Opis szkoły po niemiecku – przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule dowiesz się, jak opisać szkołę po niemiecku. Zaczniemy od zapoznania się ze słownictwem związanym ze szkołą, a następnie przejdziemy do struktury zdania i przydatnych zwrotów. Na koniec przedstawimy przykładowe opisy szkół na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo związane ze szkołą w języku niemieckim

Zacznijmy od nauczenia się kilku podstawowych słów i wyrażeń związanych ze szkołą po niemiecku. Oto lista niektórych z nich:

 • die Schule – szkoła
 • der Lehrer – nauczyciel
 • die Lehrerin – nauczycielka
 • der Schüler – uczeń
 • die Schülerin – uczennica
 • das Klassenzimmer – sala lekcyjna
 • die Tafel – tablica
 • der Stundenplan – plan lekcji
 • das Fach – przedmiot szkolny
 • die Pause – przerwa
 • die Schuluniform – mundurek szkolny
 • die Hausaufgabe – praca domowa

Oprócz tych podstawowych słów, warto również zapamiętać nazwy niektórych przedmiotów szkolnych:

 • die Mathematik (Mathe) – matematyka
 • die Biologie (Bio) – biologia
 • die Chemie – chemia
 • die Physik – fizyka
 • die Geographie (Geo) – geografia
 • die Geschichte – historia
 • die Kunst – plastyka, sztuka
 • die Musik – muzyka
 • die Fremdsprache – język obcy
 • der Sport – wychowanie fizyczne

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie szkoły po niemiecku

Aby opisać szkołę po niemiecku, warto znać kilka przydatnych zwrotów oraz struktur zdania. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami i tłumaczeniem na język polski:

Zwroty po niemieckuZwroty po polsku
Meine Schule heißt XYZ.Moja szkoła nazywa się XYZ.
Ich gehe in die 8. Klasse.Chodzę do 8. klasy.
Mein Lieblingsfach ist Mathe.Moim ulubionym przedmiotem jest matematyka.
Unsere Schule hat 20 Klassenzimmer.Nasza szkoła ma 20 sal lekcyjnych.
Die Schule beginnt um 8 Uhr.Szkoła zaczyna się o 8.
Wir haben fünf Stunden pro Tag.Mamy pięć lekcji dziennie.
Die Pause dauert 15 Minuten.Przerwa trwa 15 minut.

Warto również pamiętać o podstawowych strukturach zdania, takich jak:

 • zdania twierdzące: podmiot + orzeczenie + dopełnienie (np. Ich mag Mathe – Lubię matematykę)
 • zdania pytające: orzeczenie + podmiot + dopełnienie (np. Magst du Mathe? – Lubisz matematykę?)
 • zdania przeczące: podmiot + nicht + orzeczenie + dopełnienie (np. Ich mag Mathe nicht – Nie lubię matematyki)

Przykładowy opis szkoły po niemiecku dla osób na poziomie podstawowym

Meine Schule heißt „Gymnasium Nr. 1” und liegt in einer kleinen Stadt. Es ist ein großes, modernes Gebäude mit vielen Klassenzimmern und Fachräumen. In unserer Schule gibt es auch eine Bibliothek, eine Turnhalle und einen Computerraum. Die Lehrer sind freundlich und hilfsbereit, und die Schüler sind meistens fleißig und respektvoll. Wir haben viele interessante Fächer wie Mathematik, Deutsch, Englisch, Geschichte und Sport. In der Pause können wir auf dem Schulhof spielen oder in der Cafeteria essen. Es gibt auch viele Schulclubs und AGs, zum Beispiel einen Chor, eine Theatergruppe und eine Schülerzeitung. Jedes Jahr organisieren wir ein Schulfest, um Geld für unsere Projekte zu sammeln. Ich mag meine Schule, weil ich hier viel lerne und viele Freunde habe.

Tłumaczenie

Moja szkoła nazywa się „Gimnazjum nr 1” i znajduje się w małym mieście. To duży, nowoczesny budynek z wieloma salami lekcyjnymi i pomieszczeniami specjalistycznymi. W naszej szkole znajduje się również biblioteka, sala gimnastyczna i sala komputerowa. Nauczyciele są mili i pomocni, a uczniowie zazwyczaj pracowici i pełni szacunku. Mamy wiele interesujących przedmiotów, takich jak matematyka, niemiecki, angielski, historia i sport. W przerwie możemy bawić się na boisku szkolnym lub jeść w kafeterii. Istnieje również wiele kółek zainteresowań i grup roboczych, takich jak chór, grupa teatralna i gazetka szkolna. Co roku organizujemy festyn szkolny, aby zbierać pieniądze na nasze projekty. Lubię moją szkołę, ponieważ dużo się tu uczę i mam wielu przyjaciół.

Zaawansowany opis szkoły po niemiecku

Das „Gymnasium Nr. 1” ist eine renommierte Bildungseinrichtung, die sich durch ihre hervorragenden Lehrmethoden und vielfältigen Bildungsangebote auszeichnet. Die Schule verfügt über modernste technische Ausstattung, die den Schülern den Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglicht. Die Lehrkräfte sind hochqualifiziert und engagiert, um den Schülern eine solide Grundlage für ihre zukünftige akademische und berufliche Laufbahn zu bieten. Die Schule legt großen Wert auf die individuelle Förderung der Schüler und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung. Neben dem anspruchsvollen Lehrplan werden auch zahlreiche außerschulische Aktivitäten angeboten, die den Schülern helfen, ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln und ihre Interessen zu entdecken. Die Schule pflegt zudem enge Beziehungen zu anderen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, um den Schülern ein breites Netzwerk für ihre zukünftige Karriere zu bieten. Die Schüler des „Gymnasium Nr. 1” sind stolz darauf, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich für Exzellenz und Innovation einsetzt.

Tłumaczenie

„Gimnazjum nr 1” to prestiżowa placówka edukacyjna, która wyróżnia się doskonałymi metodami nauczania i różnorodną ofertą edukacyjną. Szkoła dysponuje najnowocześniejszym sprzętem technicznym, który umożliwia uczniom dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Kadra nauczycielska jest wysoce wykwalifikowana i zaangażowana, aby zapewnić uczniom solidne podstawy do przyszłej kariery akademickiej i zawodowej. Szkoła przywiązuje dużą wagę do indywidualnego wspierania uczniów i oferuje liczne możliwości rozwoju osobistego. Oprócz wymagającego programu nauczania, oferowane są również liczne zajęcia pozalekcyjne, które pomagają uczniom rozwijać kompetencje społeczne i odkrywać swoje zainteresowania. Szkoła utrzymuje również ścisłe relacje z innymi placówkami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami, aby zapewnić uczniom szeroką sieć kontaktów dla przyszłej kariery. Uczniowie „Gimnazjum nr 1” są dumni z bycia częścią społeczności, która dąży do doskonałości i innowacji.

1 KOMENTARZ

 1. Bardzo przydatny artykuł dla każdego, kto chce nauczyć się opisywać szkołę po niemiecku. Świetnie, że zawiera zarówno podstawowe słownictwo, jak i przykładowe opisy. Idealne kompendium wiedzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również