Opis siebie po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak opisać siebie po angielsku? W tym artykule znajdziesz podstawowe słownictwo, struktury zdaniowe oraz przykłady opisu siebie na różnych poziomach zaawansowania. Dzięki temu będziesz mógł lepiej przygotować się do rozmowy z anglojęzycznymi znajomymi, a także do egzaminów czy rozmów kwalifikacyjnych.

Podstawowe słownictwo do opisu siebie po angielsku

Opisując siebie po angielsku, warto znać kilka podstawowych słówek i wyrażeń, które pomogą Ci przedstawić swoją osobę w sposób jasny i precyzyjny. Oto lista podstawowych słów, które warto znać:

  • name – imię
  • age – wiek
  • nationality – narodowość
  • occupation – zawód
  • hobbies – zainteresowania
  • education – wykształcenie
  • experience – doświadczenie
  • skills – umiejętności
  • personality traits – cechy charakteru
  • appearance – wygląd zewnętrzny

Struktura zdania i przydatne zwroty w opisie siebie po angielsku

Aby opisać siebie po angielsku, warto znać kilka podstawowych struktur zdaniowych oraz zwrotów, które ułatwią Ci przedstawienie swojej osoby. Poniżej znajdziesz tabelę z przykładami zwrotów oraz ich tłumaczeniami na język polski:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
My name is…Nazywam się…
I am… years old.Mam… lat.
I come from…Pochodzę z…
I am a… (nationality).Jestem… (narodowość).
I work as a…Pracuję jako…
My hobbies include…Moje zainteresowania to…
I have a degree in…Mam dyplom z…
My experience includes…Moje doświadczenie obejmuje…
I am skilled in…Posiadam umiejętności w…
I am a… (personality trait).Jestem… (cecha charakteru).
I have… (appearance feature).Mam… (cecha wyglądu).

Zwroty te można dowolnie łączyć i modyfikować, w zależności od tego, jak chcesz opisać siebie i jakie informacje chcesz przekazać. Pamiętaj, że kluczowe jest stosowanie odpowiednich czasowników oraz struktur gramatycznych, aby opis był zrozumiały i poprawny językowo.

Przykładowy opis siebie po angielsku – poziom podstawowy

My name is Anna and I am 25 years old. I come from Warsaw, the capital of Poland. I am a student at the University of Warsaw, where I study English philology. In my free time, I enjoy reading books, especially fantasy novels. My favorite author is J.K. Rowling and I love the Harry Potter series. I also like watching movies and going to the cinema with my friends. I have a younger brother, who is 20 years old and studies computer science. My parents are both teachers and they have always encouraged me to learn foreign languages. I have been learning English for 10 years and I hope to become a translator or an English teacher in the future.

Nazywam się Anna i mam 25 lat. Pochodzę z Warszawy, stolicy Polski. Jestem studentką na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuję filologię angielską. W wolnym czasie lubię czytać książki, zwłaszcza powieści fantasy. Moją ulubioną autorką jest J.K. Rowling i uwielbiam serię Harry Potter. Lubię również oglądać filmy i chodzić do kina z przyjaciółmi. Mam młodszego brata, który ma 20 lat i studiuje informatykę. Moi rodzice są nauczycielami i zawsze zachęcali mnie do nauki języków obcych. Uczę się angielskiego od 10 lat i mam nadzieję zostać tłumaczem lub nauczycielem angielskiego w przyszłości.

Przykładowy opis siebie po angielsku – poziom zaawansowany

Greetings! My name is Tomasz, a 30-year-old software engineer hailing from the picturesque city of Kraków, Poland. I hold a Master’s degree in Computer Science from the esteemed Jagiellonian University. My professional expertise lies in the realm of web development, with a particular focus on front-end technologies such as JavaScript, HTML, and CSS. When I am not immersed in the world of coding, I indulge in my passion for photography, capturing the beauty of nature and architecture through my lens. Traveling is another pursuit that I relish, having explored numerous countries across Europe and Asia. I am also an ardent fan of classical music, with Chopin and Mozart being my all-time favorite composers. In addition, I am a polyglot, fluent in English, German, and Spanish, and currently learning Mandarin Chinese. My ultimate goal is to establish my own software development company and contribute to the ever-evolving world of technology.

Pozdrowienia! Nazywam się Tomasz, mam 30 lat i jestem inżynierem oprogramowania z malowniczego Krakowa. Posiadam tytuł magistra informatyki uzyskany na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim. Moja profesjonalna wiedza koncentruje się w dziedzinie tworzenia stron internetowych, ze szczególnym naciskiem na technologie front-endowe, takie jak JavaScript, HTML i CSS. Kiedy nie zanurzam się w świecie kodowania, oddaję się swojej pasji, jaką jest fotografia, uchwycam piękno przyrody i architektury przez obiektyw. Podróże to kolejne z moich zainteresowań, zwiedziłem wiele krajów w Europie i Azji. Jestem również zagorzałym fanem muzyki klasycznej, a Chopin i Mozart to moi ulubieni kompozytorzy wszech czasów. Ponadto jestem poliglotą, biegle mówię po angielsku, niemiecku i hiszpańsku, a obecnie uczę się mandaryńskiego chińskiego. Moim ostatecznym celem jest założenie własnej firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania i przyczynienie się do nieustannie rozwijającego się świata technologii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również