Opis znanej osoby po niemiecku z tłumaczeniem

Wstęp: W tym artykule nauczymy się, jak opisać osobę po niemiecku, zarówno pod względem podstawowego słownictwa, jak i konstrukcji zdań. Przedstawimy także przykładowe opisy znanych osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Podstawowe zwroty i słownictwo do opisu osoby po niemiecku

Opisując osobę po niemiecku, warto zacząć od podstawowego słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego, charakteru czy zawodu. Oto kilka przykładowych słów i zwrotów, które mogą się przydać:

 • das Aussehen – wygląd
 • die Haarfarbe – kolor włosów
 • die Augenfarbe – kolor oczu
 • groß – wysoki
 • klein – niski
 • schlank – szczupły
 • mollig – puszysty
 • sympathisch – sympatyczny
 • freundlich – przyjazny
 • der Beruf – zawód

Warto także znać czasowniki, które pomogą w opisie osoby, np.:

 • sein (być) – np. Er ist groß (On jest wysoki)
 • haben (mieć) – np. Sie hat blaue Augen (Ona ma niebieskie oczy)
 • arbeiten als (pracować jako) – np. Er arbeitet als Lehrer (On pracuje jako nauczyciel)

Jak skonstruować zrozumiały i ciekawy opis osoby w języku niemieckim?

Opisując osobę po niemiecku, warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że nasz opis będzie zrozumiały i interesujący dla czytelnika. Po pierwsze, warto zacząć od ogólnych informacji, takich jak imię, wiek, zawód czy miejsce zamieszkania. Następnie można przejść do opisu wyglądu zewnętrznego, a na koniec wspomnieć o cechach charakteru czy zainteresowaniach.

Przy tworzeniu opisu osoby po niemiecku ważne jest stosowanie odpowiednich przymiotników oraz czasowników, które pozwolą na precyzyjne przedstawienie cech danej osoby. Pamiętajmy także o tym, że w języku niemieckim przymiotniki odmieniają się w zależności od rodzaju, liczby i przypadka rzeczownika, z którym się łączą. Na przykład:

 • Er ist ein netter Mann – On jest miłym mężczyzną (rodzaj męski)
 • Sie ist eine nette Frau – Ona jest miłą kobietą (rodzaj żeński)
 • Es ist ein nettes Kind – To jest miłe dziecko (rodzaj nijaki)

Starajmy się także unikać powtarzania tych samych słów czy zwrotów, korzystając z synonimów oraz różnych konstrukcji gramatycznych. Dzięki temu nasz opis będzie bardziej różnorodny i ciekawy dla czytelnika.

Przykładowy opis znanej osoby po niemiecku dla osób na poziomie podstawowym

Heute möchte ich über Angela Merkel sprechen. Sie ist eine deutsche Politikerin und war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin von Deutschland. Sie ist Mitglied der CDU, der Christlich Demokratischen Union. Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren, aber sie ist in der DDR aufgewachsen. Sie hat Physik studiert und hat einen Doktortitel in Quantenchemie. Angela Merkel ist verheiratet und hat keine Kinder. Sie ist bekannt für ihren pragmatischen und ruhigen Führungsstil. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht wandern.

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Angelii Merkel. Jest niemiecką polityk, która pełniła funkcję kanclerza Niemiec w latach 2005-2021. Jest członkinią CDU, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Angela Merkel urodziła się 17 lipca 1954 roku w Hamburgu, ale dorastała w NRD. Studiowała fizykę i zdobyła doktorat z chemii kwantowej. Angela Merkel jest mężatką i nie ma dzieci. Jest znana ze swojego pragmatycznego i spokojnego stylu przywództwa. W wolnym czasie lubi czytać i chodzić po górach.

Zaawansowany opis znanej osoby po niemiecku

Ich möchte Ihnen heute einen tieferen Einblick in das Leben von Albert Einstein geben. Er wurde am 14. März 1879 in Ulm, Deutschland, geboren und starb am 18. April 1955 in Princeton, USA. Einstein war ein herausragender Physiker, der die allgemeine Relativitätstheorie entwickelte und für seine Beiträge zur theoretischen Physik, insbesondere für seine Entdeckung des photoelektrischen Effekts, mit dem Nobelpreis für Physik im Jahr 1921 ausgezeichnet wurde. Er war auch ein engagierter Pazifist und Humanist, der sich für die Abschaffung von Atomwaffen und die Förderung von Frieden und Zusammenarbeit zwischen den Nationen einsetzte. Einsteins unkonventionelle Denkweise und seine Fähigkeit, komplexe wissenschaftliche Konzepte auf einfache Weise zu erklären, haben ihn zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gemacht.

Chciałbym dzisiaj dać Państwu głębszy wgląd w życie Alberta Einsteina. Urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm w Niemczech, a zmarł 18 kwietnia 1955 roku w Princeton w USA. Einstein był wybitnym fizykiem, który opracował ogólną teorię względności i został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za swoje wkłady w fizykę teoretyczną, zwłaszcza za odkrycie efektu fotoelektrycznego. Był także zaangażowanym pacyfistą i humanistą, który dążył do zniesienia broni atomowej i promowania pokoju oraz współpracy między narodami. Niekonwencjonalne myślenie Einsteina oraz jego zdolność do wyjaśniania złożonych koncepcji naukowych w prosty sposób uczyniły go jedną z najbardziej wpływowych postaci XX wieku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również