Składania czasownika – Verb patterns w angielskim

W języku angielskim czasowniki odgrywają kluczową rolę w budowaniu poprawnych i zrozumiałych zdań. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym zasadom składania czasowników, zastosowaniu czasowników modalnych, konstrukcjom z czasownikami frazowymi, nieregularnym oraz zależnym od prepozycji. Poznasz także czasowniki złożone, ich tworzenie i zastosowanie. Zapraszamy do lektury i nauki!

Podstawowe zasady składania czasowników w języku angielskim

W języku angielskim czasowniki odgrywają kluczową rolę w budowaniu zdania. W związku z tym, warto znać podstawowe zasady ich składania. Wyróżniamy trzy główne formy czasowników: bezokolicznik (infinitive), czasownik w formie -ing (gerund) oraz trzecią formę (past participle). Każda z nich pełni inną funkcję w zdaniu i jest używana w różnych konstrukcjach gramatycznych.

Warto również pamiętać o czasownikach regularnych i nieregularnych. Czasowniki regularne tworzą formy przeszłe i trzecią formę poprzez dodanie końcówki -ed do bezokolicznika. Natomiast czasowniki nieregularne mają niestandardowe formy przeszłe i trzecie, które należy nauczyć się na pamięć. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami czasowników regularnych i nieregularnych:

Czasownik regularnyForma przeszłaTrzecia forma
workworkedworked
playplayedplayed
Czasownik nieregularnyForma przeszłaTrzecia forma
gowentgone
writewrotewritten

Zastosowanie czasowników modalnych w angielskim

Czasowniki modalne to specjalna grupa czasowników, które służą do wyrażania możliwości, konieczności, pozwolenia, zakazu, zdolności czy też prawdopodobieństwa. W języku angielskim występuje kilka czasowników modalnych, takich jak: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Czasowniki te mają swoje własne reguły gramatyczne i zastosowania, które warto poznać.

Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych cech czasowników modalnych:

 • nie mają formy -ing, infinitive ani past participle,
 • nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej,
 • zawsze są followed by the base form of the verb (bezokolicznik bez „to”),
 • niektóre z nich mają różne znaczenia w zależności od kontekstu.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania czasowników modalnych:

 • Can – zdolność, możliwość, pozwolenie: I can swim. (Potrafię pływać.)
 • Could – możliwość, grzeczna prośba: Could you help me? (Czy mógłbyś mi pomóc?)
 • May – prawdopodobieństwo, pozwolenie: You may go now. (Możesz już iść.)
 • Might – mniejsze prawdopodobieństwo: It might rain later. (Może później będzie padać.)
 • Must – konieczność, silne przekonanie: You must study for the exam. (Musisz się uczyć do egzaminu.)
 • Should – rada, zalecenie: You should see a doctor. (Powinieneś pójść do lekarza.)
 • Will – przyszłość, decyzja, obietnica: I will call you later. (Zadzwonię do ciebie później.)
 • Would – przeszłość, grzeczna prośba, warunek: I would go if I had time. (Poszedłbym, gdybym miał czas.)

Konstrukcje z czasownikami frazowymi

Czasowniki frazowe, zwane również phrasal verbs, są nieodłącznym elementem języka angielskiego. Ich opanowanie jest kluczowe dla płynnej komunikacji. Czasowniki frazowe składają się z czasownika oraz jednego lub dwóch przyimków, które zmieniają jego znaczenie. Warto zwrócić uwagę na to, że czasowniki frazowe mają często inne znaczenie niż czasownik, z którego się wywodzą.

Przykłady czasowników frazowych:

 • give up – poddać się
 • look after – opiekować się
 • put off – przełożyć na inny termin
 • run out of – skończyć się

Aby poprawnie używać czasowników frazowych, warto poznać kilka zasad ich tworzenia i stosowania. Po pierwsze, czasowniki frazowe mogą być przesuwne lub nieprzesuwne. Oznacza to, że w przypadku czasowników przesuwnych, rzeczownik może być umieszczony zarówno przed, jak i po przyimku, natomiast w przypadku czasowników nieprzesuwnych rzeczownik musi być umieszczony przed przyimkiem.

Przykłady:

 • Przesuwny: I turned off the light. / I turned the light off.
 • Nieprzesuwny: I ran into my friend. / I ran my friend into. (błędne)

Czasowniki nieregularne – jak je poprawnie używać?

