Opis wycieczki po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Opisanie wycieczki w języku angielskim może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym językiem. W tym artykule przedstawimy słownictwo oraz zwroty niezbędne do opisu wycieczki, a także strukturę, jakiej warto się trzymać podczas pisania takiego opisu. Zaprezentujemy również przykłady opisów wycieczek dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo niezbędne do opisu wycieczki

Aby opisać wycieczkę w języku angielskim, warto znać podstawowe słownictwo związane z podróżowaniem. Poniżej znajduje się lista przydatnych słówek:

 • trip – wycieczka
 • journey – podróż
 • destination – cel podróży
 • accommodation – zakwaterowanie
 • hotel – hotel
 • guesthouse – pensjonat
 • hostel – hostel
 • sightseeing – zwiedzanie
 • tourist attraction – atrakcja turystyczna
 • landscape – krajobraz
 • view – widok
 • guide – przewodnik
 • transport – transport
 • bus – autobus
 • train – pociąg
 • plane – samolot
 • airport – lotnisko
 • station – stacja
 • ticket – bilet
 • luggage – bagaż
 • backpack – plecak
 • camera – aparat fotograficzny
 • map – mapa
 • restaurant – restauracja
 • local cuisine – lokalna kuchnia
 • souvenir – pamiątka
 • weather – pogoda
 • sunny – słonecznie
 • rainy – deszczowo
 • windy – wietrznie
 • cloudy – pochmurnie

Struktura i zwroty używane podczas opisywania wycieczki

Podczas opisywania wycieczki warto trzymać się pewnej struktury, która ułatwi nam zorganizowanie treści. Poniżej przedstawiamy przykładową strukturę opisu wycieczki oraz zwroty, które można wykorzystać w poszczególnych częściach opisu.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
Introduction Wprowadzenie
Last summer, I went on a trip to… Ostatniego lata wybrałem się na wycieczkę do…
My journey to… was truly unforgettable. Moja podróż do… była naprawdę niezapomniana.
Accommodation Zakwaterowanie
We stayed at a lovely hotel called… Zatrzymaliśmy się w uroczym hotelu o nazwie…
The hostel we chose was very clean and well-located. Hostel, który wybraliśmy, był bardzo czysty i dobrze zlokalizowany.
Sightseeing Zwiedzanie
During our trip, we visited many interesting places, such as… Podczas naszej wycieczki odwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, takich jak…
One of the highlights of our journey was visiting… Jednym z najważniejszych punktów naszej podróży było zwiedzenie…
Food Jedzenie
We tried some delicious local dishes, including… Skosztowaliśmy przepysznych lokalnych potraw, w tym…
Our favourite restaurant was called… Naszą ulubioną restauracją była…
Conclusion Zakończenie
All in all, our trip to… was an amazing experience. Podsumowując, nasza wycieczka do… była niesamowitym doświadczeniem.
I would definitely recommend visiting… to anyone who loves… Zdecydowanie poleciłbym odwiedzenie… każdemu, kto kocha…

Przykładowy opis wycieczki dla osób na poziomie podstawowym

Last weekend, I went on a trip to the mountains with my friends. We decided to visit the beautiful Tatra Mountains in Poland. We started our journey early in the morning and drove for a few hours before reaching our destination. The weather was perfect for hiking – sunny, but not too hot.

We chose a popular trail that led us to a stunning viewpoint. The hike was quite challenging, but the breathtaking views were worth the effort. We took many photos and enjoyed a picnic lunch at the top. After resting for a while, we continued our hike and explored some other trails in the area.

In the evening, we returned to our cozy mountain lodge and enjoyed a delicious dinner together. We spent the night sharing stories and playing games, before going to bed early to prepare for another day of adventure. Overall, it was an unforgettable trip that brought us closer to nature and each other.

W ostatni weekend wybrałem się z przyjaciółmi na wycieczkę w góry. Postanowiliśmy odwiedzić piękne Tatry w Polsce. Wyruszyliśmy w podróż wcześnie rano i jechaliśmy kilka godzin, zanim dotarliśmy do celu. Pogoda była idealna do wędrówki – słonecznie, ale nie za gorąco.

Wybraliśmy popularny szlak, który doprowadził nas do zachwycającego punktu widokowego. Wędrówka była dość wymagająca, ale zapierające dech w piersiach widoki były warte wysiłku. Zrobiliśmy wiele zdjęć i zjedliśmy piknikowy obiad na szczycie. Po odpoczynku przez chwilę kontynuowaliśmy wędrówkę i zwiedziliśmy inne szlaki w okolicy.

Wieczorem wróciliśmy do naszego przytulnego górskiego schroniska i wspólnie zjedliśmy pyszną kolację. Spędziliśmy noc, opowiadając sobie historie i grając w gry, a potem poszliśmy wcześnie spać, aby przygotować się na kolejny dzień pełen przygód. Ogólnie rzecz biorąc, była to niezapomniana wycieczka, która zbliżyła nas do natury i siebie nawzajem.

Przykładowy opis wycieczki dla osób na poziomie zaawansowanym

During my recent vacation, I embarked on an extraordinary journey to explore the captivating landscapes of Iceland. My adventure began in the vibrant city of Reykjavik, where I rented a car and set off to discover the island’s natural wonders. My first stop was the mesmerizing Golden Circle, which comprises three spectacular attractions: Thingvellir National Park, Geysir Hot Springs, and Gullfoss Waterfall.

As I continued my journey, I was enchanted by the diverse and dramatic scenery, from black sand beaches to towering glaciers. I marveled at the striking contrasts of the Land of Fire and Ice, as I witnessed the powerful forces of nature at work. One of the highlights of my trip was hiking to the top of a volcano and observing the awe-inspiring views of the surrounding landscape.

Throughout my travels, I encountered friendly locals who shared their fascinating stories and rich cultural heritage. I also indulged in the delicious Icelandic cuisine, which features fresh seafood, hearty lamb dishes, and unique dairy products. As my journey came to an end, I was left with a profound appreciation for the beauty and resilience of this remarkable island nation.

Podczas moich ostatnich wakacji wyruszyłem na niezwykłą podróż, aby odkryć urzekające krajobrazy Islandii. Moja przygoda rozpoczęła się w tętniącym życiem Reykjaviku, gdzie wynająłem samochód i wyruszyłem odkrywać naturalne cuda wyspy. Pierwszym przystankiem był fascynujący Złoty Krąg, który obejmuje trzy spektakularne atrakcje: Park Narodowy Thingvellir, Gejzery i Wodospad Gullfoss.

Podążając dalej, byłem oczarowany różnorodnymi i dramatycznymi krajobrazami, od czarnych plaż po wysokie lodowce. Zachwycałem się kontrastami Krainy Ognia i Lodu, obserwując potężne siły natury. Jednym z najważniejszych punktów mojej wycieczki było wejście na wulkan i podziwianie wspaniałych widoków na otaczający krajobraz.

W trakcie mojej podróży spotykałem przyjaznych mieszkańców, którzy dzielili się swoimi fascynującymi historiami i bogatym dziedzictwem kulturowym. Skosztowałem również pysznej islandzkiej kuchni, w której dominują świeże owoce morza, sycące potrawy z jagnięciny i unikalne produkty mleczne. Gdy moja podróż dobiegła końca, pozostałem z głębokim uznaniem dla piękna i wytrwałości tego niezwykłego wyspiarskiego kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również