Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników w angielskim

Liczba mnoga w języku angielskim jest nieodłącznym elementem nauki tego języka. W artykule omówimy podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej, wyjątki od tych reguł oraz przypadki specjalne, takie jak rzeczowniki niepoliczalne, rzeczowniki o tej samej formie w liczbie pojedynczej i mnogiej, czy nieregularne formy liczby mnogiej. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby opanować zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim.

Podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim jest zasadniczo proste, ale istnieją pewne wyjątki, o których warto pamiętać. Podstawowa zasada mówi, że aby utworzyć liczbę mnogą rzeczownika, należy dodać do niego końcówkę -s. Przykłady:

 • cat – cats (kot – koty)
 • dog – dogs (pies – psy)
 • house – houses (dom – domy)

Jednakże, w przypadku niektórych rzeczowników, zasada ta ulega zmianie. W zależności od końcówki rzeczownika, może być konieczne dodanie -es lub zmiana końcówki na -ies. Oto kilka sytuacji, w których stosuje się te zmiany:

 • Rzeczowniki kończące się na -s, -x, -z, -sh, -ch: dodajemy -es. Przykłady: bus – buses, box – boxes, quiz – quizzes, dish – dishes, church – churches.
 • Rzeczowniki kończące się na spółgłoskę + -y: zmieniamy -y na -ies. Przykłady: city – cities, baby – babies. Jeśli jednak rzeczownik kończy się na samogłoskę + -y, dodajemy tylko -s: toy – toys, boy – boys.

Wyjątki od reguł tworzenia liczby mnogiej

W języku angielskim istnieje wiele wyjątków od podstawowych zasad tworzenia liczby mnogiej. Oto kilka z nich:

 • Rzeczowniki kończące się na -f lub -fe: w niektórych przypadkach zmieniamy końcówkę na -ves. Przykłady: wife – wives, wolf – wolves. Warto jednak zauważyć, że nie dotyczy to wszystkich rzeczowników z taką końcówką, np. roof – roofs, chief – chiefs.
 • Rzeczowniki kończące się na -o: w niektórych przypadkach dodajemy -es, a w innych tylko -s. Przykłady: tomato – tomatoes, hero – heroes, ale: piano – pianos, photo – photos. Niestety, nie ma jednoznacznej reguły, która by wskazywała, kiedy stosować którą końcówkę, dlatego warto nauczyć się tych form przez praktykę i zapamiętanie.

Warto również pamiętać o rzeczownikach o nieregularnej liczbie mnogiej, które nie podlegają żadnym regułom i trzeba je po prostu zapamiętać. Przykłady takich rzeczowników to:

 • man – men (mężczyzna – mężczyźni)
 • woman – women (kobieta – kobiety)
 • child – children (dziecko – dzieci)
 • foot – feet (stopa – stopy)
 • tooth – teeth (ząb – zęby)
 • mouse – mice (mysz – myszy)

Rzeczowniki niepoliczalne a liczba mnoga

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie możemy policzyć ani podzielić na mniejsze jednostki. W języku angielskim, rzeczowniki niepoliczalne zazwyczaj występują tylko w liczbie pojedynczej. Przykłady rzeczowników niepoliczalnych to: water (woda), sugar (cukier), rice (ryż) czy information (informacja). Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki niepoliczalne w języku polskim mają swoje odpowiedniki w liczbie mnogiej w języku angielskim, np. news (wiadomości) czy glasses (okulary).

Jeśli chcemy wyrazić ilość rzeczowników niepoliczalnych, musimy użyć określeń ilościowych (quantifiers), takich jak a lot of, some, any, much, little itp. Przykłady zdań z rzeczownikami niepoliczalnymi i określeniami ilościowymi:

 • I need some information about the train schedule. (Potrzebuję trochę informacji o rozkładzie jazdy pociągów.)
 • There isn’t much sugar left in the jar. (W słoiku zostało już niewiele cukru.)
 • She has a lot of experience in this field. (Ona ma dużo doświadczenia w tej dziedzinie.)

Rzeczowniki, które mają tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej

W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników, które mają tę samą formę zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę, ponieważ mogą one powodować trudności w odróżnieniu liczby pojedynczej od mnogiej. Przykłady takich rzeczowników to: sheep (owca/owce), deer (jeleń/jelenie), aircraft (samolot/samoloty) czy species (gatunek/gatunki).

