Czas przyszły futur I w języku niemieckim

W niniejszym artykule omówimy zagadnienia związane z czasem przyszłym futur I w języku niemieckim. Zaprezentujemy zasady tworzenia tego czasu, jego zastosowanie w codziennych sytuacjach, konstrukcje pytań i przeczeń, różnice między futur I a futur II, a także częste błędy popełniane przez Polaków. Na koniec przedstawimy przykładowe zdania oraz ćwiczenia praktyczne oraz porady dla początkujących.

Zasady tworzenia czasu przyszłego futur I w języku niemieckim

Czas przyszły futur I (Futur I) w języku niemieckim służy do wyrażania przyszłych zdarzeń, planów czy intencji. Jego tworzenie jest stosunkowo proste i opiera się na użyciu czasownika posiłkowego „werden” oraz czasownika głównego w bezokoliczniku. Oto podstawowe zasady tworzenia futur I:

 • Podmiot + werden + czasownik główny w bezokoliczniku: Podstawowa struktura zdania w futur I to podmiot, następnie czasownik posiłkowy „werden” odmieniony zgodnie z podmiotem, a na końcu bezokolicznik czasownika głównego. Przykład: „Ich werde morgen ins Kino gehen” (Jutro pójdę do kina).
 • Odmiana czasownika werden: Czasownik „werden” odmienia się nieregularnie. Oto jego odmiana w liczbie pojedynczej i mnogiej: ich werde, du wirst, er/sie/es wird, wir/sie werden, ihr werdet, sie/Sie werden.
 • Przysłówek czasu: W zdaniach z futur I często występuje przysłówek czasu, który wskazuje na moment przyszły, np. morgen (jutro), nächste Woche (w przyszłym tygodniu), bald (wkrótce) itp.

Zastosowanie futur I w kontekście codziennym

Czas przyszły futur I jest używany w różnych sytuacjach, zarówno w mowie potocznej, jak i w języku formalnym. Oto kilka typowych zastosowań futur I w codziennym życiu:

 • Wyrażanie planów i intencji: Futur I służy do mówienia o tym, co zamierzamy zrobić w przyszłości, np. „Wir werden nächstes Jahr nach Spanien reisen” (W przyszłym roku pojedziemy do Hiszpanii).
 • Przypuszczenia i prognozy: Możemy użyć futur I, aby wyrazić przypuszczenia lub prognozy dotyczące przyszłości, np. „Es wird morgen wahrscheinlich regnen” (Jutro prawdopodobnie będzie padać).
 • Obietnice i oferty: Futur I może służyć do składania obietnic czy ofert pomocy, np. „Ich werde dir bei den Hausaufgaben helfen” (Pomogę ci w odrabianiu lekcji).
 • Zapowiedzi i wydarzenia: W języku formalnym futur I jest często używany do informowania o przyszłych wydarzeniach, np. „Die Veranstaltung wird am 15. Mai stattfinden” (Impreza odbędzie się 15 maja).

Warto zauważyć, że w mowie potocznej czas przyszły futur I bywa często zastępowany przez czas teraźniejszy (Präsens) z dodaniem przysłówka czasu, np. „Ich gehe morgen ins Kino” zamiast „Ich werde morgen ins Kino gehen”. Jednak w sytuacjach formalnych i pisemnych lepiej stosować futur I, aby uniknąć nieporozumień.

Czas przyszły futur I w pytaniach i przeczeniach

Tworzenie pytań i przeczeń w czasie przyszłym futur I w języku niemieckim jest proste i opiera się na podobnych zasadach, jak w przypadku innych czasów. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które pomogą uniknąć błędów i ułatwią komunikację.

W przypadku pytań, wystarczy zamienić miejscami podmiot z orzeczeniem, czyli czasownikiem posiłkowym „werden” oraz dodać pytajnik na końcu zdania. Przykładowo:

 • Er wird morgen ins Kino gehen. (On pójdzie jutro do kina.)
 • Wird er morgen ins Kino gehen? (Czy on pójdzie jutro do kina?)

Jeśli chcemy zadać pytanie o okolicznik, np. kiedy, gdzie, jak, wystarczy dodać odpowiednie słowo pytające na początku zdania:

 • Wann wird er ins Kino gehen? (Kiedy on pójdzie do kina?)
 • Wo wird sie das Buch kaufen? (Gdzie ona kupi książkę?)

W przypadku przeczeń, należy dodać partykułę „nicht” na końcu zdania, przed czasownikiem głównym. Przykładowo:

 • Wir werden heute Abend nicht fernsehen. (Dziś wieczorem nie będziemy oglądać telewizji.)
 • Sie wird das Auto nicht verkaufen. (Ona nie sprzeda samochodu.)

Różnice między czasem przyszłym futur I a futur II

Czas przyszły futur I i futur II są często mylone przez osoby uczące się języka niemieckiego, zwłaszcza przez Polaków, którzy nie mają odpowiednika futur II w swoim języku ojczystym. Istnieją jednak istotne różnice między tymi dwoma czasami, które warto zrozumieć i opanować.

Futur I jest używany głównie do wyrażania zwykłych czynności przyszłych, które mają się wydarzyć w określonym czasie. Jest to najbardziej podstawowy czas przyszły, którym posługujemy się na co dzień. Przykłady:

 • Ich werde morgen einkaufen gehen. (Pójdę jutro na zakupy.)
 • Wir werden nächstes Jahr nach Spanien fliegen. (Polecimy do Hiszpanii w przyszłym roku.)

