Przybory szkolne po niemiecku z rodzajnikami – lista 40 słów

Przybory szkolne są kluczowym elementem procesu edukacyjnego, a ich nazwy stanowią podstawę słownictwa każdego uczącego się języka niemieckiego. Znajomość tych terminów, wraz z właściwymi rodzajnikami, jest niezbędna, aby komunikować się z nauczycielami i kolegami z klasy oraz zrozumieć instrukcje i zadania. W tym artykule przedstawimy najważniejsze przybory szkolne w języku niemieckim, ich zastosowanie oraz praktyczne wskazówki dotyczące nauki i użycia tego słownictwa.

Podstawowe przybory szkolne

Pierwszą kategorią, jaką omówimy, są podstawowe przybory szkolne, które znajdują się w plecaku każdego ucznia. Warto znać te nazwy, aby z łatwością komunikować się na temat codziennych potrzeb w szkole.

 1. der Bleistift – ołówek
 2. der Kugelschreiber – długopis
 3. das Heft – zeszyt
 4. das Buch – książka
 5. der Radiergummi – gumka do ścierania
 6. der Spitzer – temperówka
 7. das Lineal – linijka
 8. der Taschenrechner – kalkulator
 9. der Block – blok

Przykładowe zdania:

 1. Ich brauche einen Bleistift und ein Heft für den Unterricht. – Potrzebuję ołówka i zeszytu na lekcję.
 2. Kannst du mir deinen Kugelschreiber leihen? – Czy możesz mi pożyczyć swój długopis?

Przybory do rysowania i malowania

Dla miłośników sztuki i tych, którzy lubią wyrażać swoją kreatywność, znajomość niemieckiego słownictwa związanego z rysowaniem i malowaniem może być niezwykle przydatna.

 1. der Pinsel – pędzel
 2. die Farbe – farba
 3. das Blatt Papier – kartka papieru
 4. der Bleistift – ołówek (także używany do rysowania)
 5. der Radiergummi – gumka do ścierania (również używana do rysowania)
 6. der Spitzer – temperówka
 7. die Kreide – kreda
 8. das Skizzenbuch – szkicownik

Przykładowe zdania:

 • Zum Malen brauche ich Pinsel und viele Farben. – Do malowania potrzebuję pędzli i wielu farb.
 • Ich habe ein neues Skizzenbuch gekauft, um meine Zeichnungen zu sammeln. – Kupiłem nowy szkicownik, aby zbierać moje rysunki.

Przybory matematyczne

Matematyka jest nieodłącznym elementem edukacji, dlatego też warto poznać słownictwo związane z przyborami matematycznymi. Znajomość tych terminów ułatwi komunikację na lekcjach matematyki oraz w sytuacjach, gdy będziemy potrzebowali pożyczyć od kolegi kalkulator czy linijkę.

 1. der Taschenrechner – kalkulator
 2. das Geodreieck – ekierka
 3. der Zirkel – cyrkiel
 4. das Lineal – linijka
 5. das Mathebuch – podręcznik do matematyki
 6. das Karopapier – kartka w kratkę
 7. die Formel – wzór (matematyczny)

Przykładowe zdania:

 • Ich habe keinen Taschenrechner dabei, kannst du mir deinen geben? – Nie mam przy sobie kalkulatora, czy możesz mi dać swój?
 • Im Mathebuch stehen viele Formeln, die wir lernen müssen. – W podręczniku do matematyki jest wiele wzorów, które musimy nauczyć się na pamięć.

Przybory szkolne do przechowywania

Porządek w przyborach to podstawa organizacji pracy ucznia. Niemieckie słownictwo dotyczące przedmiotów do przechowywania może okazać się przydatne, gdy będziemy chcieli opisać, w jakim przedmiocie przechowujemy nasze zeszyty, książki czy inne artykuły szkolne.

 1. der Rucksack – plecak
 2. die Federmappe – piórnik
 3. die Schultasche – torba szkolna
 4. das Mäppchen – etui
 5. der Ordner – segregator
 6. die Trinkflasche – butelka na napój
 7. die Brotdose – pojemnik na kanapki

Przykładowe zdania:

 • In meiner Federmappe sind viele Stifte und ein Spitzer. – W moim piórniku jest wiele długopisów i temperówka.
 • Ich trage mein Mittagessen in der Brotdose und Wasser in der Trinkflasche. – Noszę moje lunch w pojemniku na kanapki i wodę w butelce.

Technologia w niemieckiej szkole

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w edukacji. Niemieckie szkoły są dobrze wyposażone w nowoczesne technologie, dlatego znajomość słów związanych z tą tematyką jest bardzo ważna.

 1. der Computer – komputer
 2. das Tablet – tablet
 3. der Projektor – projektor
 4. die Tastatur – klawiatura
 5. die Maus – myszka
 6. das Whiteboard – tablica interaktywna
 7. der USB-Stick – pendrive
 8. das Ladekabel – kabel ładowarki
 9. die Software – oprogramowanie

Przykładowe zdania:

 • Jeder Schüler hat ein Tablet, um im Unterricht Notizen zu machen. – Każdy uczeń ma tablet, aby robić notatki na lekcji.
 • Kannst du das Ladekabel für meinen Computer mitbringen? – Czy możesz przynieść kabel ładowarki do mojego komputera?

Pomocne słownictwo i zwroty związane ze szkołą

Wiedza na temat różnych przedmiotów i przyborów szkolnych to jedno, ale równie ważne jest umiejętność korzystania z ogólnych zwrotów i wyrażeń związanych z życiem szkolnym.

 • die Hausaufgabe – zadanie domowe
 • der Lehrer/die Lehrerin – nauczyciel/nauczycielka
 • der Schüler/die Schülerin – uczeń/uczennica
 • der Unterricht – lekcja, zajęcia
 • die Prüfung – egzamin
 • das Klassenzimmer – sala lekcyjna
 • der Stundenplan – plan lekcji
 • die Pause – przerwa

Przykładowe zdania:

 • Der Lehrer gibt uns viele Hausaufgaben. – Nauczyciel daje nam dużo zadań domowych.
 • Nach dem Unterricht haben wir eine kurze Pause. – Po lekcji mamy krótką przerwę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również