Forma ciągła czasownika w języku angielskim

W niniejszym artykule omówimy formę ciągłą w języku angielskim, która pozwala wyrazić czynności trwające w danym momencie. Zapoznamy się z definicją, zasadami tworzenia oraz zastosowaniem czasów Present Continuous, Past Continuous i Future Continuous. Porównamy również Present Simple z Present Continuous oraz omówimy użycie formy ciągłej w kontekście mowy potocznej i formalnej.

Definicja i zasady tworzenia formy ciągłej w języku angielskim

Forma ciągła, zwana również czasem ciągłym, jest jednym z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Wyraża ona czynności, które są w trakcie trwania, mają miejsce w określonym momencie lub są tymczasowe. Forma ciągła składa się z podmiotu, czasownika „to be” oraz czasownika z końcówką -ing.

Tworzenie formy ciągłej jest stosunkowo proste. Wystarczy dodać końcówkę -ing do podstawowej formy czasownika (tzw. infinitive bez „to”). Należy jednak pamiętać o kilku zasadach dotyczących pisowni:

 • Jeśli czasownik kończy się na -e, zazwyczaj usuwamy tę literę przed dodaniem -ing (np. „write” -> „writing”).
 • Jeśli czasownik kończy się na -ie, zamieniamy te litery na -y przed dodaniem -ing (np. „lie” -> „lying”).
 • W przypadku jednosylabowych czasowników zakończonych na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią literę przed dodaniem -ing (np. „run” -> „running”).

Zastosowanie czasu Present Continuous

Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły, jest używany do wyrażenia czynności, które są w trakcie trwania w chwili obecnej lub w określonym czasie teraźniejszym. Może również służyć do opisania sytuacji, które są tymczasowe lub mają miejsce w określonym okresie. Oto kilka głównych zastosowań Present Continuous:

 • Opisywanie czynności, które odbywają się w chwili mówienia (np. „I am reading a book right now.” – „Właśnie teraz czytam książkę.”)
 • Opisywanie tymczasowych sytuacji (np. „She is living with her parents for a few months.” – „Ona mieszka z rodzicami przez kilka miesięcy.”)
 • Wyrażanie zmian i tendencji (np. „The weather is getting colder.” – „Pogoda robi się coraz zimniejsza.”)
 • Opisywanie planów i umów (np. „We are meeting at 6 pm.” – „Spotykamy się o 18:00.”)

Warto również zwrócić uwagę na czasowniki, których zazwyczaj nie używa się w formie ciągłej, takie jak czasowniki opisujące uczucia, myśli, posiadanie czy zmysły. Przykłady takich czasowników to: „believe”, „know”, „own”, „see”, „hear”, „like”, „love”, „hate”.

PodmiotPresent Continuous
Iam working
Youare working
He/She/Itis working
Weare working
Youare working
Theyare working

Różnice i podobieństwa między czasami Present Simple i Present Continuous

Present Simple i Present Continuous to dwa podstawowe czasy w języku angielskim, które są używane do opisywania różnych sytuacji. Chociaż mają wiele wspólnych cech, istnieją również istotne różnice między nimi. W tym artykule omówimy zarówno różnice, jak i podobieństwa między tymi dwoma czasami.

Podstawową różnicą między Present Simple a Present Continuous jest cel ich stosowania. Present Simple używamy do opisywania stałych sytuacji, zwyczajów, faktów i prawd ogólnych, podczas gdy Present Continuous służy do opisywania sytuacji, które mają miejsce w chwili obecnej lub są tymczasowe.

 • Present Simple: I usually drink coffee in the morning. (Zazwyczaj piję kawę rano.)
 • Present Continuous: I am drinking coffee now. (Piję kawę teraz.)

Warto również zwrócić uwagę na strukturę obu czasów. Present Simple tworzymy poprzez dodanie końcówki -s do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej, podczas gdy Present Continuous tworzymy, dodając czasownik „to be” w odpowiedniej formie oraz końcówkę -ing do czasownika głównego.

 • Present Simple: He works in a bank. (On pracuje w banku.)
 • Present Continuous: He is working in the garden. (On pracuje teraz w ogrodzie.)

