Opis zdjęcia po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym świecie coraz częściej potrzebujemy opisywać zdjęcia w języku angielskim, zarówno w kontekście zawodowym, jak i prywatnym. W tym artykule nauczysz się podstawowego słownictwa, przydatnych zwrotów oraz struktury zdania, które pomogą Ci w sprawnym opisie zdjęć. Przedstawimy również przykłady opisu zdjęcia na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo do opisu zdjęć w języku angielskim

Aby sprawnie opisywać zdjęcia, warto znać podstawowe słówka i wyrażenia związane z tym tematem. Oto kilka najważniejszych:

 • picture – zdjęcie
 • photo – zdjęcie
 • image – obraz, zdjęcie
 • photograph – fotografia
 • scene – scena, widok
 • background – tło
 • foreground – pierwszy plan
 • subject – temat, obiekt
 • object – przedmiot
 • person – osoba
 • people – ludzie
 • landscape – krajobraz
 • cityscape – pejzaż miejski
 • portrait – portret
 • action shot – zdjęcie akcji, dynamiczne
 • close-up – zbliżenie

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie zdjęć

Przy opisie zdjęć warto stosować się do pewnych reguł struktury zdania oraz korzystać z przydatnych zwrotów. W tabeli poniżej znajdziesz przykłady takich zwrotów wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
In the picture/photo/image, there is/are… Na zdjęciu/obrazie znajduje się/są…
The picture/photo shows… Zdjęcie przedstawia…
On the left/right, you can see… Po lewej/prawej stronie można zobaczyć…
In the background/foreground, there is/are… W tle/na pierwszym planie znajduje się/są…
The picture/photo was taken in/at… Zdjęcie zostało zrobione w…
The main subject of the picture/photo is… Głównym tematem zdjęcia jest…
The person/people in the picture/photo are… Osoba/osoby na zdjęciu są…
The atmosphere of the picture/photo is… Atmosfera zdjęcia jest…

Pamiętaj, że opisując zdjęcie, warto zwrócić uwagę na elementy takie jak: tło, pierwszy plan, obiekty, osoby, kolory oraz nastrój zdjęcia. Stosując się do powyższych wskazówek, na pewno poradzisz sobie z opisem zdjęcia w języku angielskim.

Przykładowy opis zdjęcia dla osób na poziomie podstawowym

In the picture, there is a beautiful beach with white sand and clear blue water. There are several people enjoying the sunny day, some of them are swimming in the sea, while others are sunbathing on the sand. A few children are playing with a beach ball near the water. On the left side of the photo, there is a small beach bar where people can buy drinks and snacks. In the background, we can see a few boats floating on the water and some palm trees providing shade. The sky is bright blue with only a few white clouds. The sun is shining brightly, making the water sparkle. Overall, the atmosphere in the photo is very relaxing and inviting. It seems like a perfect place to spend a summer vacation.

Na zdjęciu widzimy piękną plażę z białym piaskiem i przejrzystą, błękitną wodą. Kilka osób korzysta z słonecznego dnia – niektórzy z nich pływają w morzu, inni zaś opalają się na piasku. Kilka dzieci bawi się plażową piłką w pobliżu wody. Po lewej stronie zdjęcia znajduje się mały bar plażowy, w którym można kupić napoje i przekąski. W tle widzimy kilka łodzi dryfujących na wodzie oraz palmy, które zapewniają cień. Niebo jest jasnoniebieskie z kilkoma białymi chmurkami. Słońce świeci jasno, sprawiając, że woda błyszczy się. Ogólnie atmosfera na zdjęciu jest bardzo relaksująca i kusząca. Wydaje się być to idealne miejsce na spędzenie letniego urlopu.

Zaawansowany opis zdjęcia – przykład i analiza

The photograph captures a breathtaking view of a mountain range, bathed in the warm glow of a setting sun. The majestic peaks, covered in a blanket of snow, stand tall and proud against the backdrop of a vibrant, orange sky. The sun’s rays cast long shadows across the rugged terrain, highlighting the intricate patterns of the rocks and crevices. In the foreground, a solitary hiker stands at the edge of a cliff, gazing out at the awe-inspiring landscape before him. The wind rustles through the sparse vegetation, adding a sense of movement to the otherwise still scene. Far below, a winding river snakes its way through the valley, reflecting the fiery hues of the sky above. The air is crisp and clear, allowing for an unobstructed view of the distant horizon. This captivating image evokes a sense of wonder and adventure, inviting the viewer to imagine themselves exploring this vast, untamed wilderness.

Fotografia przedstawia zapierający dech w piersiach widok na pasmo górskie, skąpane w ciepłym blasku zachodzącego słońca. Majestatyczne szczyty, pokryte śnieżną kołderką, wznoszą się dumnie na tle żywego, pomarańczowego nieba. Promienie słońca rzucają długie cienie na nierównym terenie, podkreślając złożone wzory skał i szczelin. Na pierwszym planie samotny wędrowiec stoi na krawędzi klifu, wpatrując się w imponujący krajobraz przed sobą. Wiatr szumi w rzadkiej roślinności, dodając poczucie ruchu do tej na pozór nieruchomej sceny. W dole wijąca się rzeka przecina dolinę, odbijając ogniste barwy nieba. Powietrze jest rześkie i czyste, co pozwala na niezakłócony widok odległego horyzontu. To fascynujące zdjęcie wywołuje uczucie zdumienia i przygody, zachęcając widza do wyobrażenia sobie siebie eksplorującego te rozległe, nieujarzmione pustkowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również