Opis tygodnia po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak opisać swój tydzień po angielsku? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawimy podstawowe słownictwo oraz struktury zdań, które pomogą Ci opisać swój tydzień na różnych poziomach zaawansowania. Zapoznasz się również z przykładami opisów tygodnia, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jak stosować te zagadnienia w praktyce.

Podstawowe słownictwo związane z opisem tygodnia po angielsku

Aby opisać swój tydzień po angielsku, warto znać podstawowe słowa i wyrażenia związane z dniem tygodnia, czasem oraz określonymi czynnościami. Oto kilka przykładów:

 • Monday – poniedziałek
 • Tuesday – wtorek
 • Wednesday – środa
 • Thursday – czwartek
 • Friday – piątek
 • Saturday – sobota
 • Sunday – niedziela
 • morning – poranek
 • afternoon – popołudnie
 • evening – wieczór
 • night – noc

Dodatkowo, warto znać słownictwo związane z wykonywanymi czynnościami, takimi jak:

 • go to work – iść do pracy
 • go to school – iść do szkoły
 • meet friends – spotykać się z przyjaciółmi
 • workout – ćwiczyć
 • cook dinner – gotować obiad
 • watch a movie – oglądać film
 • read a book – czytać książkę

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie tygodnia po angielsku

Opisując swój tydzień po angielsku, warto znać kilka przydatnych zwrotów oraz struktur zdań, które ułatwią Ci przekazanie informacji. Oto tabela z przykładami zwrotów oraz ich tłumaczeniami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
On Monday morning, I go to work. W poniedziałek rano idę do pracy.
In the evening, I usually watch a movie. Wieczorem zwykle oglądam film.
I meet my friends on Friday. Spotykam się z przyjaciółmi w piątek.
On weekends, I like to workout. W weekendy lubię ćwiczyć.
I read a book before going to bed. Czytam książkę przed pójściem spać.

Warto zwrócić uwagę na strukturę zdań, która często zawiera czasownik w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) oraz wyrażenia związane z czasem, takie jak „on Monday morning” czy „in the evening”. Stosując te zwroty oraz podstawowe słownictwo, będziesz mógł opisać swój tydzień w języku angielskim w prosty i zrozumiały sposób.

Przykładowy opis tygodnia po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

On Monday, I usually wake up at 7 a.m. and have breakfast. After that, I go to work by bus. In the evening, I often go to the gym and then cook dinner at home. On Tuesday, I have English classes in the morning and then I meet my friends for lunch. We like to try new restaurants in the city. On Wednesday, I work from home and spend time with my family. We usually watch a movie together in the evening. On Thursday, I go to the office again and have a busy day with meetings. After work, I sometimes go shopping for groceries. On Friday, I finish work early and go to a yoga class. In the evening, I like to relax at home and read a book. On weekends, I usually go for a walk in the park and visit my grandparents. On Sunday evening, I prepare for the upcoming week.

Tłumaczenie:

W poniedziałek zwykle budzę się o 7 rano i jem śniadanie. Potem jadę autobusem do pracy. Wieczorem często chodzę na siłownię, a potem gotuję obiad w domu. We wtorek mam lekcje angielskiego rano, a potem spotykam się z przyjaciółmi na lunch. Lubimy próbować nowych restauracji w mieście. W środę pracuję z domu i spędzam czas z rodziną. Zwykle wieczorem oglądamy razem film. W czwartek znowu jadę do biura i mam pracowity dzień związany z spotkaniami. Po pracy czasami robię zakupy spożywcze. W piątek kończę pracę wcześnie i idę na zajęcia jogi. Wieczorem lubię odpoczywać w domu i czytać książkę. W weekendy zwykle chodzę na spacer do parku i odwiedzam dziadków. W niedzielę wieczorem przygotowuję się na nadchodzący tydzień.

Zaawansowany opis tygodnia po angielsku – przykład i analiza

On Monday morning, I commence my day with an invigorating jog around the neighborhood, followed by a nutritious breakfast consisting of oatmeal and fresh fruit. Subsequently, I embark on my daily commute to the office, where I tackle various tasks and projects throughout the day. On Tuesday evenings, I attend a local book club, where we engage in stimulating discussions about our latest literary selections. Midweek, I allocate time for volunteering at a nearby animal shelter, providing care and companionship to the resident animals. On Thursdays, I indulge in my passion for photography by exploring the city and capturing its unique architecture and vibrant street life. As the workweek draws to a close on Friday, I unwind with a soothing yoga session, followed by a leisurely dinner at a favorite local eatery. On weekends, I relish the opportunity to embark on outdoor adventures, such as hiking or cycling, and to spend quality time with my loved ones. Sunday evenings are reserved for reflection and preparation for the week ahead, ensuring a smooth transition into the next set of challenges and experiences.

Tłumaczenie:

W poniedziałkowe poranki zaczynam dzień od orzeźwiającego biegu dookoła sąsiedztwa, a następnie jem pożywne śniadanie składające się z owsianki i świeżych owoców. Następnie udaję się w codzienną podróż do biura, gdzie zajmuję się różnymi zadaniami i projektami przez cały dzień. We wtorkowe wieczory uczęszczam do lokalnego klubu książki, gdzie prowadzimy pobudzające dyskusje na temat naszych najnowszych wyborów literackich. W środku tygodnia przeznaczam czas na wolontariat w pobliskim schronisku dla zwierząt, dbając i dotrzymując towarzystwa mieszkańcom. W czwartki oddaję się swojej pasji fotografowania, eksplorując miasto i uwieczniając jego unikalną architekturę oraz tętniące życiem ulice. Gdy tydzień pracy zbliża się do końca w piątek, relaksuję się podczas kojącej sesji jogi, a potem idę na spokojną kolację do ulubionej lokalnej restauracji. W weekendy korzystam z możliwości wyjścia na świeże powietrze, takie jak wędrówki czy jazda na rowerze, oraz spędzania czasu z najbliższymi. Niedzielne wieczory są zarezerwowane na refleksję i przygotowanie na kolejny tydzień, co pozwala na płynne przejście do kolejnych wyzwań i doświadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również