Stopniowanie przymiotników w języku niemieckim

W niniejszym artykule omówimy podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku niemieckim, zarówno tych krótkich, jak i długich. Poznasz także wyjątki i nieregularności, a także dowiesz się, jak poprawnie stosować stopień wyższy i najwyższy w zdaniach. Nauczysz się również stopniowania przymiotników z przedrostkami oraz unikania częstych błędów. Artykuł zawiera również ćwiczenia i praktyczne zastosowanie stopniowania przymiotników.

Podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku niemieckim

Stopniowanie przymiotników w języku niemieckim jest niezbędną umiejętnością, która pozwala na porównywanie rzeczy, osób lub zjawisk. W języku niemieckim wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: stopień równy (Grundstufe), stopień wyższy (Komparativ) oraz stopień najwyższy (Superlativ). Oto podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku niemieckim:

 • Stopień równy (Grundstufe) to podstawowa forma przymiotnika, np. schnell (szybki), groß (duży), klein (mały).
 • Stopień wyższy (Komparativ) służy do porównywania dwóch rzeczy, osób lub zjawisk. Tworzy się go przez dodanie końcówki -er do podstawowej formy przymiotnika, np. schneller (szybszy), größer (większy), kleiner (mniejszy).
 • Stopień najwyższy (Superlativ) wyraża najwyższy stopień cechy. Tworzy się go przez dodanie końcówki -st do podstawowej formy przymiotnika oraz przedrostka am, np. am schnellsten (najszybszy), am größten (największy), am kleinsten (najmniejszy).

Stopniowanie przymiotników krótkich i długich

W języku niemieckim przymiotniki można podzielić na krótkie i długie ze względu na liczbę sylab. Stopniowanie przymiotników krótkich i długich różni się nieco, dlatego warto zwrócić uwagę na te różnice:

 • Przymiotniki krótkie to te, które mają jedną sylabę, np. alt (stary), warm (ciepły), klug (mądry). Stopniowanie przymiotników krótkich odbywa się przez dodanie końcówek -er (stopień wyższy) i -st (stopień najwyższy) do podstawowej formy przymiotnika. W przypadku niektórych przymiotników krótkich może również wystąpić umlaut (zmiana samogłoski) w stopniach wyższym i najwyższym, np. alt – älter – am ältesten (stary – starszy – najstarszy).
 • Przymiotniki długie to te, które mają dwie lub więcej sylab, np. interessant (interesujący), bequem (wygodny), sympathisch (sympatyczny). Stopniowanie przymiotników długich odbywa się również przez dodanie końcówek -er (stopień wyższy) i -st (stopień najwyższy) do podstawowej formy przymiotnika, jednak nie występuje w nich umlaut, np. interessant – interessanter – am interessantesten (interesujący – bardziej interesujący – najbardziej interesujący).

Wyjątki i nieregularności w stopniowaniu przymiotników

W języku niemieckim, podobnie jak w innych językach, istnieją wyjątki i nieregularności w stopniowaniu przymiotników. Oto kilka z nich, które warto znać i pamiętać:

 • Przymiotniki zakończone na -er, -el, -en: W przypadku przymiotników zakończonych na -er, -el, -en, w stopniu wyższym (Komparativ) nie dodajemy końcówki -er, a jedynie -e. Przykłady: dunkel (ciemny) – dunkler (ciemniejszy), eitel (zarozumiały) – eitler (bardziej zarozumiały).
 • Nieregularne stopniowanie niektórych przymiotników: Istnieje kilka przymiotników, które stopniują się nieregularnie, czyli nie dodajemy do nich końcówek -er i -est, a zmieniają się one w inny sposób. Przykłady: gut (dobry) – besser (lepszy) – am besten (najlepszy), viel (dużo) – mehr (więcej) – am meisten (najwięcej), wenig (mało) – weniger (mniej) – am wenigsten (najmniej).

Warto zwrócić uwagę na te wyjątki i nieregularności, ponieważ ich stosowanie w praktyce pozwoli na poprawne i płynne posługiwanie się językiem niemieckim.

Użycie stopnia wyższego (Komparativ) w zdaniach

Stopień wyższy (Komparativ) służy do porównywania dwóch rzeczy, osób lub cech. W języku niemieckim, aby utworzyć stopień wyższy, dodajemy końcówkę -er do przymiotnika. W zdaniach używamy go zwykle z przyimkiem als (niż), które łączy porównywane elementy. Oto kilka przykładów użycia stopnia wyższego w zdaniach:

 • Das Auto ist schneller als das Fahrrad. (Samochód jest szybszy niż rower.)
 • Mein Bruder ist größer als ich. (Mój brat jest większy niż ja.)
 • Heute ist es wärmer als gestern. (Dzisiaj jest cieplej niż wczoraj.)

Warto również pamiętać, że w przypadku przymiotników zakończonych na -er, -el, -en oraz przymiotników nieregularnych, stopień wyższy tworzy się nieco inaczej, jak opisano w punkcie 3. Przykłady:

 • Das Zimmer ist dunkler als das Wohnzimmer. (Pokój jest ciemniejszy niż salon.)
 • Deine Suppe schmeckt besser als meine. (Twoja zupa smakuje lepiej niż moja.)

Użycie stopnia najwyższego (Superlativ) w zdaniach

Stopień najwyższy (Superlativ) używamy, gdy chcemy porównać jedną rzecz lub osobę z resztą w grupie. W języku niemieckim, stopień najwyższy tworzymy poprzez dodanie przedrostka „am” przed przymiotnikiem oraz końcówki „-sten” lub „-esten”. Przykładowo:

 • Das ist das am schönsten Haus in der Stadt. (To jest najpiękniejszy dom w mieście.)
 • Er ist der am klügsten Schüler in der Klasse. (On jest najmądrzejszym uczniem w klasie.)

