Zaimek dzierżawczy w angielskim: zasady i przykłady

W tym artykule omówimy zagadnienia związane z zaimek dzierżawczych w języku angielskim. Przedstawimy definicję oraz funkcje tych zaimek, omówimy ich rodzaje, zasady użycia, a także porównamy je z zaimkami dzierżawczymi w języku polskim. Zaprezentujemy również przykłady zdań oraz zastosowanie zaimek dzierżawczych w różnych kontekstach, takich jak formalny, nieformalny czy biznesowy.

Definicja i funkcja zaimek dzierżawczych w języku angielskim

Zaimek dzierżawczy (ang. possessive pronoun) to rodzaj zaimek, który w języku angielskim służy do wyrażania przynależności, posiadania lub związku z innymi rzeczownikami. Dzięki zaimkom dzierżawczym możemy w prosty sposób pokazać, że coś należy do kogoś lub jest związane z daną osobą. W języku angielskim występują dwa rodzaje zaimek dzierżawczych: określający (ang. possessive adjective) i nieokreślający (ang. possessive pronoun).

Warto zwrócić uwagę, że zaimek dzierżawczy w języku angielskim nie zmienia swojej formy ze względu na płeć, liczbę czy przypadek, co odróżnia go od polskiego odpowiednika. Zamiast tego, zaimek dzierżawczy w angielskim zależy od osoby, której przynależność wyraża. Na przykład, „my” oznacza przynależność do osoby mówiącej, „your” do osoby, do której mówimy, a „his” do osoby, o której mówimy.

Rodzaje zaimek dzierżawczych w angielskim: zaimek dzierżawczy określający i nieokreślający

Zaimek dzierżawczy określający (possessive adjective) występuje przed rzeczownikiem i opisuje, do kogo należy dany przedmiot lub z kim jest związany. Przykłady zaimków dzierżawczych określających to: my (mój, moja, moje), your (twój, twoja, twoje), his (jego), her (jej), its (jego, jej – dla rzeczy i zwierząt), our (nasz, nasza, nasze), their (ich, ich).

Zaimek dzierżawczy nieokreślający (possessive pronoun) natomiast zastępuje rzeczownik i występuje na końcu zdania lub po przyimku. Przykłady zaimków dzierżawczych nieokreślających to: mine (mój, moja, moje), yours (twój, twoja, twoje), his (jego), hers (jej), its (jego, jej – dla rzeczy i zwierząt), ours (nasz, nasza, nasze), theirs (ich, ich).

OsobaZaimek dzierżawczy określającyZaimek dzierżawczy nieokreślający
1. osoba liczby pojedynczejmymine
2. osoba liczby pojedynczejyouryours
3. osoba liczby pojedynczej (męska)hishis
3. osoba liczby pojedynczej (żeńska)herhers
3. osoba liczby pojedynczej (nijaka)itsits
1. osoba liczby mnogiejourours
2. osoba liczby mnogiejyouryours
3. osoba liczby mnogiejtheirtheirs

Zasady użycia zaimek dzierżawczych w angielskim

Zaimek dzierżawczy w języku angielskim pełni ważną funkcję w zdaniu, ponieważ wskazuje na to, do kogo lub czego należy dana rzecz. Aby poprawnie używać zaimek dzierżawczych, warto znać kilka podstawowych zasad:

 • Użycie zaimek dzierżawczych określających: Zaimek dzierżawczy określający (possessive adjective) występuje przed rzeczownikiem, który określa. Przykłady: my book (moja książka), her car (jej samochód). Warto pamiętać, że zaimek dzierżawczy określający nie zmienia swojej formy w zależności od rodzaju, liczby czy przypadku rzeczownika, który określa.
 • Użycie zaimek dzierżawczych nieokreślających: Zaimek dzierżawczy nieokreślający (possessive pronoun) zastępuje rzeczownik w zdaniu, aby uniknąć powtórzeń. Przykłady: This book is mine (Ta książka jest moja), The car is hers (Samochód jest jej). Zaimek dzierżawczy nieokreślający również nie zmienia swojej formy w zależności od rodzaju, liczby czy przypadku.

Warto również zwrócić uwagę na kilka innych ważnych aspektów związanych z użyciem zaimek dzierżawczych w języku angielskim:

 • Różnica między „its” a „it’s”: „Its” to zaimek dzierżawczy określający dla rzeczy lub zwierząt, natomiast „it’s” to skrót od „it is” lub „it has”. Przykład: The dog wagged its tail (Pies machał ogonem), It’s raining (Pada deszcz).
 • Użycie „one’s”: W przypadku, gdy chcemy wyrazić dzierżawość w sposób ogólny, bez wskazywania konkretnej osoby, używamy zaimek dzierżawczy „one’s”. Przykład: One should mind one’s own business (Należy pilnować swoich spraw).

