Przyimki czasu – angielski dla początkujących

W artykule przedstawimy podstawowe przyimki czasu w języku angielskim oraz omówimy różnice w ich użyciu, szczególnie w kontekście 'in’, 'on’ i 'at’. Poruszymy również temat przyimków używanych z określeniami części dnia, wydarzeń przyszłych, a także w zwrotach i idiomach. Na koniec porównamy użycie przyimków czasu w językach angielskim i polskim.

Podstawowe przyimki czasu w języku angielskim

Przyimki czasu są niezbędnym elementem w konstrukcji zdań w języku angielskim, ponieważ pozwalają określić, kiedy dana czynność miała miejsce. Warto znać podstawowe przyimki czasu, aby móc swobodnie komunikować się w języku angielskim. Najważniejsze przyimki czasu to: in, on, at. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie, które zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Przyimki czasu są używane w połączeniu z określeniami czasu, takimi jak dni tygodnia, miesiące, pory roku, części dnia czy konkretne godziny. Dzięki nim można precyzyjnie określić, kiedy dana czynność się odbyła lub będzie miała miejsce. Oto kilka przykładów użycia przyimków czasu w zdaniach:

 • I have a meeting on Monday. (Mam spotkanie w poniedziałek.)
 • She was born in January. (Urodziła się w styczniu.)
 • We usually eat dinner at 7 p.m. (Zwykle jemy kolację o 19:00.)

Różnice w użyciu przyimków 'in’, 'on’, 'at’ w kontekście czasu

Przyimki 'in’, 'on’ i 'at’ mają różne zastosowania w kontekście czasu, dlatego warto znać ich właściwe użycie, aby uniknąć błędów. Oto podstawowe zasady dotyczące tych przyimków:

 • in – używamy z określeniami miesięcy, lat, pór roku i części dnia (z wyjątkiem „night”). Przykłady: in January, in 1995, in summer, in the morning.
 • on – stosujemy z określeniami dni tygodnia, konkretnych dat oraz z wyrażeniami „on the weekend” (w weekend) i „on holiday” (na wakacjach). Przykłady: on Monday, on the 1st of May, on my birthday.
 • at – używamy z określeniami konkretnych godzin, z wyrażeniem „at night” (w nocy) oraz z określeniami świąt, jeśli chodzi o konkretny dzień święta. Przykłady: at 7 p.m., at midnight, at Christmas (w Boże Narodzenie, jeśli chodzi o konkretny dzień).

Warto zwrócić uwagę na kilka wyjątków od tych zasad. Przyimka 'at’ nie używamy z określeniem „weekend” – zamiast tego stosujemy „on the weekend”. Ponadto, jeśli chodzi o okres świąteczny, a nie konkretny dzień święta, używamy przyimka 'in’, np. „in the Christmas season” (w okresie świątecznym).

PrzyimekZastosowaniePrzykład
inmiesiące, lata, pory roku, części dnia (oprócz „night”)in January, in 1995, in summer, in the morning
ondni tygodnia, konkretne daty, „on the weekend”, „on holiday”on Monday, on the 1st of May, on my birthday, on the weekend
atkonkretne godziny, „at night”, konkretny dzień świętaat 7 p.m., at midnight, at Christmas (konkretny dzień)

Przyimki czasu używane z określeniami części dnia

W języku angielskim, przyimki czasu są niezbędne do precyzyjnego określenia momentu, w którym coś się dzieje. W kontekście części dnia, takich jak rano, południe, wieczór czy noc, używamy głównie trzech przyimków: in, at oraz on. Wybór odpowiedniego przyimka zależy od konkretnej sytuacji i kontekstu, w jakim się znajdujemy. Oto kilka przykładów:

 • in – używamy z określeniami „morning” (rano), „afternoon” (popołudnie) oraz „evening” (wieczór), np.:
  • I usually go for a walk in the morning.
  • She has a meeting in the afternoon.
  • We often watch movies in the evening.
 • at – używamy z określeniem „night” (noc), np.:
  • He works at night.
  • They arrived at night.
 • on – używamy z określeniem „weekend” (weekend), np.:
  • We are going to the beach on the weekend.
  • She is visiting her family on the weekend.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dni tygodnia oraz dat używamy przyimka on, np. on Monday (w poniedziałek), on the 1st of May (pierwszego maja). Natomiast z miesiącami oraz porami roku używamy przyimka in, np. in January (w styczniu), in summer (w lecie).

