Opis zawodu po niemiecku z tłumaczeniem

W artykule tym przedstawimy podstawowe zwroty i słownictwo związane z opisem zawodu po niemiecku, a także omówimy strukturę i kluczowe elementy takiego opisu. Przygotowaliśmy również przykładowe opisy zawodów dla osób z językiem niemieckim na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Podstawowe zwroty i słownictwo związane z opisem zawodu po niemiecku

W przypadku opisu zawodu po niemiecku warto znać kilka podstawowych zwrotów oraz słów, które pojawiają się w tego typu tekstach. Przygotowaliśmy dla Was listę najważniejszych z nich:

 • der Beruf – zawód
 • die Arbeit – praca
 • die Tätigkeit – działalność, zajęcie
 • der Arbeitsplatz – miejsce pracy
 • die Ausbildung – wykształcenie
 • die Erfahrung – doświadczenie
 • die Fähigkeit – umiejętność
 • die Verantwortung – odpowiedzialność
 • die Anforderung – wymaganie
 • die Arbeitszeit – czas pracy

Warto również znać czasowniki związane z opisem zawodu, takie jak:

 • arbeiten – pracować
 • ausüben – wykonywać (zawód)
 • lernen – uczyć się
 • erfahrung sammeln – zdobywać doświadczenie
 • verantwortlich sein für – być odpowiedzialnym za

Struktura i kluczowe elementy opisu zawodu po niemiecku

Opis zawodu po niemiecku powinien zawierać kilka kluczowych elementów, które przedstawimy poniżej.

Na początek warto przedstawić nazwę zawodu oraz krótko opisać, na czym polega wykonywane zajęcie. Można tu użyć zwrotu Als (nazwa zawodu)… – Jako (nazwa zawodu)…, np. Als Lehrer – Jako nauczyciel. Następnie warto przedstawić miejsce pracy, używając zwrotu am Arbeitsplatz – w miejscu pracy.

W kolejnym kroku warto opisać wykształcenie oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania danego zawodu. Można tu użyć zwrotów die Ausbildung – wykształcenie oraz die Erfahrung – doświadczenie. Warto również wspomnieć o umiejętnościach, które są ważne w danym zawodzie, używając słowa die Fähigkeit – umiejętność. Na koniec warto przedstawić odpowiedzialności oraz wymagania związane z danym zawodem, stosując zwroty die Verantwortung – odpowiedzialność oraz die Anforderung – wymaganie.

Podstawowe zwroty i słownictwo związane z opisem zawodu po niemiecku

Struktura i kluczowe elementy opisu zawodu po niemiecku

Przykładowy opis zawodu dla osób z językiem niemieckim na poziomie podstawowym

Ich arbeite als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft. Meine Hauptaufgaben sind die Beratung von Kunden, das Sortieren und Präsentieren von Kleidungsstücken und das Kassieren. Ich arbeite in einem Team mit anderen Verkäufern und Verkäuferinnen. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und endet um 18 Uhr. Ich arbeite von Montag bis Freitag und manchmal auch am Samstag. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verkäuferin und habe bereits mehrere Jahre Berufserfahrung. Ich mag meinen Beruf, weil ich gerne mit Menschen arbeite und ihnen bei der Auswahl von Kleidung helfe. Die größte Herausforderung in meinem Job ist es, immer freundlich und geduldig zu sein, auch wenn die Kunden schwierig sind.

Pracuję jako sprzedawczyni w sklepie z odzieżą. Moje główne obowiązki to doradzanie klientom, sortowanie i prezentowanie ubrań oraz obsługa kasy. Pracuję w zespole z innymi sprzedawcami i sprzedawczyniami. Mój dzień pracy zaczyna się o 9:00 i kończy o 18:00. Pracuję od poniedziałku do piątku, a czasami także w soboty. Mam ukończone wykształcenie zawodowe jako sprzedawczyni i kilka lat doświadczenia zawodowego. Lubię swoją pracę, ponieważ chętnie pracuję z ludźmi i pomagam im w wyborze ubrań. Największym wyzwaniem w mojej pracy jest zawsze być miłym i cierpliwym, nawet gdy klienci są trudni.

Przykładowy opis zawodu dla osób z językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym

Als Projektleiterin in einem internationalen Unternehmen bin ich für die Planung, Durchführung und Kontrolle von Projekten verantwortlich. Ich arbeite eng mit verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Produktion zusammen. Zu meinen Aufgaben gehören die Erstellung von Projektplänen, die Überwachung des Projektfortschritts und die Sicherstellung der Einhaltung von Zeit- und Budgetvorgaben. Darüber hinaus bin ich für die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten zuständig und leite regelmäßige Projektmeetings. Ich habe einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und mehrere Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung. Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich und herausfordernd, da ich ständig mit neuen Aufgaben und Problemen konfrontiert werde. Die größte Befriedigung in meinem Beruf ist es, erfolgreiche Projekte abzuschließen und positive Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen.

Jako kierownik projektu w międzynarodowej firmie jestem odpowiedzialna za planowanie, realizację i kontrolę projektów. Współpracuję ściśle z różnymi działami, takimi jak marketing, sprzedaż i produkcja. Do moich obowiązków należy tworzenie planów projektowych, monitorowanie postępów projektu oraz dbanie o przestrzeganie terminów i budżetu. Ponadto odpowiadam za komunikację z klientami i dostawcami oraz prowadzenie regularnych spotkań projektowych. Mam magisterskie wykształcenie z zakresu zarządzania i kilka lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami. Mój dzień pracy jest bardzo różnorodny i pełen wyzwań, ponieważ ciągle spotykam się z nowymi zadaniami i problemami. Największą satysfakcją w moim zawodzie jest zakończenie udanych projektów i osiąganie pozytywnych wyników dla firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również