W przypadku przymiotników długich, dodajemy przedrostek „am” przed przymiotnikiem oraz końcówkę „-sten” lub „-esten”, ale również dodajemy „en” po przymiotniku. Przykładowo:

 • Das ist das am interessantesten Buch, das ich je gelesen habe. (To jest najbardziej interesująca książka, jaką kiedykolwiek czytałem.)
 • Er ist der am erfolgreichsten Schauspieler in Hollywood. (On jest najbardziej utalentowanym aktorem w Hollywood.)

Stopniowanie przymiotników z przedrostkami

W języku niemieckim istnieje wiele przymiotników z przedrostkami, które również można stopniować. Przedrostki takie jak „un-„, „in-„, „ge-„, „ver-„, „be-” itp. mogą być dodane przed przymiotnikiem, aby zmienić jego znaczenie. Przykładowo:

 • Er ist unzufrieden. (On jest niezadowolony.)
 • Er ist unzufriedener als sein Bruder. (On jest bardziej niezadowolony niż jego brat.)
 • Er ist am unzufriedensten in der Familie. (On jest najbardziej niezadowolony w rodzinie.)

Podobnie jak w przypadku przymiotników z przedrostkami, stopniowanie przymiotników z przedrostkami odbywa się poprzez dodanie przedrostka „am” przed przymiotnikiem oraz końcówki „-sten” lub „-esten”. Przykładowo:

 • Das ist das am unglaublichsten Ereignis, das ich je erlebt habe. (To jest najbardziej niewiarygodne wydarzenie, jakie kiedykolwiek przeżyłem.)
 • Er ist der am unvergesslichsten Mensch, den ich kenne. (On jest najbardziej niezapomnianą osobą, jaką znam.)

Częste błędy w stopniowaniu przymiotników i jak ich unikać

Podczas nauki języka niemieckiego, stopniowanie przymiotników może sprawiać trudności. Warto zwrócić uwagę na częste błędy, które popełniane są przez uczących się, aby uniknąć ich w przyszłości. Oto kilka z nich:

 • Niewłaściwe dodawanie końcówek: W przypadku stopnia wyższego (Komparativ) należy dodać końcówkę -er do przymiotnika, natomiast w przypadku stopnia najwyższego (Superlativ) dodajemy -st lub -est. Częstym błędem jest dodawanie niewłaściwej końcówki lub pomijanie jej.
 • Nieregularne przymiotniki: Niektóre przymiotniki mają nieregularne formy stopniowania, które trzeba nauczyć się na pamięć. Przykładem takiego przymiotnika jest gut (dobry), którego stopniowanie wygląda następująco: gut – besser – am besten. Pomijanie tych nieregularności może prowadzić do błędów.
 • Użycie przedrostków: Przymiotniki z przedrostkami również stopniuje się, jednak warto pamiętać, że przedrostek nie zmienia się podczas stopniowania. Częstym błędem jest zmiana przedrostka wraz ze zmianą stopnia przymiotnika.
 • Zmiana szyku zdania: W przypadku użycia stopnia wyższego z als (niż) oraz stopnia najwyższego z am, szyk zdania może ulec zmianie. Warto zwrócić uwagę na to, aby zachować właściwy szyk zdania, gdyż inaczej może to prowadzić do niezrozumienia wypowiedzi.

Aby uniknąć tych błędów, warto regularnie ćwiczyć stopniowanie przymiotników, zwracając uwagę na nieregularności oraz właściwe dodawanie końcówek. Ponadto, warto analizować przykłady zdań z użyciem stopni wyższego i najwyższego, aby zrozumieć, jak zmienia się szyk zdania w zależności od użytego stopnia.

Ćwiczenia i praktyczne zastosowanie stopniowania przymiotników

Ćwiczenia stopniowania przymiotników są niezbędne, aby opanować tę umiejętność w języku niemieckim. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą w praktycznym zastosowaniu stopniowania przymiotników:

 • Ćwiczenia pisemne: Przygotuj listę przymiotników, które chcesz przećwiczyć, a następnie zapisz ich formy stopniowane. Sprawdź swoje odpowiedzi, korzystając z materiałów do nauki języka niemieckiego lub słownika. Pamiętaj, aby uwzględnić przymiotniki nieregularne oraz te z przedrostkami.
 • Ćwiczenia ustne: Wybierz kilka przymiotników i wymyśl zdania, w których użyjesz ich form stopniowanych. Ćwiczenie to pozwoli nie tylko na przećwiczenie samego stopniowania, ale również na zrozumienie, jak zmienia się szyk zdania w zależności od użytego stopnia.
 • Ćwiczenia z innymi osobami: Jeśli masz możliwość, ćwicz stopniowanie przymiotników z innymi uczącymi się języka niemieckiego. Wspólne ćwiczenia pozwolą na wymianę wiedzy oraz sprawdzenie, czy wszyscy uczestnicy opanowali tę umiejętność.
 • Analiza tekstów: Przeczytaj teksty w języku niemieckim, zwracając uwagę na użycie przymiotników w różnych stopniach. Analiza tekstów pozwoli na zrozumienie, w jakich sytuacjach stosuje się poszczególne stopnie przymiotników oraz jak wpływają one na szyk zdania.

Regularne ćwiczenia stopniowania przymiotników pozwolą na opanowanie tej umiejętności oraz uniknięcie częstych błędów. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc im więcej czasu poświęcisz na ćwiczenia, tym lepiej opanujesz stopniowanie przymiotników w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również