Porównanie zaimek dzierżawczych w języku angielskim i polskim

W języku polskim zaimek dzierżawczy również pełni funkcję wskazującą na przynależność rzeczy do osoby lub rzeczy. Jednak istnieją pewne różnice między zaimkami dzierżawczymi w języku angielskim i polskim, które warto znać, ucząc się angielskiego:

 • Brak zmiany formy zaimek dzierżawczych w angielskim: W przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie zaimek dzierżawczy zmienia swoją formę w zależności od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika, w języku angielskim zaimek dzierżawczy ma stałą formę. Przykład: his book (jego książka), his books (jego książki).
 • Brak rodzaju gramatycznego w angielskim: W języku polskim zaimek dzierżawczy zmienia swoją formę w zależności od rodzaju rzeczownika, który określa. W języku angielskim nie ma takiej zasady, zaimek dzierżawczy ma stałą formę niezależnie od rodzaju rzeczownika. Przykład: her book (jej książka), her car (jej samochód).

Oto tabela przedstawiająca porównanie zaimek dzierżawczych w języku angielskim i polskim:

OsobaZaimek dzierżawczy określający (angielski)Zaimek dzierżawczy nieokreślający (angielski)Zaimek dzierżawczy (polski)
1. osoba liczby pojedynczejmyminemój, moja, moje
2. osoba liczby pojedynczejyouryourstwój, twoja, twoje
3. osoba liczby pojedynczej (męski)hishisjego
3. osoba liczby pojedynczej (żeński)herhersjej
3. osoba liczby pojedynczej (nijaki)itsjego, jej
1. osoba liczby mnogiejouroursnasz, nasza, nasze
2. osoba liczby mnogiejyouryourswasz, wasza, wasze
3. osoba liczby mnogiejtheirtheirsich

Znając te różnice oraz zasady użycia zaimek dzierżawczych w języku angielskim, można uniknąć typowych błędów i poprawnie wyrażać przynależność rzeczy do osób lub rzeczy w mowie i piśmie.

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi w języku angielskim

Oto kilka przykładów zdań z zaimkami dzierżawczymi w języku angielskim:

 1. That is my car.
 2. Is this your book?
 3. She is his sister.
 4. They are our friends.
 5. Whose bag is this?

W powyższych przykładach, zaimki dzierżawcze są używane do określenia posiadania lub przynależności. Zaimki dzierżawcze w języku angielskim są zazwyczaj używane przed rzeczownikami, aby wskazać, że coś należy do danej osoby lub grupy.

Ważne jest, aby pamiętać, że zaimki dzierżawcze w języku angielskim mają różne formy dla różnych osób i liczb. Na przykład, „my” jest używane, gdy mówimy o czymś, co należy do nas, podczas gdy „your” jest używane, gdy mówimy o czymś, co należy do drugiej osoby lub grupy.

Zastosowanie zaimek dzierżawczych w różnych kontekstach: formalnym, nieformalnym i biznesowym

Zaimki dzierżawcze w języku angielskim są używane w różnych kontekstach, takich jak formalny, nieformalny i biznesowy. Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania zaimków dzierżawczych w tych kontekstach:

 • Formalny: W formalnych sytuacjach, takich jak spotkania biznesowe lub oficjalne pisma, zaimki dzierżawcze są używane w celu określenia przynależności lub posiadania. Na przykład: „This is my presentation on behalf of the company.”
 • Nieformalny: W nieformalnych sytuacjach, takich jak rozmowy z przyjaciółmi lub rodziną, zaimki dzierżawcze są używane w celu określenia przynależności lub posiadania, ale mogą być również używane jako wyrażenie bliskości lub intymności. Na przykład: „This is our favorite restaurant.”
 • Biznesowy: W kontekście biznesowym, zaimki dzierżawcze są używane do określenia przynależności lub posiadania w odniesieniu do firm, zespołów lub projektów. Na przykład: „This is our latest product.”

Ważne jest, aby dostosować używanie zaimków dzierżawczych do odpowiedniego kontekstu, aby uniknąć nieporozumień lub nieodpowiedniego zachowania. Zaimki dzierżawcze mogą różnić się w zależności od sytuacji, więc warto być świadomym tych różnic i stosować je odpowiednio.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również