Opis postaci po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Czy chciałbyś opisać postać w języku angielskim, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Ten artykuł pomoże Ci opanować podstawowe słownictwo, strukturę zdania oraz przydatne zwroty, a także zaprezentuje przykłady opisu postaci na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zacznijmy!

Podstawowe słownictwo do opisu postaci w języku angielskim

Opisując postać w języku angielskim, warto znać podstawowe słownictwo dotyczące cech wyglądu, charakteru i emocji. Oto lista przydatnych słów:

 • height – wzrost
 • weight – waga
 • hair – włosy
 • eyes – oczy
 • skin – skóra
 • face – twarz
 • smile – uśmiech
 • personality – osobowość
 • character traits – cechy charakteru
 • emotions – emocje

Opisując cechy charakteru, przyda się także znać przymiotniki określające te cechy. Oto kilka przykładów:

 • kind – uprzejmy
 • friendly – przyjacielski
 • serious – poważny
 • shy – nieśmiały
 • outgoing – otwarty, towarzyski
 • intelligent – inteligentny
 • lazy – leniwy
 • hardworking – pracowity
 • brave – odważny
 • cowardly – tchórzliwy

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie postaci

Opisując postać, warto zastosować odpowiednią strukturę zdania i użyć przydatnych zwrotów. Poniżej znajduje się tabela z przykładami zwrotów, które można wykorzystać podczas opisywania postaci:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
She has long, wavy hair.Ona ma długie, falowane włosy.
He is tall and slim.On jest wysoki i szczupły.
Her eyes are blue.Jej oczy są niebieskie.
He has a friendly personality.On ma przyjacielską osobowość.
She is always smiling.Ona zawsze się uśmiecha.
He tends to be shy around new people.On zwykle jest nieśmiały w towarzystwie nowych osób.

Struktura zdania w opisie postaci zależy od tego, co chcemy opisać. Jeśli opisujemy wygląd zewnętrzny, często używamy czasu Present Simple oraz konstrukcji „to be” lub „to have”. Jeśli opisujemy cechy charakteru, możemy użyć czasu Present Simple z konstrukcją „to be” lub „to tend to”.

Przykładowy opis postaci dla osób na poziomie podstawowym

John is a tall man with short, black hair. He has blue eyes and a friendly smile. He usually wears casual clothes, like jeans and a T-shirt. John is a very kind person and always helps others. He works as a teacher in a primary school. In his free time, he enjoys playing basketball and reading books. John is married and has two children, a son and a daughter. He loves spending time with his family and going on vacations together. His favorite place to visit is the mountains, where he can go hiking and enjoy the beautiful scenery.

Jan to wysoki mężczyzna z krótkimi, czarnymi włosami. Ma niebieskie oczy i przyjazny uśmiech. Zazwyczaj nosi swobodne ubrania, takie jak dżinsy i koszulkę. Jan jest bardzo życzliwą osobą i zawsze pomaga innym. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej. W wolnym czasie lubi grać w koszykówkę i czytać książki. Jan jest żonaty i ma dwoje dzieci, syna i córkę. Uwielbia spędzać czas z rodziną i wspólnie wyjeżdżać na wakacje. Jego ulubionym miejscem do odwiedzenia są góry, gdzie może chodzić po szlakach i podziwiać piękne krajobrazy.

Zaawansowany opis postaci – przykłady i analiza

Emma is an enigmatic and intriguing woman in her early thirties. Her long, wavy auburn hair cascades down her back, framing her delicate features. Her piercing green eyes seem to see right through you, making it difficult to discern her thoughts. Emma’s wardrobe is an eclectic mix of vintage and modern pieces, reflecting her unique sense of style. She possesses an air of confidence and sophistication, yet there is a hint of vulnerability beneath the surface. Emma is a successful entrepreneur, having built her own fashion empire from the ground up. Despite her accomplishments, she remains humble and grounded, always willing to lend a helping hand to those in need. Her passion for art and culture is evident in her extensive travels and the diverse collection of artwork adorning her home. Emma’s enigmatic nature and unwavering determination make her a truly captivating character.

Emma to tajemnicza i intrygująca kobieta w wieku około trzydziestu lat. Jej długie, falowane kasztanowe włosy spływają na plecy, otaczając jej delikatne rysy twarzy. Jej przenikliwe zielone oczy zdają się widzieć przez ciebie, co utrudnia rozszyfrowanie jej myśli. Garderoba Emmy to eklektyczne połączenie elementów vintage i nowoczesnych, odzwierciedlające jej niepowtarzalne wyczucie stylu. Wykazuje pewność siebie i wyrafinowanie, ale pod powierzchnią można dostrzec nutę wrażliwości. Emma jest odnoszącą sukcesy przedsiębiorczynią, która zbudowała własne imperium modowe od podstaw. Pomimo swoich osiągnięć pozostaje skromna i zrównoważona, zawsze gotowa pomóc potrzebującym. Jej pasja do sztuki i kultury jest widoczna w licznych podróżach i różnorodnej kolekcji dzieł sztuki zdobiących jej dom. Tajemnicza natura Emmy i niezłomna determinacja sprawiają, że jest ona naprawdę fascynującą postacią.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również