Opis państwa po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo oraz zwroty, które przydadzą się podczas opisywania państwa po angielsku. Przygotowaliśmy także dwa przykładowe opisy państw na różnych poziomach zaawansowania, aby ułatwić zrozumienie i naukę omawianych zagadnień.

Podstawowe słownictwo do opisu państwa po angielsku

Zacznijmy od zapoznania się z podstawowym słownictwem, które może być użyte podczas opisywania państwa. Oto niektóre z nich:

 • country – kraj
 • capital city – stolica
 • population – populacja, liczba ludności
 • area – powierzchnia
 • language – język
 • currency – waluta
 • flag – flaga
 • nationality – narodowość
 • border – granica
 • climate – klimat
 • landmark – charakterystyczny obiekt, punkt orientacyjny
 • government – rząd, władza
 • history – historia
 • religion – religia

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie państwa

Teraz, gdy znamy podstawowe słownictwo, przejdźmy do struktury zdania i przydatnych zwrotów, które pomogą nam w opisie państwa. Poniższa tabela przedstawia zwroty oraz ich tłumaczenia:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The capital city of (country) is… Stolicą (kraju) jest…
(Country) is located in… (Kraj) znajduje się w…
The population of (country) is… Populacja (kraju) wynosi…
(Country) covers an area of… (Kraj) zajmuje powierzchnię…
The official language(s) of (country) is/are… Oficjalnym językiem/językami (kraju) jest/są…
The currency of (country) is… Walutą (kraju) jest…
(Country) is bordered by… (Kraj) graniczy z…
The climate in (country) is… Klimat w (kraju) jest…
Some famous landmarks in (country) include… Do słynnych obiektów w (kraju) należą…
The government of (country) is… Rząd (kraju) to…
The history of (country) dates back to… Historia (kraju) sięga…
The main religion(s) in (country) is/are… Główną religią/religiami w (kraju) jest/są…

Mając na uwadze powyższe słownictwo oraz zwroty, możemy teraz spróbować opisać państwo na różnych poziomach zaawansowania.

Przykładowy opis państwa na poziomie podstawowym

Italy is a country located in southern Europe. It is famous for its rich history, beautiful architecture, and delicious cuisine. The capital of Italy is Rome, which is also the largest city in the country. Italy has a population of about 60 million people. The official language is Italian, and the currency is the Euro. Italy is a member of the European Union and the United Nations. The country is known for its famous landmarks, such as the Colosseum, the Leaning Tower of Pisa, and the Vatican City. Italy has a Mediterranean climate, with hot summers and mild winters. Tourism is an important industry in Italy, attracting millions of visitors each year.

Tłumaczenie

Włochy to kraj położony w południowej Europie. Słyną z bogatej historii, pięknej architektury i pysznego jedzenia. Stolicą Włoch jest Rzym, który jest również największym miastem w kraju. Włochy mają około 60 milionów mieszkańców. Językiem urzędowym jest włoski, a walutą euro. Włochy są członkiem Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kraj ten słynie z takich zabytków jak Koloseum, Krzywa Wieża w Pizie czy Watykan. Włochy mają klimat śródziemnomorski, z gorącymi latami i łagodnymi zimami. Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki we Włoszech, przyciągając miliony turystów każdego roku.

Przykładowy opis państwa na poziomie zaawansowanym

Japan, an archipelago situated in East Asia, is renowned for its unique blend of ancient traditions and cutting-edge technology. The country consists of four main islands: Honshu, Hokkaido, Kyushu, and Shikoku. Tokyo, the bustling capital city, is not only the political center but also a hub for culture, fashion, and gastronomy. With a population exceeding 126 million, Japan is the eleventh most populous nation in the world. The official language is Japanese, and the currency is the yen. Japan boasts a highly developed economy, ranking third in terms of nominal GDP. The country’s rich cultural heritage includes iconic landmarks such as Mount Fuji, Kyoto’s temples, and Hiroshima’s Peace Memorial Park. Japan experiences a diverse climate, ranging from subarctic in the north to subtropical in the south. The nation’s efficient public transportation system and hospitable locals make it a popular destination for tourists.

Tłumaczenie

Japonia, archipelag położony we wschodniej Azji, słynie ze swojego unikalnego połączenia starożytnych tradycji i najnowszych technologii. Kraj ten składa się z czterech głównych wysp: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku. Tętniąca życiem stolica, Tokio, to nie tylko centrum polityczne, ale także ośrodek kultury, mody i gastronomii. Z populacją przekraczającą 126 milionów, Japonia jest jedenastym pod względem liczby ludności krajem na świecie. Językiem urzędowym jest japoński, a walutą jen. Japonia może pochwalić się wysoko rozwiniętą gospodarką, plasując się na trzecim miejscu pod względem PKB nominalnego. Bogate dziedzictwo kulturowe kraju obejmuje takie ikony jak góra Fudżi, świątynie Kioto czy Park Pokoju w Hiroszimie. Japonia ma zróżnicowany klimat, od subarktycznego na północy do subtropikalnego na południu. Wydajny system publicznego transportu i gościnni mieszkańcy sprawiają, że jest to popularny kierunek turystyczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również