Opis pracy po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest niezbędna, szczególnie w środowisku pracy. W artykule tym przedstawimy słownictwo związane z opisem pracy, strukturę zdań oraz przydatne zwroty, które pomogą wam opisać swoją pracę w języku angielskim na różnych poziomach zaawansowania.

Słownictwo związane z opisem pracy w języku angielskim

Aby opisać swoją pracę w języku angielskim, warto zacząć od poznania podstawowych słówek i zwrotów. Oto niektóre z nich:

 • job – praca
 • work – praca, zatrudnienie
 • position – stanowisko
 • occupation – zawód
 • career – kariera
 • company – firma
 • employer – pracodawca
 • employee – pracownik
 • colleague – kolega z pracy
 • salary – pensja
 • responsibilities – obowiązki
 • tasks – zadania
 • skills – umiejętności
 • experience – doświadczenie

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisywaniu pracy

Przy opisywaniu swojej pracy w języku angielskim warto znać strukturę zdań oraz przydatne zwroty, które ułatwią opisanie poszczególnych aspektów pracy. Oto tabela z przykładami zwrotów oraz ich tłumaczeniem na język polski:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
I work as a/an… Pracuję jako…
My position is… Moje stanowisko to…
I am responsible for… Jestem odpowiedzialny za…
My main tasks include… Moje główne zadania obejmują…
I have been working here for… Pracuję tutaj od…
I work in a team with… Pracuję w zespole z…
My working hours are… Moje godziny pracy to…
I report to… Podlegam…
I have experience in… Mam doświadczenie w…
I am skilled in… Posiadam umiejętności w…

Znając powyższe słownictwo oraz przydatne zwroty, będziecie mogli opisać swoją pracę w języku angielskim w sposób profesjonalny i precyzyjny. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykładowe opisy pracy dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, a także ćwiczenia, które pomogą wam utrwalić zdobytą wiedzę.

Przykładowy opis pracy dla osób na poziomie podstawowym

I work as a sales assistant in a small bookstore. My main responsibilities include helping customers find books, recommending titles, and handling payments at the cash register. I also help with stocking shelves and keeping the store clean and organized. I usually work from Monday to Friday, from 9 am to 5 pm. Sometimes, I work on Saturdays if there is a special event or promotion. I like my job because I enjoy being surrounded by books and talking to people about them. However, it can be tiring to stand for long hours and deal with difficult customers. Overall, I find my work rewarding and I am happy to be part of a friendly team.

Pracuję jako sprzedawca w małej księgarni. Moje główne obowiązki obejmują pomoc klientom w wyszukiwaniu książek, rekomendowanie tytułów oraz obsługę płatności przy kasie. Pomagam również w uzupełnianiu półek i utrzymaniu porządku w sklepie. Zazwyczaj pracuję od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. Czasami pracuję w soboty, jeśli odbywa się jakieś specjalne wydarzenie lub promocja. Lubię swoją pracę, ponieważ cieszę się otoczeniem książek i rozmawianiem z ludźmi o nich. Jednak stanie przez długie godziny i radzenie sobie z trudnymi klientami może być męczące. Ogólnie uważam swoją pracę za satysfakcjonującą i cieszę się, że mogę być częścią przyjaznego zespołu.

Zaawansowany opis pracy w języku angielskim – przykłady i ćwiczenia

As a project manager in a software development company, I am responsible for overseeing the entire lifecycle of a project, from its inception to its completion. This entails collaborating with various stakeholders, such as clients, developers, and designers, to ensure that the project’s objectives are met in a timely and efficient manner. I am also tasked with managing the project’s budget, allocating resources, and mitigating potential risks. In addition, I am required to monitor the progress of the project and provide regular updates to the senior management team. One of the most challenging aspects of my job is balancing the competing demands of different stakeholders while maintaining a focus on the project’s overall goals. Despite the challenges, I find my work to be highly rewarding, as it allows me to contribute to the development of innovative solutions that have a positive impact on our clients’ businesses.

Jako kierownik projektu w firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania, jestem odpowiedzialny za nadzorowanie całego cyklu życia projektu, od jego początku do zakończenia. Obejmuje to współpracę z różnymi interesariuszami, takimi jak klienci, programiści i projektanci, aby zapewnić realizację celów projektu w sposób terminowy i efektywny. Do moich zadań należy również zarządzanie budżetem projektu, alokacja zasobów oraz minimalizowanie potencjalnych ryzyk. Ponadto muszę monitorować postępy projektu i regularnie informować kierownictwo o jego przebiegu. Jednym z najbardziej wymagających aspektów mojej pracy jest równoważenie konkurencyjnych wymagań różnych interesariuszy, jednocześnie koncentrując się na ogólnych celach projektu. Pomimo wyzwań, uważam swoją pracę za bardzo satysfakcjonującą, ponieważ pozwala mi przyczynić się do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na biznes naszych klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również