Rzeczownik w angielskim – podstawowe informacje

Rzeczowniki są jednym z podstawowych elementów języka angielskiego, pełniącym różnorodne funkcje w zdaniach. W niniejszym artykule omówimy definicję i funkcje rzeczowników, ich podział ze względu na liczbę, rodzaje, formy oraz użycie artykułów. Przedstawimy także budowę i zastosowanie rzeczowników złożonych oraz częste błędy Polaków w użyciu rzeczowników w języku angielskim.

Definicja i funkcje rzeczownika w języku angielskim

Rzeczownik (ang. noun) to jeden z podstawowych rodzajów słów w języku angielskim, który pełni kluczową rolę w budowaniu zdań. Rzeczowniki są używane do nazywania osób, zwierząt, miejsc, przedmiotów, zjawisk, uczuć, idei czy pojęć. W związku z tym, że rzeczowniki są niezbędne do tworzenia komunikatów, warto zrozumieć ich funkcje oraz zasady odmiany.

W języku angielskim rzeczowniki pełnią różne funkcje w zdaniu. Najważniejsze z nich to:

 • Podmiot (subject) – osoba, zwierzę, przedmiot lub zjawisko, które wykonuje czynność lub jest jej poddane. Przykład: The cat is sleeping. (Kot śpi.)
 • Orzeczenie (predicate) – część zdania, która opisuje stan, cechę lub działanie podmiotu. Przykład: She is a teacher. (Ona jest nauczycielką.)
 • Obiekt (object) – osoba, zwierzę, przedmiot lub zjawisko, na które oddziałuje podmiot. Przykład: I bought a book. (Kupiłem książkę.)
 • Okolicznik (adverbial) – słowo lub wyrażenie, które określa okoliczności, w jakich odbywa się czynność. Przykład: She works in a bank. (Ona pracuje w banku.)

Podział rzeczowników ze względu na liczbę: singular i plural

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, rzeczowniki odmieniają się przez liczby: pojedynczą (singular) i mnogą (plural). Liczba pojedyncza oznacza jedną jednostkę, natomiast liczba mnoga wskazuje na więcej niż jedną jednostkę. Warto zaznaczyć, że w języku angielskim odmiana rzeczowników przez liczby jest znacznie prostsza niż w języku polskim.

Podstawowa zasada tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim polega na dodaniu końcówki -s do formy podstawowej rzeczownika. Przykłady:

 • cat – cats (kot – koty)
 • dog – dogs (pies – psy)
 • house – houses (dom – domy)

Jednakże istnieją także nieregularne formy liczby mnogiej, które wymagają zastosowania innych zasad, takich jak:

 • dodanie końcówki -es dla rzeczowników kończących się na -s, -x, -z, -sh, -ch. Przykład: bus – buses (autobus – autobusy), box – boxes (pudełko – pudełka)
 • zmiana końcówki -y na -ies dla rzeczowników kończących się na -y po spółgłosce. Przykład: city – cities (miasto – miasta), baby – babies (niemowlę – niemowlęta)
 • nieregularne formy, które należy zapamiętać. Przykład: man – men (mężczyzna – mężczyźni), child – children (dziecko – dzieci)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – zasady i wyjątki

Rzeczowniki w języku angielskim dzielą się na policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable). Różnica między nimi polega na tym, że rzeczowniki policzalne można zliczać, a niepoliczalne nie mają formy liczby mnogiej i nie można ich zliczać. Oto kilka zasad i wyjątków dotyczących tych dwóch kategorii rzeczowników:

 • Rzeczowniki policzalne mają formę liczby pojedynczej i mnogiej. Przykłady: book – books, cat – cats, child – children.
 • Rzeczowniki niepoliczalne nie mają formy liczby mnogiej i zazwyczaj odnoszą się do substancji, materiałów, uczuć, abstrakcyjnych pojęć itp. Przykłady: water, sugar, love, information.
 • W przypadku niepoliczalnych rzeczowników, aby wyrazić ilość, używamy wyrażeń określających ilość, takich jak a lot of, some, a little, a piece of itp. Przykład: There is a lot of water in the glass.
 • Niektóre rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, w zależności od kontekstu. Przykład: hair (włosy jako całość – niepoliczalne, pojedyncze włosy – policzalne).
 • Warto pamiętać o wyjątkach dotyczących formy liczby mnogiej rzeczowników policzalnych, takich jak nieregularne rzeczowniki (man – men, tooth – teeth) oraz rzeczowniki kończące się na -y (city – cities, baby – babies).

Rzeczowniki konkretne i abstrakcyjne – różnice i przykłady

Rzeczowniki w języku angielskim można również podzielić na konkretne (concrete) i abstrakcyjne (abstract). Rzeczowniki konkretne odnoszą się do rzeczy, które można zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, poczuć lub poczuć smak, podczas gdy rzeczowniki abstrakcyjne odnoszą się do pojęć, uczuć, idei, które nie mają fizycznej formy. Oto kilka różnic i przykładów tych dwóch rodzajów rzeczowników:

 • Rzeczowniki konkretne odnoszą się do rzeczy, które istnieją fizycznie i można je doświadczyć za pomocą zmysłów. Przykłady: dog, table, apple, music.
 • Rzeczowniki abstrakcyjne odnoszą się do pojęć, uczuć, idei, które nie mają fizycznej formy. Przykłady: love, freedom, happiness, time.
 • Warto zauważyć, że niektóre rzeczowniki mogą być traktowane zarówno jako konkretne, jak i abstrakcyjne, w zależności od kontekstu. Przykład: experience (doświadczenie jako konkretne zdarzenie lub jako abstrakcyjna wiedza).

