoba może znaleźć własny sposób, który będzie dla niej najbardziej efektywny.

Najczęściej używane czasowniki nieregularne i ich formy

Czasowniki nieregularne są nieodłącznym elementem języka angielskiego, dlatego warto znać te najbardziej popularne i używane na co dzień. Oto lista kilku z nich:

 • be (być) – am/is/are, was/were, been
 • begin (zaczynać) – began, begun
 • break (łamać) – broke, broken
 • bring (przynosić) – brought, brought
 • buy (kupować) – bought, bought
 • come (przychodzić) – came, come
 • do (robić) – did, done
 • drink (pić) – drank, drunk
 • eat (jeść) – ate, eaten
 • go (iść) – went, gone

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre czasowniki nieregularne mają identyczne formy w czasie przeszłym (Past Simple) i imiesłowie przeszłym (Past Participle), jak na przykład bring czy buy. W przypadku innych czasowników, jak be czy go, zmiany są bardziej złożone i wymagają większej uwagi podczas nauki.

Metody i techniki efektywnej nauki czasowników nieregularnych

Ze względu na swoją nieregularność, czasowniki te mogą sprawiać trudności w nauce. Istnieje jednak kilka sprawdzonych metod, które pomogą w opanowaniu ich form:

 1. Tworzenie list – przygotuj własną listę czasowników nieregularnych, z podziałem na grupy ze względu na podobieństwo form. Dzięki temu łatwiej będzie zapamiętać ich odmiany.
 2. Ćwiczenia pisemne – regularne ćwiczenia z użyciem czasowników nieregularnych, takie jak wypełnianie luk w zdaniach czy tworzenie zdań z podanymi czasownikami, pomogą utrwalić ich formy.
 3. Quizy i gry – nauka poprzez zabawę jest zawsze efektywna. W Internecie można znaleźć wiele quizów i gier, które pomogą w nauce czasowników nieregularnych.
 4. Uczenie się z kontekstu – czytanie tekstów w języku angielskim i zwracanie uwagi na użyte w nich czasowniki nieregularne pozwoli na lepsze zrozumienie ich zastosowania i ułatwi zapamiętanie.

Ważne jest także, aby uczyć się czasowników nieregularnych systematycznie i regularnie powtarzać ich formy. Dzięki temu z czasem stanie się to nawykiem, a odmiana czasowników nieregularnych przestanie sprawiać trudności.

Czasownik Past Simple Past Participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
come came come
do did done
drink drank drunk
eat ate eaten
go went gone

Rola czasowników nieregularnych w kontekście gramatycznym

Czasowniki nieregularne odgrywają kluczową rolę w gramatyce języka angielskiego. Są one niezbędne do tworzenia czasu przeszłego prostego oraz innych czasów przeszłych, takich jak czas przeszły ciągły czy czas przeszły dokonany. Ponadto, czasowniki nieregularne są również używane do tworzenia stron biernych oraz trybu warunkowego.

Ważne jest zrozumienie, że czasowniki nieregularne mają swoje własne formy dla czasu przeszłego, które nie są tworzone przez dodanie końcówki „-ed” jak w przypadku czasowników regularnych. Na przykład, czasownik „go” ma formę przeszłą „went”, a nie „goed”. Podobnie, czasownik „eat” ma formę przeszłą „ate”, a nie „eated”. Z tego powodu, nauka czasowników nieregularnych jest nieodzowna dla skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

Zastosowanie czasowników nieregularnych w praktycznej komunikacji angielskiej

Czasowniki nieregularne są niezwykle powszechne w codziennej komunikacji w języku angielskim. Są one używane w różnych kontekstach, takich jak opisywanie przeszłych wydarzeń, opowiadanie historii, opisywanie doświadczeń osobistych oraz wyrażanie preferencji i umiejętności.

Na przykład, jeśli chcemy opowiedzieć komuś o naszych wakacjach, użyjemy czasowników nieregularnych, aby opisać, co zrobiliśmy i gdzie byliśmy. Powiemy, że „I went to the beach and swam in the ocean” (poszedłem na plażę i pływałem w oceanie) lub „I ate delicious food at a local restaurant” (jadłem pyszne jedzenie w lokalnej restauracji). Czasowniki nieregularne są niezbędne, aby wyrazić te konkretne działania w przeszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również