Futur II natomiast służy do wyrażania czynności przyszłych, które zostaną zakończone przed inną czynnością przyszłą lub przed określonym momentem w przyszłości. W języku polskim tłumaczymy go zwykle jako „będę/będziemy coś zrobił/zrobili”. Przykłady:

 • Ich werde das Buch bis morgen gelesen haben. (Do jutra przeczytam książkę.)
 • Wir werden bis zum Abendessen angekommen sein. (Do kolacji będziemy już przybyli.)

Podsumowując, futur I używamy do wyrażania zwykłych czynności przyszłych, natomiast futur II do czynności przyszłych, które zostaną zakończone przed inną czynnością przyszłą lub określonym momentem. Opanowanie obu tych czasów pozwoli na precyzyjne wyrażanie myśli i lepsze zrozumienie języka niemieckiego.

Różnice między czasem przyszłym futur I a futur II

Czas przyszły futur I oraz futur II są dwoma różnymi formami czasu przyszłego w języku niemieckim. Futur I używane jest głównie do wyrażania przyszłych zdarzeń, które są pewne i planowane. Natomiast futur II używane jest do wyrażania przyszłych zdarzeń, które będą miały miejsce przed innym zdarzeniem w przyszłości.

Przykładem użycia futur I może być zdanie: „Jutro pojadę do kina”. W tym przypadku mówimy o zaplanowanej i pewnej akcji, która nastąpi w przyszłości. Natomiast przykładem użycia futur II może być zdanie: „Do jutra będę już skończył pracę”. Tutaj mówimy o zdarzeniu, które będzie miało miejsce przed innym zdarzeniem w przyszłości, czyli skończeniem pracy.

Warto zauważyć, że futur II jest bardziej skomplikowane w użyciu i wymaga znajomości czasu przeszłego Perfekt. Futur I jest bardziej powszechne i używane w codziennych rozmowach, dlatego warto skupić się na jego nauce i zrozumieniu.

Częste błędy w użyciu futur I

Jak każdy język obcy, nauka języka niemieckiego może być trudna i prowadzić do popełniania błędów. W przypadku czasu przyszłego futur I, Polacy często popełniają kilka powszechnych błędów.

Pierwszym błędem jest nieodpowiednie użycie czasownika modalnego „werden”. Często zamiast używać go w odpowiedniej formie, Polacy używają czasownika „być” w czasie przyszłym. Na przykład, zamiast powiedzieć „Będę jutro robił zakupy”, mówią „Jutro jestem robił zakupy”.

Kolejnym błędem jest nieodpowiednie użycie czasownika w czasie przyszłym. Często Polacy używają czasownika w czasie teraźniejszym z dodanym słowem „potem” lub „później”. Na przykład, zamiast powiedzieć „Jutro zjem obiad”, mówią „Jem obiad potem”.

Aby uniknąć tych błędów, warto skupić się na nauce i praktyce czasu przyszłego futur I. Można korzystać z różnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, ćwiczenia online i rozmowy z native speakerami, aby poprawić swoje umiejętności w tym zakresie.

Ćwiczenia praktyczne z futur I

Ćwiczenia praktyczne są niezbędnym elementem nauki każdego języka obcego, a w przypadku futur I w języku niemieckim, pozwalają na lepsze zrozumienie i utrwalenie tego czasu przyszłego. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą w opanowaniu futur I.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań w futur I

 • Przygotuj listę czasowników, które chcesz przećwiczyć.
 • Wybierz jeden czasownik i stwórz zdanie w futur I, uwzględniając podmiot, orzeczenie oraz dopełnienie.
 • Powtórz to ćwiczenie dla pozostałych czasowników z listy.

Ćwiczenie 2: Przekształcanie zdań w pytania i przeczenia

 • Przygotuj kilka zdań w futur I, które wcześniej utworzyłeś.
 • Przekształć każde zdanie w pytanie, dodając odpowiednie słowo pytające na początku zdania oraz zmieniając szyk zdania.
 • Przekształć każde zdanie w przeczenie, dodając „nicht” w odpowiednim miejscu zdania.

Ćwiczenie 3: Tłumaczenie zdań z języka polskiego na niemiecki

 • Przygotuj kilka zdań w języku polskim, które zawierają czas przyszły.
 • Przetłumacz każde zdanie na język niemiecki, używając futur I.
 • Sprawdź poprawność swoich tłumaczeń, korzystając z podręcznika, słownika lub konsultując się z nauczycielem języka niemieckiego.

Porady dla początkujących w nauce futur I

Nauka futur I w języku niemieckim może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym językiem. Oto kilka porad, które mogą ułatwić proces nauki tego czasu przyszłego:

1. Zapoznaj się z konstrukcją futur I

Na samym początku warto dokładnie zapoznać się z regułami tworzenia futur I, takimi jak:

 • użycie czasownika „werden” jako pomocniczego,
 • zmiana szyku zdania w przypadku pytań,
 • dodawanie „nicht” w przypadku przeczeń.

2. Ucz się odmiany czasownika „werden”

Opanowanie odmiany czasownika „werden” jest kluczowe dla tworzenia poprawnych zdań w futur I. Ćwicz jego odmianę w różnych kontekstach, aby stało się to dla Ciebie naturalne.

3. Praktykuj regularnie

Regularne ćwiczenia z futur I pozwolą na lepsze zrozumienie i utrwalenie tego czasu przyszłego. Wykorzystuj różne metody nauki, takie jak ćwiczenia pisemne, tłumaczenie zdań czy rozmowy z innymi uczącymi się języka niemieckiego.

4. Korzystaj z materiałów dydaktycznych

Warto korzystać z podręczników, słowników, materiałów online czy lekcji z nauczycielem, aby poszerzać swoją wiedzę na temat futur I oraz utrwalać poprawne formy i konstrukcje zdań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również