Przedimek nieokreślony a/an w angielskim

W języku angielskim, przedimki nieokreślone „a” i „an” są nieodłącznym elementem gramatyki, który może sprawiać trudności dla osób uczących się tego języka. W niniejszym artykule omówimy zasady użycia tych przedimków, wyjaśnimy różnice między nimi, przedstawimy wyjątki od reguł oraz porównamy ich zastosowanie z polskimi odpowiednikami. Zapraszamy do lektury!

Zasady użycia przedimka nieokreślonego 'a’ w języku angielskim

Przedimek nieokreślony ’a’ jest jednym z podstawowych elementów gramatyki języka angielskiego. Jego głównym zadaniem jest wprowadzenie rzeczownika w liczbie pojedynczej, który nie jest jeszcze znany lub określony dla odbiorcy. Przedimek 'a’ używamy przed rzeczownikami, które zaczynają się od spółgłoski lub dźwięku spółgłoskowego. Przykłady użycia przedimka 'a’ w zdaniach:

 • I have a cat. (Mam kota.)
 • She bought a car. (Ona kupiła samochód.)
 • He is a doctor. (On jest lekarzem.)

Kiedy używamy przedimka 'an’ – wyjaśnienie i przykłady

Przedimek nieokreślony ’an’ stosujemy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od samogłoski lub dźwięku samogłoskowego. Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze litera na początku słowa decyduje o tym, czy dany dźwięk jest samogłoskowy czy spółgłoskowy. Ważne jest, aby skupić się na dźwięku, a nie na literze. Oto kilka przykładów użycia przedimka 'an’ w zdaniach:

 • She is an artist. (Ona jest artystką.)
 • I saw an owl in the forest. (Zobaczyłem sówę w lesie.)
 • He has an umbrella. (On ma parasolkę.)

Różnice między użyciem 'a’ i 'an’ w kontekście fonetycznym

Wybór między przedimkami 'a’ i 'an’ zależy od dźwięku na początku następującego po nich rzeczownika. Jeśli dźwięk jest samogłoskowy, używamy 'an’, natomiast jeśli dźwięk jest spółgłoskowy, stosujemy 'a’. Poniżej przedstawiamy tabelę z podziałem na dźwięki samogłoskowe i spółgłoskowe:

SamogłoskiSpółgłoski
a, e, i, o, ub, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z

Warto zwrócić uwagę na wyjątki, takie jak słowa zaczynające się od litery 'u’, która może mieć zarówno dźwięk samogłoskowy, jak i spółgłoskowy. Przykład:

 • a university (uniwersytet) – dźwięk spółgłoskowy /j/ na początku
 • an umbrella (parasolka) – dźwięk samogłoskowy /ʌ/ na początku

Zasady użycia przedimka nieokreślonego 'a’ w języku angielskim

Przedimek nieokreślony ’a’ w języku angielskim używany jest przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od spółgłoski. Przykłady użycia przedimka 'a’ to:

 • a book (książka)
 • a car (samochód)
 • a dog (pies)

Warto zwrócić uwagę, że przedimek 'a’ stosowany jest również przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski, jeśli wymowa tego rzeczownika zaczyna się od dźwięku spółgłoskowego. Przykładem może być:

 • a university (uniwersytet) – wymowa zaczyna się od dźwięku /j/

Kiedy używamy przedimka 'an’ – wyjaśnienie i przykłady

Przedimek nieokreślony ’an’ stosowany jest przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od samogłoski. Przykłady użycia przedimka 'an’ to:

 • an apple (jabłko)
 • an elephant (słoń)
 • an umbrella (parasol)

Podobnie jak w przypadku przedimka 'a’, przedimek 'an’ używany jest również przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski, jeśli wymowa tego rzeczownika zaczyna się od dźwięku samogłoskowego. Przykładem może być:

 • an hour (godzina) – wymowa zaczyna się od dźwięku /aʊ/

Różnice między użyciem 'a’ i 'an’ w kontekście fonetycznym

Wybór między przedimkami ’a’ i ’an’ zależy od pierwszego dźwięku rzeczownika, który następuje po przedimku. Jeśli pierwszy dźwięk jest samogłoskowy, używamy przedimka 'an’. Jeśli pierwszy dźwięk jest spółgłoskowy, używamy przedimka 'a’. Warto zauważyć, że chodzi tu o dźwięk, a nie literę, na której zaczyna się rzeczownik.

W poniższej tabeli przedstawiono przykłady użycia przedimków 'a’ i 'an’ w zależności od pierwszego dźwięku rzeczownika:

PrzedimekPrzykładWymowa
aa cat/ə kæt/
aa university/ə juːnɪˈvɜrsɪti/
anan apple/ən ˈæpl/
anan hour/ən aʊər/

Wyjątki od reguł dotyczących użycia przedimków 'a’ i 'an’

W języku angielskim występują pewne wyjątki od reguł dotyczących użycia przedimków 'a’ i 'an’. Przykładem takiego wyjątku są rzeczowniki zaczynające się od litery 'h’, której wymowa jest niema. W takim przypadku używamy przedimka 'an’, mimo że rzeczownik zaczyna się od spółgłoski. Przykłady:

 • an honor (honor) – wymowa zaczyna się od dźwięku /ɒ/
 • an heir (spadkobierca) – wymowa zaczyna się od dźwięku /ɛər/

Innym wyjątkiem są rzeczowniki zaczynające się od skrótu lub akronimu, w którym pierwsza litera jest samogłoską, ale wymawiana jest jako spółgłoska. W takim przypadku używamy przedimka 'a’. Przykład:

 • a UFO (Unidentified Flying Object) – wymowa zaczyna się od dźwięku /juː/

Zastosowanie przedimków 'a’ i 'an’ w różnych kontekstach językowych

Przedimki nieokreślone 'a’ i 'an’ są powszechnie używane w języku angielskim, aby określić, że mówimy o czymś po raz pierwszy lub nieznanym dla naszego rozmówcy. Wybór między 'a’ i 'an’ zależy od dźwięku, który następuje po przedimku. Zasada jest prosta: używamy 'a’ przed spółgłoskami i 'an’ przed samogłoskami. Jednak w praktyce mogą wystąpić pewne wyjątki i trudności, zwłaszcza dla osób uczących się języka angielskiego jako obcego.

Przykładowo, używamy 'a’ przed wyrazami zaczynającymi się na spółgłoski, takimi jak 'dog’, 'cat’ czy 'book’. Natomiast używamy 'an’ przed wyrazami zaczynającymi się na samogłoski, takimi jak 'apple’, 'elephant’ czy 'umbrella’. Jednak warto zauważyć, że nie zawsze litera, która zaczyna wyraz, jest decydująca. Liczy się dźwięk, jaki wydajemy, gdy wymawiamy ten wyraz. Na przykład, mówimy 'an hour’ (godzina) zamiast 'a hour’, ponieważ wymawiamy 'hour’ zaczynając od samogłoski 'a’. Podobnie, mówimy 'a university’ (uniwersytet) zamiast 'an university’, ponieważ wymawiamy 'university’ zaczynając od spółgłoski 'j’.

Warto również zauważyć, że przedimki 'a’ i 'an’ mają również znaczenie liczebne. Oznaczają one „jeden” lub „jedno”. Na przykład, mówiąc „I have a cat” (Mam kota), sugerujemy, że mamy jednego kota. Jednak w niektórych kontekstach, przedimek 'a’ może być używany w znaczeniu „jeden z wielu”. Na przykład, mówiąc „I saw a movie” (Obejrzałem film), sugerujemy, że widzieliśmy jeden z wielu filmów, ale nie określamy, który dokładnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również