Przysłówki czasu w języku angielskim

W języku angielskim przysłówki czasu odgrywają kluczową rolę w opisywaniu różnych aspektów czasu, takich jak częstotliwość, punkt czasu czy długość trwania. W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe przysłówki czasu, zasady ich stosowania oraz zastosowanie w różnych czasach gramatycznych. Zapraszamy do zgłębienia tajników angielskich przysłówków czasu!

Podstawowe przysłówki czasu w języku angielskim

Przysłówki czasu to słowa, które opisują kiedy, jak często lub jak długo coś się dzieje. W języku angielskim istnieje wiele przysłówków czasu, które można podzielić na trzy główne kategorie: przysłówki określające częstotliwość, przysłówki określające punkt czasu oraz przysłówki określające długość trwania. Oto kilka podstawowych przysłówków czasu w języku angielskim:

 • always (zawsze)
 • sometimes (czasami)
 • often (często)
 • usually (zazwyczaj)
 • never (nigdy)
 • now (teraz)
 • soon (wkrótce)
 • later (później)
 • for (przez)
 • since (od)

Zasady stosowania przysłówków czasu w zdaniach

Przysłówki czasu można umieścić w różnych miejscach w zdaniu, w zależności od tego, na co chcemy zwrócić uwagę. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, które warto znać, aby poprawnie stosować przysłówki czasu w języku angielskim:

Przysłówki określające częstotliwość (np. always, sometimes, often) zazwyczaj umieszcza się przed głównym czasownikiem, ale po czasownikach posiłkowych (be, have, do) lub modalnych (can, must, should). Na przykład:

 • I always go to the gym on Mondays.
 • She usually has breakfast at 8 a.m.
 • They never watch TV in the evening.
 • We can sometimes visit our grandparents on weekends.

Przysłówki określające punkt czasu (np. now, soon, later) często umieszcza się na początku lub na końcu zdania. Na przykład:

 • Now I understand the problem.
 • I will call you later.
 • Soon we will know the results.

Przysłówki określające długość trwania (np. for, since) umieszcza się zazwyczaj na końcu zdania lub po czasowniku. Na przykład:

 • I have been living in London for five years.
 • She has been working here since 2010.

Warto pamiętać, że niektóre przysłówki czasu mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności od pozycji w zdaniu. Na przykład:

 • I still live with my parents. (ciągle, nadal)
 • I live with my parents still. (jeszcze, wciąż)
Przysłówek czasuZnaczeniePrzykład
alwayszawszeI always eat breakfast.
sometimesczasamiShe sometimes goes for a walk.
oftenczęstoThey often watch movies together.
usuallyzazwyczajWe usually have dinner at 7 p.m.
nevernigdyHe never drinks coffee.
nowterazNow I see what you mean.
soonwkrótceI will finish my work soon.
laterpóźniejLet’s meet later for lunch.
forprzezI have been studying English for three years.
sinceodShe has been living in this house since 2005.

Przysłówki określające częstotliwość w języku angielskim

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim są używane do określania, jak często dana czynność się zdarza. Są one niezbędne, aby precyzyjnie opisać nasze rutyny, nawyki czy plany. Warto znać najważniejsze przysłówki częstotliwości oraz zasady ich stosowania w zdaniach.

Oto lista najpopularniejszych przysłówków częstotliwości w języku angielskim:

 • always – zawsze
 • usually – zazwyczaj
 • often – często
 • sometimes – czasami
 • rarely – rzadko
 • seldom – rzadko (synonim „rarely”)
 • never – nigdy

Przysłówki określające punkt czasu w języku angielskim

Przysłówki punktu czasu w języku angielskim służą do określania konkretnego momentu, w którym dana czynność się odbywa lub odbyła. Dzięki nim możemy precyzyjnie wskazać, kiedy coś się zaczęło, skończyło lub miało miejsce. Znajomość tych przysłówków jest kluczowa dla poprawnego opisywania sytuacji czy wydarzeń w czasie.

