Zaimki zwrotne w języku angielskim

W tym artykule przyjrzymy się bliżej zaimkom zwrotnym w języku angielskim, ich definicji, funkcji oraz formom. Omówimy również różnicę między zaimkami zwrotnymi a wzmocnionymi, porównamy użycie zaimków zwrotnych w językach angielskim i polskim, a także przedstawimy przykłady i kontekstowe zastosowanie zaimków zwrotnych w mowie i piśmie.

Definicja i funkcja zaimków zwrotnych w języku angielskim

Zaimki zwrotne to specjalna grupa zaimków, które odnoszą się do podmiotu zdania i wskazują, że czynność wykonywana jest przez podmiot na samym sobie. W języku angielskim zaimki zwrotne tworzone są przez dodanie końcówki -self (dla liczby pojedynczej) lub -selves (dla liczby mnogiej) do zaimków osobowych. Ich główną funkcją jest wskazanie, że podmiot i dopełnienie zdania są tą samą osobą lub grupą osób.

Warto zwrócić uwagę, że zaimki zwrotne mają swoje odpowiedniki w języku polskim, jednak ich użycie może się różnić w obu językach. W języku angielskim zaimki zwrotne są niezbędne w niektórych konstrukcjach gramatycznych, podczas gdy w języku polskim ich użycie może być bardziej elastyczne.

Formy i użycie zaimków zwrotnych

Zaimki zwrotne w języku angielskim mają następujące formy:

 • I (ja) – myself
 • You (ty) – yourself
 • He (on) – himself
 • She (ona) – herself
 • It (ono) – itself
 • We (my) – ourselves
 • You (wy) – yourselves
 • They (oni/one) – themselves

Zaimki zwrotne używane są w różnych sytuacjach, między innymi:

 1. W zdaniach, w których podmiot wykonuje czynność na sobie samym, np. She cut herself while cooking (Ona się skaleczyła podczas gotowania).
 2. W zdaniach z czasownikami, które z natury wymagają użycia zaimka zwrotnego, np. He introduced himself to the new colleagues (On przedstawił się nowym kolegom).
 3. W celu podkreślenia, że czynność została wykonana samodzielnie, bez pomocy innych osób, np. She baked the cake herself (Ona upiekła ciasto sama).
Język angielskiJęzyk polski
myselfsiebie, sam(a)
yourselfsiebie, sam(a)
himselfsiebie, sam
herselfsiebie, sama
itselfsiebie, samo
ourselvessiebie, sami
yourselvessiebie, sami
themselvessiebie, sami
Tabela porównawcza zaimków zwrotnych w języku angielskim i polskim

Zaimki zwrotne a zaimki wzmocnione

Zaimki zwrotne i zaimki wzmocnione są często mylone ze względu na swoją podobną formę, jednak pełnią różne funkcje w zdaniu. Zaimki zwrotne są używane, gdy podmiot zdania wykonuje czynność na sobie, natomiast zaimki wzmocnione służą do podkreślenia podmiotu lub dopełnienia w zdaniu. Warto zatem zrozumieć różnice między tymi dwoma rodzajami zaimków, aby uniknąć błędów w komunikacji.

Podstawowa różnica między zaimkami zwrotnymi a wzmocnionymi polega na ich funkcji w zdaniu. Zaimki zwrotne wskazują na to, że podmiot wykonuje czynność na sobie, np. „She cut herself” (Ona skaleczyła się). W przypadku zaimków wzmocnionych, ich celem jest podkreślenie podmiotu lub dopełnienia, np. „She did it herself” (Ona zrobiła to sama). Warto zauważyć, że zaimki wzmocnione nie są niezbędne dla zrozumienia zdania, ale dodają dodatkowe informacje lub nacisk.

Przykłady i kontekstowe użycie zaimków zwrotnych

Zaimki zwrotne są powszechnie używane w języku angielskim i mają wiele różnych zastosowań. Oto kilka przykładów i kontekstów, w których można używać zaimków zwrotnych:

1. Użycie zaimków zwrotnych w celu wskazania, że podmiot i dopełnienie są tą samą osobą:
– „I cut myself while cooking dinner.” (Zaciąłem się podczas gotowania obiadu.)
– „He taught himself how to play the guitar.” (Nauczył się sam grać na gitarze.)

2. Użycie zaimków zwrotnych w celu podkreślenia lub wzmocnienia podmiotu zdania:
– „She herself baked the cake.” (Ona sama upiekła ciasto.)
– „They themselves organized the event.” (Oni sami zorganizowali wydarzenie.)

3. Użycie zaimków zwrotnych w celu opisania działań wykonywanych przez jednostkę:
– „He takes care of himself.” (On dba o siebie.)
– „I enjoy spending time by myself.” (Lubię spędzać czas sam na sam.)

4. Użycie zaimków zwrotnych w celu opisania nawyków lub cech osobowości:
– „She always talks to herself.” (Ona zawsze rozmawia sama ze sobą.)
– „He often doubts himself.” (On często wątpi w siebie.)

Ważne jest, aby zrozumieć kontekst i właściwe użycie zaimków zwrotnych w języku angielskim, ponieważ mogą one różnić się od użycia w języku polskim. Praktykowanie i czytanie tekstów w języku angielskim pomoże w lepszym zrozumieniu i opanowaniu tych zaimków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również