Pozycja przymiotnika w zdaniu w języku angielskim

W tym artykule omówimy podstawowe zasady dotyczące pozycji przymiotnika w zdaniu angielskim. Dowiesz się, kiedy i jak używać przymiotników przed i po rzeczownikach, jak ustalać ich kolejność oraz jak stosować je po czasownikach takich jak „to be”, „feel” czy „look”. Przygotowaliśmy również porady i rekomendacje dotyczące zastosowania przymiotników w mowie i piśmie.

Podstawowe zasady dotyczące pozycji przymiotnika w zdaniu angielskim

Przymiotniki to słowa, które opisują rzeczowniki, nadając im różne cechy, takie jak kolor, wielkość, kształt czy emocje. W języku angielskim istnieją pewne zasady dotyczące pozycji przymiotnika w zdaniu, które warto znać, aby poprawnie konstruować wypowiedzi. Przede wszystkim, przymiotniki mogą występować przed rzeczownikiem, po rzeczowniku lub po czasownikach łączących, takich jak „to be”, „feel” czy „look”. W tym artykule skupimy się na dwóch pierwszych przypadkach.

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przymiotniki mogą występować tylko przed rzeczownikiem, inne tylko po rzeczowniku, a jeszcze inne w obu pozycjach. Dlatego ważne jest, aby znać zasady rządzące pozycją przymiotnika w zdaniu, aby uniknąć błędów i poprawnie przekazać swoją myśl.

Przymiotniki przed rzeczownikami: kiedy i jak ich używać

W większości przypadków przymiotniki występują przed rzeczownikami, które opisują. Taka pozycja przymiotnika nazywana jest attributive i jest najbardziej typowa dla języka angielskiego. Przymiotniki w pozycji attributive służą do opisania rzeczownika, nadania mu cech lub określenia jego ilości. Przykłady:

 • a red apple (czerwone jabłko)
 • a happy child (szczęśliwe dziecko)
 • three big boxes (trzy duże pudła)

Warto zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim istnieje również pewna kolejność przymiotników, które występują przed rzeczownikiem. Chociaż nie jest to reguła ścisła, zwykle przymiotniki opisujące cechy rzeczownika, takie jak kolor, wielkość czy kształt, występują przed przymiotnikami określającymi ilość. Przykład:

 • a large red ball (duża czerwona piłka)
Kategoria przymiotnikaKolejnośćPrzykład
Opinia1an interesting book
Wielkość2a big house
Wiek3an old car
Kształt4a round table
Kolor5a blue sky
Pochodzenie6an American flag
Materiał7a wooden chair
Przeznaczenie8a cooking pot

W niektórych przypadkach przymiotniki przed rzeczownikami mogą również pełnić funkcję określacza (determiner), zastępując inne określacze, takie jak „the”, „a” czy „an”. Przykład:

 • some books (jakieś książki)
 • many people (wiele osób)

Przymiotniki po rzeczownikach: specyficzne sytuacje

W języku angielskim przymiotniki zazwyczaj występują przed rzeczownikami, jednak istnieją pewne sytuacje, w których przymiotnik może być użyty po rzeczowniku. Warto znać te wyjątki, aby poprawnie konstruować zdania w języku angielskim. Oto kilka najważniejszych przypadków:

 • Przymiotniki po rzeczownikach w konstrukcjach z czasownikami łączącymi, takimi jak „to be”, „to become”, „to seem”, „to appear” itp. Przykład: „The book is interesting.”
 • Przymiotniki po rzeczownikach w wyrażeniach z „enough”. Przykład: „She doesn’t have money enough.”
 • Przymiotniki po rzeczownikach w konstrukcjach z „too”. Przykład: „The task was difficult too.”
 • Przymiotniki po rzeczownikach w konstrukcjach z „so”. Przykład: „The movie was interesting so.”

Warto również pamiętać, że niektóre przymiotniki mają różne znaczenia w zależności od tego, czy występują przed czy po rzeczowniku. Przykładem takiego przymiotnika jest „only”. Porównaj:

 • „The only book” – jedyna książka
 • „The book only” – tylko książka (i nic więcej)

Kolejność przymiotników w zdaniu: reguły i wyjątki

W języku angielskim istnieje określona kolejność przymiotników, które opisują rzeczownik. Znajomość tej kolejności pozwala na tworzenie poprawnych i naturalnie brzmiących zdań. Oto ogólna kolejność przymiotników w języku angielskim:

 1. Opinia (np. beautiful, ugly)
 2. Rozmiar (np. big, small)
 3. Wiek (np. old, new)
 4. Kształt (np. round, square)
 5. Kolor (np. red, blue)
 6. Pochodzenie (np. French, American)
 7. Materiał (np. wooden, plastic)
 8. Przeznaczenie (np. cooking, writing)

Przykład zastosowania kolejności przymiotników: „She bought a beautiful small round wooden table.”

Warto zwrócić uwagę na to, że kolejność przymiotników może być czasami zmieniona dla celów stylistycznych lub poetyckich. W takich przypadkach ważne jest, aby zdanie nadal było zrozumiałe dla odbiorcy. Ponadto, niektóre przymiotniki mogą występować tylko przed lub tylko po rzeczowniku, co również wpływa na ich kolejność w zdaniu.

PrzymiotnikPrzed rzeczownikiemPo rzeczowniku
onlythe only bookthe book only
enoughmoney enough
toodifficult too
sointeresting so

Przymiotniki po czasownikach 'to be’, 'feel’, 'look’ i innych

W języku angielskim przymiotniki często występują po czasownikach takich jak 'to be’, 'feel’ czy 'look’. Ta konstrukcja pozwala nam opisywać stan, uczucia lub wygląd osób, przedmiotów lub miejsc. Pamiętaj, że przymiotniki po tych czasownikach zawsze odnoszą się do podmiotu zdania.

Przykłady:

 • She is happy. (Ona jest szczęśliwa.)
 • I feel tired. (Czuję się zmęczony.)
 • The cake looks delicious. (Ciasto wygląda pysznie.)

Warto zauważyć, że niektóre przymiotniki mogą mieć różne znaczenia, w zależności od tego, czy występują przed rzeczownikiem czy po czasowniku. Na przykład:

 • He is a good student. (On jest dobrym uczniem.)
 • He plays good basketball. (On gra dobrą koszykówkę.)

W pierwszym zdaniu przymiotnik 'good’ opisuje rzeczownik 'student’, podczas gdy w drugim zdaniu opisuje czasownik 'plays’. Pamiętaj, żeby zawsze dostosować przymiotnik do części mowy, którą opisuje.

Pamiętaj, że nauka używania przymiotników w mowie i piśmie wymaga praktyki i doświadczenia. Im więcej będziesz ich używać, tym lepiej opanujesz ich zastosowanie i będziesz w stanie precyzyjnie wyrazić swoje myśli i uczucia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również