Czasowniki nieregularne to takie, które nie podążają za standardowym wzorcem tworzenia form czasu przeszłego i imiesłowu przeszłego przez dodanie końcówki „-ed” do formy podstawowej. W języku angielskim występuje wiele czasowników nieregularnych, które należy nauczyć się na pamięć, aby poprawnie używać ich w zdaniach.

Przykłady czasowników nieregularnych:

 • be – was/were – been
 • go – went – gone
 • have – had – had
 • write – wrote – written

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre czasowniki nieregularne mają identyczne formy w czasie przeszłym i imiesłowie przeszłym, co może być mylące. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się ich poprawnych form i stosować je w odpowiednich kontekstach.

Forma podstawowaCzas przeszłyImiesłów przeszły
beginbeganbegun
drinkdrankdrunk
swimswamswum
taketooktaken

Aby opanować czasowniki nieregularne, warto ćwiczyć ich odmianę oraz stosować je w praktyce, tworząc zdania z ich użyciem. Regularne powtarzanie i praktyka pozwolą na szybsze opanowanie tej trudnej dla wielu uczących się języka angielskiego materii.

Zastosowanie czasowników modalnych w angielskim

Czasowniki modalne są niezwykle ważnym elementem języka angielskiego i mają wiele różnych zastosowań. Są one używane do wyrażania możliwości, umiejętności, zgody, rady, sugestii, przypuszczeń, życzeń i obowiązku. Czasowniki modalne są zazwyczaj używane wraz z innymi czasownikami, które są w formie podstawowej. Oto kilka przykładów najczęściej używanych czasowników modalnych:

 • Can: używany do wyrażania umiejętności, możliwości lub zgody. Na przykład: „I can swim” (Potrafię pływać).
 • Must: używany do wyrażania obowiązku lub konieczności. Na przykład: „You must study for the exam” (Musisz się uczyć do egzaminu).
 • Should: używany do wyrażania rady lub sugestii. Na przykład: „You should eat more vegetables” (Powinieneś jeść więcej warzyw).
 • May: używany do wyrażania możliwości lub zgody. Na przykład: „You may borrow my book” (Możesz pożyczyć moją książkę).
 • Could: używany do wyrażania możliwości lub prośby. Na przykład: „Could you help me with this problem?” (Czy mógłbyś mi pomóc z tym problemem?).

Ważne jest, aby pamiętać, że czasowniki modalne nie mają formy przeszłej ani bezokolicznika. Są one używane tylko w formie podstawowej i nie wymagają dodawania „-s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład, zamiast powiedzieć „He cans swim”, powiedzielibyśmy „He can swim”. Czasowniki modalne również nie mają formy bezokolicznika, więc zamiast powiedzieć „I want to can swim”, powiedzielibyśmy „I want to be able to swim”.

Czasowniki złożone – jak je tworzyć i kiedy stosować

Czasowniki złożone są tworzone przez połączenie czasownika z innym słowem, takim jak przyimek lub przysłówek. Tworzenie czasowników złożonych może być trudne dla osób uczących się języka angielskiego, ponieważ nie ma jednoznacznych reguł dotyczących ich tworzenia. Oto kilka przykładów czasowników złożonych:

 • Break up: oznacza zakończenie związku lub relacji. Na przykład: „They decided to break up after five years of dating” (Zdecydowali się zakończyć związek po pięciu latach randek).
 • Take off: oznacza start samolotu lub odjęcie ubrania. Na przykład: „The plane will take off in ten minutes” (Samolot wystartuje za dziesięć minut) lub „She took off her jacket” (Zdjęła kurtkę).
 • Turn on: oznacza włączenie urządzenia lub światła. Na przykład: „Please turn on the TV” (Proszę włączyć telewizor).
 • Give up: oznacza zrezygnowanie z czegoś lub poddanie się. Na przykład: „I will never give up on my dreams” (Nigdy nie zrezygnuję z moich marzeń).

Czasowniki złożone są często używane w języku angielskim i dodają różnorodność i precyzję do naszego sposobu wyrażania się. Ważne jest, aby zapamiętać znaczenie każdego czasownika złożonego, ponieważ nie zawsze można je przewidzieć na podstawie znaczenia poszczególnych słów składowych. Czasowniki złożone są również często używane w języku potocznym, więc warto je poznać, aby lepiej zrozumieć rozmowy i teksty w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również