Warto również wspomnieć o czasownikach stanu, które zazwyczaj nie występują w formie ciągłej. Są to czasowniki opisujące uczucia, myśli, posiadanie, zmysły i inne stany, takie jak: believe, know, want, have, see, hear itp. W przypadku tych czasowników zwykle używamy Present Simple, nawet jeśli opisują one sytuację w chwili obecnej.

Forma ciągła w przeszłości – Past Continuous

Past Continuous to czas przeszły ciągły, który opisuje sytuacje, które miały miejsce w przeszłości i trwały przez pewien okres czasu. Jest to odpowiednik czasu Present Continuous, ale odnoszący się do przeszłości. W tym artykule omówimy, jak tworzyć i stosować czas Past Continuous.

Tworzenie czasu Past Continuous jest dość proste. Wystarczy dodać czasownik „to be” w formie przeszłej (was/were) oraz końcówkę -ing do czasownika głównego. Przykłady:

 • She was reading a book. (Ona czytała książkę.)
 • They were playing football. (Oni grali w piłkę nożną.)

Czas Past Continuous stosujemy w następujących sytuacjach:

 • Opisywanie czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości: At 5 o’clock yesterday, I was cooking dinner. (Wczoraj o 17:00 gotowałem obiad.)
 • Opisywanie dwóch czynności, które odbywały się równocześnie w przeszłości: While she was watching TV, he was doing his homework. (Podczas gdy ona oglądała telewizję, on odrabiał lekcje.)
 • Opisywanie tła lub okoliczności dla innej czynności w przeszłości: It was raining when we left the house. (Padało, gdy wyszliśmy z domu.)

Warto również zwrócić uwagę na czasowniki stanu, które, podobnie jak w przypadku Present Continuous, zazwyczaj nie występują w formie Past Continuous. W przypadku tych czasowników zwykle używamy czasu Past Simple, nawet jeśli opisują one sytuację trwającą w przeszłości.

Present SimplePresent ContinuousPast SimplePast Continuous
I live in Warsaw.I am living in Warsaw.I lived in Warsaw.I was living in Warsaw.
She works at a bank.She is working at a bank.She worked at a bank.She was working at a bank.
They play football.They are playing football.They played football.They were playing football.

Future Continuous – przyszłość ciągła w języku angielskim

Future Continuous, znany również jako Future Progressive, jest czasem używanym do wyrażania czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości. Forma tego czasu składa się z czasownika „to be” w czasie przyszłym (will be lub shall be) oraz czasownika w formie -ing. Na przykład: „I will be studying for my exam tomorrow.”

Future Continuous jest często używany do opisywania planów lub czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości. Może być również stosowany, aby wyrazić pewność co do przyszłych wydarzeń. Na przykład: „They will be arriving at the airport at 8 PM.”

Ważne jest, aby pamiętać, że Future Continuous nie jest używany do wyrażania przyszłych planów, które są ustalone lub zaplanowane z góry. W takich przypadkach zwykle używamy czasu Present Continuous lub innego czasu przyszłego, takiego jak Future Simple.

Zastosowanie formy ciągłej w mowie potocznej i formalnej

Forma ciągła w języku angielskim jest szeroko stosowana zarówno w mowie potocznej, jak i formalnej. Jednak istnieją pewne różnice w sposobie jej użycia w tych dwóch kontekstach.

W mowie potocznej, forma ciągła jest często używana do opisywania czynności, które są w trakcie wykonywania w momencie mówienia. Na przykład: „I’m watching a movie right now.” Ta forma jest również używana do wyrażania przyszłych planów, które są mniej formalne. Na przykład: „I’m meeting my friends for lunch tomorrow.”

W mowie formalnej, forma ciągła jest często używana do opisywania czynności, które są w trakcie wykonywania w określonym momencie w przyszłości. Na przykład: „I will be attending the conference next week.” Ta forma jest również stosowana do wyrażania przyszłych planów, które są bardziej formalne. Na przykład: „We will be discussing the budget during the meeting.”

W obu przypadkach, zarówno w mowie potocznej, jak i formalnej, forma ciągła jest używana, aby podkreślić trwanie czynności w danym momencie lub w przyszłości. Jest to przydatne narzędzie, które pomaga nam wyrazić nasze intencje i plany w sposób bardziej precyzyjny i dokładny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również