Formy rzeczowników: podstawowa, posiadacza, dopełniacza i biernika

Rzeczowniki w języku angielskim mają różne formy, które są używane w zależności od kontekstu i funkcji w zdaniu. Najważniejsze formy to: podstawowa, posiadacza, dopełniacza i biernika.

 • Podstawowa forma rzeczownika jest używana, gdy mówimy o rzeczy, osobie lub miejscu bez żadnych dodatkowych informacji. Na przykład: „dog” (pies), „book” (książka), „house” (dom). Ta forma jest używana jako podmiot lub orzeczenie w zdaniu.
 • Forma posiadacza rzeczownika jest używana, gdy mówimy o posiadaniu czegoś przez daną osobę lub rzecz. W języku angielskim używamy apostrofu i literki „s” na końcu rzeczownika, aby utworzyć formę posiadacza. Na przykład: „John’s car” (samochód Jana), „the cat’s tail” (ogon kota). Ta forma jest używana jako określenie przynależności w zdaniu.
 • Forma dopełniacza rzeczownika jest używana, gdy mówimy o czymś, co jest potrzebne lub jest celem czegoś innego. W języku angielskim używamy przedimka „of” przed rzeczownikiem, aby utworzyć formę dopełniacza. Na przykład: „a cup of tea” (filiżanka herbaty), „a piece of cake” (kawałek ciasta). Ta forma jest używana jako określenie ilości lub rodzaju w zdaniu.
 • Forma biernika rzeczownika jest używana, gdy rzeczownik jest przedmiotem czynności w zdaniu. Na przykład: „I saw a movie” (widziałem film), „She bought a new dress” (Kupiła nową sukienkę). Ta forma jest używana jako celownik lub dopełniacz w zdaniu.

Ważne jest, aby zrozumieć różne formy rzeczowników i umieć je poprawnie używać w zdaniach. Ćwiczenie ich użycia pomoże wzbogacić słownictwo i poprawić umiejętność komunikacji w języku angielskim.

Użycie artykułów z rzeczownikami w języku angielskim

Użycie artykułów z rzeczownikami w języku angielskim może być trudne dla Polaków uczących się tego języka. Istnieją trzy rodzaje artykułów: „a” (nieokreślony), „an” (nieokreślony przed samogłoską) i „the” (określony).

Artykuł „a” jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od spółgłoski. Na przykład: „a cat” (jeden kot), „a book” (jedna książka). Ten artykuł wskazuje, że mówimy o jakimś, nieokreślonym przedmiocie lub osobie.

Artykuł „an” jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od samogłoski. Na przykład: „an apple” (jedno jabłko), „an hour” (jedna godzina). Ten artykuł również wskazuje, że mówimy o jakimś, nieokreślonym przedmiocie lub osobie.

Artykuł „the” jest używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, które są znane lub wcześniej wspomniane. Na przykład: „the car” (ten samochód), „the books” (te książki). Ten artykuł wskazuje, że mówimy o konkretnym przedmiocie lub osobie.

W niektórych przypadkach nie używamy żadnego artykułu przed rzeczownikiem. Na przykład: „I like coffee” (Lubię kawę), „She is student” (Ona jest studentką). To zależy od kontekstu i znaczenia zdania.

Ważne jest, aby zrozumieć zasady użycia artykułów i ćwiczyć ich poprawne stosowanie w zdaniach. To pomoże w poprawnym komunikowaniu się w języku angielskim i uniknięciu częstych błędów.

Rzeczowniki złożone w języku angielskim – budowa i zastosowanie

Rzeczowniki złożone to takie, które składają się z dwóch lub więcej słów, które razem tworzą nowe znaczenie. W języku angielskim występują trzy główne typy rzeczowników złożonych: zbitki wyrazowe (np. greenhouse), łączniki (np. mother-in-law) oraz łączniki z użyciem spacji (np. swimming pool). Oto kilka zasad dotyczących budowy i zastosowania rzeczowników złożonych:

 • Zbitki wyrazowe – są to rzeczowniki złożone, które tworzą jedno słowo. Przykłady to: toothpaste (pasta do zębów), keyboard (klawiatura) czy bookstore (księgarnia). Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zbitki wyrazowej, główny akcent pada zazwyczaj na pierwszy wyraz.
 • Łączniki – są to rzeczowniki złożone, które łączą dwa lub więcej słów za pomocą łącznika, takiego jak myślnik. Przykłady to: mother-in-law (teściowa), check-in (odprawa) czy drive-through (na wynos, np. w restauracji). W przypadku łączników, akcent również zazwyczaj pada na pierwszy wyraz.
 • Łączniki z użyciem spacji – są to rzeczowniki złożone, które składają się z dwóch lub więcej słów oddzielonych spacją. Przykłady to: swimming pool (basen), bus stop (przystanek autobusowy) czy living room (salon). W przypadku tego typu rzeczowników złożonych, akcent może padać zarówno na pierwszy, jak i na drugi wyraz.

Warto pamiętać, że niektóre rzeczowniki złożone mogą zmieniać swoją formę w zależności od kontekstu, np. make-up (kosmetyki) jako rzeczownik, ale make up (malować się) jako czasownik. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst, w którym występuje dane słowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również