Przykłady przysłówków punktu czasu w języku angielskim:

 • now – teraz
 • today – dziś
 • tonight – dziś wieczorem
 • tomorrow – jutro
 • yesterday – wczoraj
 • soon – wkrótce
 • later – później
Przysłówek częstotliwościPrzykład zdaniaPrzysłówek punktu czasuPrzykład zdania
alwaysI always drink coffee in the morning.nowI am working now.
usuallyShe usually goes to the gym after work.todayI have a meeting today.
oftenHe often visits his grandparents on weekends.tomorrowWe are going to the cinema tomorrow.
sometimesWe sometimes eat out on Fridays.yesterdayI finished the project yesterday.

Przysłówki określające długość trwania w języku angielskim

Przysłówki określające długość trwania w języku angielskim są niezwykle przydatne, gdy chcemy wyrazić, jak długo coś trwało lub będzie trwać. Oto kilka najważniejszych przysłówków czasu, które możemy używać w tym kontekście:

1. For – oznacza określony czas trwania i jest używane w połączeniu z czasem w formie rzeczownika lub zdaniami w czasie Present Perfect. Na przykład: „I have been studying English for five years” (Uczę się angielskiego od pięciu lat).

2. Since – również oznacza określony czas trwania, ale jest używane w połączeniu z konkretnym punktem w czasie. Na przykład: „I have been living in this city since 2010” (Mieszkam w tym mieście od 2010 roku).

3. During – oznacza czas trwania w określonym przedziale czasowym. Na przykład: „I read a book during the weekend” (Przeczytałem książkę podczas weekendu).

4. Throughout – oznacza cały okres czasu. Na przykład: „She worked hard throughout the night” (Pracowała ciężko przez całą noc).

5. All day/week/month/year – oznacza cały dzień/tydzień/miesiąc/rok. Na przykład: „I have been waiting for you all day” (Czekałem na ciebie cały dzień).

6. Non-stop – oznacza bez przerwy lub ciągły. Na przykład: „He has been talking non-stop for hours” (On mówił bez przerwy przez godziny).

Pamiętaj, że przysłówki czasu mogą być używane w różnych czasach gramatycznych, w zależności od kontekstu i czasu, o którym mówimy. Teraz przejdźmy do omówienia zastosowania przysłówków czasu w różnych czasach gramatycznych.

Zastosowanie przysłówków czasu w różnych czasach gramatycznych

Przysłówki czasu są niezwykle ważne w różnych czasach gramatycznych, ponieważ pomagają nam wyrazić, kiedy coś się wydarzyło lub będzie się działo. Oto kilka przykładów zastosowania przysłówków czasu w różnych czasach gramatycznych:

1. Present Simple – używamy przysłówków czasu, takich jak „always”, „usually”, „often”, aby wyrazić czynności, które zwykle się powtarzają. Na przykład: „I always go to the gym in the morning” (Zawsze chodzę na siłownię rano).

2. Present Continuous – używamy przysłówków czasu, takich jak „currently”, „at the moment”, aby wyrazić czynności, które trwają w chwili obecnej. Na przykład: „I am currently studying for my exams” (Aktualnie uczę się do egzaminów).

3. Present Perfect – używamy przysłówków czasu, takich jak „recently”, „already”, „yet”, aby wyrazić czynności, które wydarzyły się w niedalekiej przeszłości. Na przykład: „I have already finished my homework” (Już skończyłem moje zadanie domowe).

4. Past Simple – używamy przysłówków czasu, takich jak „yesterday”, „last week”, „two days ago”, aby wyrazić czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Na przykład: „I went to the cinema yesterday” (Poszedłem do kina wczoraj).

5. Past Continuous – używamy przysłówków czasu, takich jak „while”, „when”, aby wyrazić czynności, które trwały w przeszłości w określonym momencie. Na przykład: „I was studying when she called me” (Uczyłem się, gdy zadzwoniła do mnie).

6. Future Simple – używamy przysłówków czasu, takich jak „tomorrow”, „next week”, „in two days”, aby wyrazić czynności, które wydarzą się w przyszłości. Na przykład: „I will go on vacation next month” (Pojadę na wakacje w przyszłym miesiącu).

Pamiętaj, że to tylko kilka przykładów zastosowania przysłówków czasu w różnych czasach gramatycznych. Ważne jest, aby praktykować i zdobywać coraz większą wiedzę na ten temat, aby swobodnie posługiwać się przysłówkami czasu w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również