Opis powodzi po niemiecku z tłumaczeniem

Powodzie to częste zjawisko w wielu krajach, w tym również w Niemczech. Z tego powodu warto znać słownictwo związane z tym tematem, aby móc opisać sytuację i zrozumieć informacje po niemiecku. W tym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo oraz praktyczne zwroty i wyrażenia, które pomogą Ci opisać skutki powodzi po niemiecku.

Podstawowe słownictwo związane z powodzią w języku niemieckim

Przy omawianiu powodzi w języku niemieckim warto znać podstawowe słownictwo związane z tym zjawiskiem. Oto kilka kluczowych słów, które warto znać:

 • die Flut – powódź
 • das Hochwasser – wysoka woda, wezbrane rzeki
 • der Wasserstand – poziom wody
 • die Überschwemmung – zalanie, zatopienie
 • der Deich – wał przeciwpowodziowy
 • die Evakuierung – ewakuacja
 • der Notstand – stan wyjątkowy
 • die Rettungsaktion – akcja ratunkowa

Warto również znać czasowniki związane z powodzią, takie jak:

 • überfluten – zalać, zatopić
 • evakuieren – ewakuować
 • retten – ratować
 • absichern – zabezpieczać (np. teren przed powodzią)

Jak opisać skutki powodzi po niemiecku: praktyczne zwroty i wyrażenia

Opisując skutki powodzi, warto znać kilka praktycznych zwrotów i wyrażeń, które pozwolą Ci precyzyjnie wyrazić swoje myśli. Oto kilka przykładów:

 • Das Wasser ist über die Ufer getreten – Woda wystąpiła z brzegów
 • Die Straßen sind überflutet – Ulice są zalane
 • Der Deich ist gebrochen – Wał przeciwpowodziowy pękł
 • Die Menschen wurden evakuiert – Ludzie zostali ewakuowani
 • Die Rettungskräfte sind im Einsatz – Służby ratunkowe są w akcji
 • Es gibt viele Schäden – Jest wiele szkód
 • Die Wassermassen haben Häuser und Autos mitgerissen – Masy wody porwały domy i samochody

Warto również umieć opisać swoje uczucia i reakcje na sytuację powodziową:

 • Ich bin besorgt um die Menschen in den betroffenen Gebieten – Martwię się o ludzi w dotkniętych obszarach
 • Die Situation ist sehr beängstigend – Sytuacja jest bardzo przerażająca
 • Es ist wichtig, solidarisch zu sein und Hilfe anzubieten – Ważne jest, aby być solidarnym i oferować pomoc
 • Wir müssen uns auf solche Naturkatastrophen besser vorbereiten – Musimy lepiej przygotować się na tego rodzaju klęski żywiołowe

Przykładowy opis powodzi dla osób na poziomie podstawowym

Es hat in den letzten Tagen viel geregnet und der Fluss ist über die Ufer getreten. Die Straßen sind überflutet und viele Häuser stehen unter Wasser. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um Menschen zu retten und Sandsäcke zu verteilen. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen und in Notunterkünften unterkommen. Die Schäden sind groß und es wird lange dauern, bis alles wieder aufgebaut ist. Die Menschen sind traurig und besorgt, aber sie helfen sich gegenseitig und hoffen, dass das Wasser bald zurückgeht.

W ostatnich dniach dużo padało i rzeka wystąpiła z brzegów. Ulice są zalane, a wiele domów stoi pod wodą. Straż pożarna jest na miejscu, aby ratować ludzi i rozdawać worki z piaskiem. Wiele osób musiało opuścić swoje domy i znaleźć schronienie w tymczasowych schroniskach. Szkody są duże i zajmie dużo czasu, zanim wszystko zostanie odbudowane. Ludzie są smutni i zaniepokojeni, ale pomagają sobie nawzajem i mają nadzieję, że woda szybko opadnie.

Zaawansowany opis powodzi w języku niemieckim: studium przypadku

Infolge der anhaltenden starken Regenfälle ist der Pegel des Flusses dramatisch angestiegen und hat zu einer verheerenden Überschwemmung geführt. Die Wassermassen haben nicht nur Straßen und Brücken zerstört, sondern auch zahlreiche Wohngebäude und landwirtschaftliche Flächen in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten sind rund um die Uhr im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen und die Schäden zu begrenzen. Die betroffenen Bewohner sind auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen, um ihre Existenzgrundlage wiederherzustellen. Die Regierung hat finanzielle Hilfen zugesagt, um den Wiederaufbau zu unterstützen und die Infrastruktur wiederherzustellen. Dennoch wird es Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis die Spuren der Katastrophe beseitigt sind und das Leben wieder zur Normalität zurückkehrt.

W wyniku utrzymujących się silnych opadów deszczu poziom rzeki dramatycznie wzrósł, prowadząc do katastrofalnej powodzi. Masy wody zniszczyły nie tylko drogi i mosty, ale także liczne budynki mieszkalne i tereny rolnicze. Służby ratownicze, takie jak straż pożarna, techniczna pomoc i służby ratownicze, pracują całą dobę, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo i ograniczyć szkody. Dotknięci mieszkańcy są zależni od solidarności społeczności, aby odbudować swoje podstawy egzystencji. Rząd obiecał pomoc finansową na wspieranie odbudowy i przywrócenie infrastruktury. Niemniej jednak zajmie miesiące, jeśli nie lata, zanim ślady katastrofy zostaną usunięte i życie powróci do normalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również