Czasowniki nieregularne w języku niemieckim

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej czasownikom nieregularnym w języku niemieckim. Omówimy ich definicję, podział, formy oraz najważniejsze przykłady. Zapoznamy się również z technikami i metodami nauki tych czasowników, aby ułatwić opanowanie tego istotnego elementu gramatyki niemieckiej.

Definicja i charakterystyka czasowników nieregularnych w języku niemieckim

Czasowniki nieregularne, zwane również czasownikami mocnymi, to grupa czasowników w języku niemieckim, które nie podążają za standardowym wzorcem odmiany czasowników regularnych (czasowników słabych). W przeciwieństwie do czasowników regularnych, które tworzą formy przeszłe i imiesłowy poprzez dodanie odpowiednich końcówek, czasowniki nieregularne zmieniają swój rdzeń główny, co sprawia, że ich odmiana jest bardziej złożona i trudniejsza do przewidzenia.

Charakterystyczną cechą czasowników nieregularnych jest zmiana samogłoski rdzenia w formie Präteritum (czas przeszły) oraz Partizip II (imiesłów czasu przeszłego). Na przykład, czasownik „sehen” (widzieć) zmienia się na „sah” (widziałem) w Präteritum i „gesehen” (widziany) w Partizip II. Warto zauważyć, że nie wszystkie czasowniki nieregularne mają trzy różne samogłoski rdzenia, niektóre mogą mieć tylko dwie różne formy, a inne mogą mieć identyczne samogłoski rdzenia we wszystkich trzech formach.

Podział czasowników nieregularnych w języku niemieckim

Czasowniki nieregularne można podzielić na kilka grup ze względu na sposób, w jaki zmieniają się ich samogłoski rdzenia. Wyróżniamy następujące grupy:

 • Grupa I – zmiana samogłoski „e” na „i” lub „ie” w Präteritum oraz „e” na „e” w Partizip II. Przykład: geben (dawać) – gab (dałem) – gegeben (dany).
 • Grupa II – zmiana samogłoski „e” na „a” w Präteritum oraz „e” na „o” w Partizip II. Przykład: helfen (pomagać) – half (pomogłem) – geholfen (pomocny).
 • Grupa III – zmiana samogłoski „a” na „u” w Präteritum oraz „a” na „a” w Partizip II. Przykład: fahren (jechać) – fuhr (pojechałem) – gefahren (jazda).
 • Grupa IV – brak zmiany samogłoski rdzenia we wszystkich trzech formach. Przykład: bringen (przynosić) – brachte (przyniosłem) – gebracht (przyniesiony).

Warto zauważyć, że podział na grupy nie jest ścisły i może występować wiele wyjątków. Dlatego też, aby opanować odmianę czasowników nieregularnych, najlepiej jest uczyć się ich form indywidualnie, a nie polegać wyłącznie na regułach grupowych.

Formy czasowników nieregularnych: Infinitiv, Präteritum, Partizip II

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim mają trzy główne formy, które są niezbędne do tworzenia różnych czasów gramatycznych. Są to: Infinitiv (bezokolicznik), Präteritum (czas przeszły prosty) oraz Partizip II (imiesłów czasu przeszłego). W odróżnieniu od czasowników regularnych, formy te ulegają nieregularnym zmianom, co sprawia, że ich nauka jest bardziej wymagająca.

Przykłady form czasowników nieregularnych:

 • Infinitiv: sehen (widzieć), fahren (jechać), schlafen (spać)
 • Präteritum: sah (widział), fuhr (jechał), schlief (spał)
 • Partizip II: gesehen (widziany), gefahren (pojechany), geschlafen (spać)

Czasowniki nieregularne z końcówką -ieren

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników nieregularnych, które mają wspólną cechę – końcówkę -ieren w formie bezokolicznikowej. Czasowniki te są szczególnie ważne, ponieważ mają pewne odrębne cechy w odniesieniu do innych czasowników nieregularnych. Przykłady takich czasowników to: studieren (studiować), fotografieren (fotografować), informieren (informować).

W przypadku czasowników z końcówką -ieren, formy Präteritum i Partizip II są tworzone regularnie, co oznacza, że wystarczy dodać odpowiednie końcówki do formy bezokolicznikowej. Przykłady:

 • Infinitiv: studieren, fotografieren, informieren
 • Präteritum: studierte, fotografierte, informierte
 • Partizip II: studiert, fotografiert, informiert

Warto zwrócić uwagę na to, że czasowniki z końcówką -ieren nie przyjmują przedrostka „ge-” w formie Partizip II, co jest typowe dla większości czasowników nieregularnych.

Czasowniki modalne i ich nieregularne formy

Czasowniki modalne są grupą czasowników nieregularnych w języku niemieckim, które mają specyficzne formy w różnych czasach i trybach. Czasowniki modalne to: können (móc), müssen (musieć), dürfen (móc, mieć pozwolenie), wollen (chcieć), sollen (mieć powinność) i mögen (lubić). Każdy z tych czasowników ma swoje własne nieregularne formy, które należy zapamiętać.