Aby zrozumieć, czy mówimy o jednej czy wielu jednostkach, musimy zwrócić uwagę na kontekst zdania oraz na określenia ilościowe (quantifiers) lub liczebniki (numerals) towarzyszące rzeczownikom. Przykłady zdań z rzeczownikami o tej samej formie w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • There is one sheep in the field. (Na polu jest jedna owca.)
 • There are three deer in the forest. (W lesie są trzy jelenie.)
 • This species of fish is very rare. (Ten gatunek ryb jest bardzo rzadki.)
 • These species of birds are endangered. (Te gatunki ptaków są zagrożone.)

Rzeczowniki kończące się na -f lub -fe w liczbie mnogiej

Rzeczowniki kończące się na -f lub -fe w liczbie mnogiej często ulegają zmianie. Zazwyczaj końcówka -f lub -fe zostaje zamieniona na -ves. Na przykład:

 • leaf (liść) – leaves (liście)
 • knife (nóż) – knives (noże)
 • shelf (półka) – shelves (półki)

Jednak istnieją również wyjątki od tej reguły. Niektóre rzeczowniki kończące się na -f lub -fe w liczbie mnogiej nie zmieniają swojej formy. Przykłady to:

 • roof (dach) – roofs (dachy)
 • belief (wiara) – beliefs (wierzenia)
 • chief (szef) – chiefs (szefowie)

Warto zapamiętać te wyjątki, aby uniknąć błędów w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników kończących się na -f lub -fe.

Rzeczowniki kończące się na -o w liczbie mnogiej

Rzeczowniki kończące się na -o w liczbie mnogiej mogą ulegać różnym zmianom. Zazwyczaj dodaje się końcówkę -es. Przykłady to:

 • potato (ziemniak) – potatoes (ziemniaki)
 • tomato (pomidor) – tomatoes (pomidory)
 • hero (bohater) – heroes (bohaterowie)

Jednak niektóre rzeczowniki kończące się na -o w liczbie mnogiej nie zmieniają swojej formy. Przykłady to:

 • piano (pianino) – pianos (pianina)
 • photo (zdjęcie) – photos (zdjęcia)
 • radio (radio) – radios (radio)

Warto zauważyć, że rzeczowniki takie jak „piano” czy „photo” są często używane zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej bez zmiany formy. Jednak w przypadku innych rzeczowników kończących się na -o, należy pamiętać o dodaniu końcówki -es w liczbie mnogiej.

Rzeczowniki kończące się na -y w liczbie mnogiej

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników kończących się na -y może być nieco mylące, ale istnieją pewne reguły, które pomogą Ci opanować to zagadnienie. W zależności od tego, jaka litera poprzedza -y, możemy zastosować jedną z dwóch reguł:

 • Jeśli przed -y znajduje się spółgłoska, zazwyczaj zamieniamy -y na -ies w liczbie mnogiej. Przykłady: city (miasto) – cities (miasta), baby (niemowlę) – babies (niemowlęta).
 • Jeśli przed -y znajduje się samogłoska, zazwyczaj dodajemy -s do rzeczownika, aby utworzyć liczbę mnogą. Przykłady: boy (chłopiec) – boys (chłopcy), toy (zabawka) – toys (zabawki).

Warto jednak pamiętać, że istnieją również wyjątki od tych reguł. Należy do nich na przykład słowo „quay” (nabrzeże), którego liczba mnoga to „quays”, mimo że przed -y znajduje się spółgłoska. Dlatego ważne jest, aby uczyć się słówek wraz z ich formami liczby mnogiej i zwracać uwagę na nieregularne przypadki.

Rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej

Niestety, nie wszystkie rzeczowniki w języku angielskim mają regularną formę liczby mnogiej, czyli taką, która tworzona jest przez dodanie -s, -es, -ies itp. Istnieje wiele rzeczowników o nieregularnej liczbie mnogiej, które trzeba po prostu nauczyć się na pamięć. Oto kilka przykładów:

 • man (mężczyzna) – men (mężczyźni)
 • woman (kobieta) – women (kobiety)
 • child (dziecko) – children (dzieci)
 • foot (stopa) – feet (stopy)
 • tooth (ząb) – teeth (zęby)
 • mouse (mysz) – mice (myszy)
 • goose (gęś) – geese (gęsi)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki mają zarówno regularną, jak i nieregularną formę liczby mnogiej, ale z różnym znaczeniem. Przykładem jest słowo „fish” (ryba), którego liczba mnoga może być zarówno „fish” (ryby), jak i „fishes” (również ryby, ale używane w kontekście różnych gatunków ryb). Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst, w jakim używane są rzeczowniki o nieregularnej liczbie mnogiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również