Opis osobowości po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Opisywanie osobowości to ważny element nauki języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. W tym artykule przedstawimy słownictwo opisujące cechy charakteru, strukturę zdań oraz przykłady opisów osobowości w języku angielskim. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poszerzyć swoje umiejętności językowe i swobodniej opisywać innych ludzi.

Słownictwo opisujące osobowość w języku angielskim

Poniżej znajduje się lista słów i fraz, które pomogą Ci opisać różne cechy charakteru i osobowości w języku angielskim. Zapoznaj się z nimi i spróbuj je zapamiętać, aby móc swobodnie używać ich podczas rozmowy.

 • ambitious – ambitny
 • brave – odważny
 • calm – spokojny
 • careful – ostrożny
 • cheerful – radosny
 • confident – pewny siebie
 • creative – kreatywny
 • energetic – energiczny
 • friendly – przyjacielski
 • generous – hojny
 • hard-working – pracowity
 • honest – uczciwy
 • intelligent – inteligentny
 • lazy – leniwy
 • modest – skromny
 • optimistic – optymistyczny
 • pessimistic – pesymistyczny
 • polite – uprzejmy
 • quiet – cichy
 • responsible – odpowiedzialny
 • selfish – samolubny
 • sensitive – wrażliwy
 • shy – nieśmiały
 • sociable – towarzyski
 • stubborn – uparty
 • talkative – gadatliwy
 • tidy – schludny
 • unfriendly – nieprzyjacielski
 • witty – dowcipny

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie osobowości

Opisując osobowość, warto znać strukturę zdań i przydatne zwroty, które ułatwią nam przekazanie informacji. Poniżej znajduje się tabela z przykładami zwrotów, które można wykorzystać podczas opisywania cech charakteru oraz osobowości.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
He/She is very adjective. On/Ona jest bardzo przymiotnik.
He/She is a(n) adjective person. On/Ona jest przymiotnik osobą.
He/She has a adjective personality. On/Ona ma przymiotnik osobowość.
He/She tends to be adjective. On/Ona zwykle bywa przymiotnik.
One of his/her main traits is being adjective. Jedną z jego/jej głównych cech jest bycie przymiotnik.

Warto również znać zwroty, które pomogą nam zapytać o cechy charakteru i osobowości innych osób. Oto kilka przykładów takich pytań:

 • What is he/she like? – Jaki on/ona jest?
 • Can you describe his/her personality? – Czy możesz opisać jego/jej osobowość?
 • What are his/her main traits? – Jakie są jego/jej główne cechy?

Przykładowe opisy osobowości na poziomie podstawowym

My friend Anna is a very kind and caring person. She always helps others and is never selfish. She is also very patient and understanding, which makes her a great listener. Anna is quite shy and introverted, but she is very friendly and polite to everyone she meets. She is very responsible and organized, always finishing her tasks on time. Anna is also very creative and loves to paint and draw in her free time. She is a bit of a perfectionist, always striving to improve her skills and do her best in everything she does. Anna is a very loyal friend and can always be trusted. Overall, she is a wonderful person to be around and I am lucky to have her as my friend.

Moja przyjaciółka Anna jest bardzo życzliwą i troskliwą osobą. Zawsze pomaga innym i nigdy nie jest egoistyczna. Jest również bardzo cierpliwa i wyrozumiała, co sprawia, że świetnie się jej słucha. Anna jest dość nieśmiała i introwertyczna, ale jest bardzo przyjazna i uprzejma dla wszystkich, których spotyka. Jest bardzo odpowiedzialna i zorganizowana, zawsze kończy swoje zadania na czas. Anna jest również bardzo kreatywna i uwielbia malować i rysować w wolnym czasie. Jest trochę perfekcjonistką, zawsze dążąc do doskonalenia swoich umiejętności i dawania z siebie wszystkiego. Anna jest bardzo lojalną przyjaciółką i zawsze można jej ufać. Ogólnie rzecz biorąc, jest wspaniałą osobą, z którą warto spędzać czas, i mam szczęście, że jest moją przyjaciółką.

Zaawansowane przykłady opisu osobowości w języku angielskim

John is an incredibly charismatic and extroverted individual who can easily captivate a room with his presence. He possesses a natural ability to lead and inspire others, making him an excellent team player and motivator. John is also highly adaptable and resourceful, able to think on his feet and find solutions to problems quickly. He is a very ambitious person, constantly setting new goals for himself and working diligently to achieve them. John has a great sense of humor and can always make people laugh, even in difficult situations. He is also very empathetic and compassionate, always showing genuine concern for the well-being of others. Despite his many strengths, John can sometimes be a bit impulsive and may act without thinking things through. However, he is always willing to learn from his mistakes and grow as a person. Overall, John is an exceptional individual with a dynamic personality that leaves a lasting impression on everyone he meets.

John to niesamowicie charyzmatyczna i ekstrawertyczna osoba, która potrafi z łatwością oczarować swoją obecnością. Posiada naturalną zdolność do prowadzenia i inspirowania innych, co czyni go doskonałym graczem zespołowym i motywatorem. John jest również wyjątkowo elastyczny i pomysłowy, potrafi szybko myśleć i znajdować rozwiązania problemów. Jest bardzo ambitną osobą, ciągle stawiającą sobie nowe cele i pracującą sumiennie, aby je osiągnąć. John ma wspaniałe poczucie humoru i zawsze potrafi rozśmieszyć innych, nawet w trudnych sytuacjach. Jest również bardzo empatyczny i pełen współczucia, zawsze wykazując autentyczne zainteresowanie dobrem innych. Mimo swoich licznych zalet, John czasami może być nieco impulsywny i działać bez przemyślenia. Jednak zawsze jest gotów uczyć się na swoich błędach i rozwijać się jako osoba. Ogólnie rzecz biorąc, John to wyjątkowy człowiek o dynamicznej osobowości, który pozostawia trwałe wrażenie na każdym, kogo spotyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również