Na przykład, czasownik „können” ma następujące nieregularne formy:
– Infinitiv: können
– Präteritum: konnte
– Partizip II: gekonnt

Czasownik „müssen” ma następujące nieregularne formy:
– Infinitiv: müssen
– Präteritum: musste
– Partizip II: gemusst

Warto zauważyć, że czasowniki modalne nie mają formy osobowej w czasie Präsens dla drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Zamiast tego używają formy bazowej czasownika bez końcówki.

Czasowniki modalne są bardzo ważne w języku niemieckim, ponieważ są używane do wyrażania różnych znaczeń i funkcji, takich jak umiejętność, konieczność, pozwolenie, chęć, nakaz itp. Dlatego ważne jest, aby zapamiętać ich nieregularne formy i nauczyć się ich poprawnego użycia w zdaniach.

Najczęściej używane czasowniki nieregularne w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników nieregularnych, ale niektóre z nich są bardziej powszechne i często używane w codziennym języku. Oto kilka przykładów najczęściej używanych czasowników nieregularnych:

1. sein (być):
– Infinitiv: sein
– Präteritum: war
– Partizip II: gewesen

Czasownik „sein” jest niezwykle ważny, ponieważ jest używany do tworzenia czasu Perfekt i Plusquamperfekt oraz do wyrażania tożsamości, pochodzenia, stanu itp.

2. haben (mieć):
– Infinitiv: haben
– Präteritum: hatte
– Partizip II: gehabt

Czasownik „haben” jest również bardzo powszechny i używany do tworzenia czasu Perfekt i Plusquamperfekt oraz do wyrażania posiadania, doświadczenia, uczucia itp.

3. gehen (iść):
– Infinitiv: gehen
– Präteritum: ging
– Partizip II: gegangen

Czasownik „gehen” jest używany do wyrażania ruchu, podróży, chodzenia itp. Jest to jeden z podstawowych czasowników nieregularnych, które warto zapamiętać.

4. kommen (przychodzić):
– Infinitiv: kommen
– Präteritum: kam
– Partizip II: gekommen

Czasownik „kommen” jest używany do wyrażania przyjścia, pochodzenia, pojawienia się itp. Jest to również często używany czasownik nieregularny.

Pamiętanie i praktykowanie tych najczęściej używanych czasowników nieregularnych jest kluczowe dla skutecznego porozumiewania się w języku niemieckim.

Przykłady zdań z użyciem czasowników nieregularnych

Ćwiczenie użycia czasowników nieregularnych w języku niemieckim jest kluczowe dla zrozumienia i poprawnego stosowania tych form. Oto kilka przykładów zdań, które pokazują użycie czasowników nieregularnych w różnych kontekstach:

 • Infinitiv: Ich will heute schwimmen gehen. (Chcę dzisiaj pójść popływać.)
 • Präteritum: Gestern ging ich schwimmen. (Wczoraj poszedłem popływać.)
 • Partizip II: Ich habe schon geschwommen. (Już popływałem.)
 • Czasowniki z końcówką -ieren: Er hat das Auto repariert. (On naprawił samochód.)
 • Czasowniki modalne: Du solltest mehr lernen. (Powinieneś się więcej uczyć.)

Warto zwrócić uwagę na to, jak różne formy czasowników nieregularnych wpływają na znaczenie zdania. Przykłady te pokazują, że nauka czasowników nieregularnych jest niezbędna do poprawnego wyrażania myśli w języku niemieckim.

Metody i techniki nauki czasowników nieregularnych

Nauka czasowników nieregularnych w języku niemieckim może być wyzwaniem, ale istnieje kilka sprawdzonych metod i technik, które mogą pomóc w opanowaniu tych form. Oto kilka z nich:

 • Tworzenie list: Sporządzenie listy czasowników nieregularnych wraz z ich formami Infinitiv, Präteritum i Partizip II może pomóc w systematyzacji wiedzy i ułatwić naukę. Można również podzielić listę na mniejsze grupy, aby ułatwić zapamiętywanie.
 • Ćwiczenia pisemne: Regularne ćwiczenia pisemne, takie jak tworzenie zdań z użyciem czasowników nieregularnych, mogą pomóc w utrwaleniu form i poprawnym stosowaniu ich w praktyce.
 • Ćwiczenia ustne: Próby tworzenia zdań na głos z użyciem czasowników nieregularnych mogą pomóc w przyswojeniu form i poprawie wymowy. Można również ćwiczyć z innymi uczącymi się języka niemieckiego lub z native speakerami.
 • Karty do nauki: Stworzenie kart do nauki z czasownikami nieregularnymi i ich formami może ułatwić naukę poprzez powtarzanie i testowanie siebie nawzajem. Można również skorzystać z gotowych aplikacji do nauki języka niemieckiego, które oferują funkcję kart do nauki.

Ważne jest, aby pamiętać, że nauka czasowników nieregularnych wymaga czasu i cierpliwości. Regularne ćwiczenia i stosowanie różnych metod nauki mogą pomóc w opanowaniu tych form i poprawie umiejętności językowych w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również