Przyimki czasu w kontekście wydarzeń przyszłych

Przyimki czasu są również używane do określania momentów przyszłych, takich jak planowane wydarzenia, spotkania czy terminy. W zależności od tego, jak precyzyjnie chcemy określić czas przyszły, możemy użyć różnych przyimków. Oto kilka przykładów:

 • in – używamy, gdy chcemy określić, że coś wydarzy się po określonym czasie, np.:
  • The train will arrive in 10 minutes.
  • I will finish the project in two weeks.
 • at – używamy, gdy chcemy wskazać konkretną godzinę, np.:
  • The meeting is scheduled at 3 p.m.
  • She will call you at 6 o’clock.
 • on – używamy, gdy chcemy wskazać konkretny dzień lub datę, np.:
  • We are going on vacation on the 15th of July.
  • There is a conference on Friday.
 • by – używamy, gdy chcemy określić, że coś wydarzy się przed określonym czasem lub terminem, np.:
  • Please send me the report by Monday.
  • I need to finish this task by the end of the day.
PrzyimekPrzykładTłumaczenie
inin 10 minutesza 10 minut
atat 3 p.m.o 15:00
onon the 15th of July15 lipca
byby Mondaydo poniedziałku

Warto pamiętać, że w przypadku wydarzeń przyszłych, oprócz przyimków czasu, ważne jest również użycie odpowiedniego czasu gramatycznego, takiego jak Present Simple, Present Continuous czy Future Simple, aby poprawnie wyrazić naszą myśl.

Zastosowanie przyimków czasu w angielskich zwrotach i idiomach

Przyimki czasu w języku angielskim są nieodłączną częścią wielu zwrotów i idiomów, które mają swoje specyficzne znaczenie. Zrozumienie tych zwrotów i idiomów jest kluczowe dla posługiwania się językiem angielskim w sposób naturalny i płynny.

Jednym z najczęściej używanych zwrotów z przyimkami czasu jest „at the moment”. Oznacza on „w tej chwili” lub „aktualnie”. Na przykład: „I can’t talk right now, I’m busy at the moment.” (Nie mogę teraz rozmawiać, jestem zajęty w tej chwili). Innym popularnym zwrotem jest „in the meantime”, który oznacza „w międzyczasie” lub „tymczasem”. Na przykład: „I’ll finish this report, and in the meantime, you can start working on the presentation.” (Skończę ten raport, a w międzyczasie możesz zacząć pracować nad prezentacją).

Przyimki czasu są również często używane w idiomach, które mają swoje własne znaczenie, nie zawsze zgodne z dosłownym znaczeniem przyimka. Na przykład, idiom „on the dot” oznacza „punktualnie” lub „dokładnie o danej godzinie”. Na przykład: „The meeting starts at 9 o’clock on the dot.” (Spotkanie zaczyna się punktualnie o 9). Innym przykładem jest idiom „in the nick of time”, który oznacza „w ostatniej chwili” lub „na ostatnią chwilę”. Na przykład: „I arrived at the airport just in the nick of time to catch my flight.” (Dotarłem na lotnisko na ostatnią chwilę, żeby zdążyć na mój lot).

Zapoznanie się z tymi zwrotami i idiomami pomoże wzbogacić i urozmaicić naszą komunikację w języku angielskim, dodając jej naturalności i autentyczności.

Porównanie użycia przyimków czasu w języku angielskim i polskim

Użycie przyimków czasu w języku angielskim i polskim może być różne i czasami stanowi wyzwanie dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka. Warto zrozumieć te różnice, aby uniknąć błędów i nieporozumień w komunikacji.

Jedną z głównych różnic jest użycie przyimka „in” w języku angielskim w kontekście miesięcy i lat. W języku polskim używamy przyimka „w” w tych samych sytuacjach. Na przykład: „I was born in 1990.” (Urodziłem się w 1990 roku). W języku polskim powiedzielibyśmy: „Urodziłem się w 1990 roku”. Podobnie, w języku angielskim używamy przyimka „in” przed nazwami pór roku, np. „in spring” (wiosną), „in summer” (latem), podczas gdy w języku polskim używamy przyimka „w”.

Kolejną różnicą jest użycie przyimka „on” w języku angielskim w kontekście dni tygodnia. Na przykład: „I have a meeting on Monday.” (Mam spotkanie w poniedziałek). W języku polskim powiedzielibyśmy: „Mam spotkanie w poniedziałek”. Natomiast w języku angielskim używamy przyimka „at” przed konkretnymi godzinami, np. „at 3 o’clock” (o godzinie 3), podczas gdy w języku polskim używamy przyimka „o”.

Zrozumienie tych różnic pomoże uniknąć błędów w użyciu przyimków czasu i poprawić naszą komunikację w języku angielskim. Ważne jest również zapamiętanie konkretnych zasad i zwrotów, które różnią się od tych w języku polskim, aby móc swobodnie porozumiewać się w obcym języku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również