Opis koleżanki po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Opis koleżanki czy kolegi po angielsku może być świetnym ćwiczeniem językowym, pozwalającym na rozwijanie umiejętności opisywania osób, ich wyglądu, charakteru oraz zainteresowań. W tym artykule znajdziesz niezbędne słownictwo, struktury zdaniowe oraz przykłady opisów na różnych poziomach językowych. Przeczytaj, jak opisać koleżankę po angielsku, i zacznij praktykować swoje umiejętności językowe!

Słownictwo niezbędne do opisu koleżanki po angielsku

W opisie koleżanki po angielsku warto skupić się na kilku aspektach, takich jak wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania czy relacje z innymi osobami. Oto niektóre przydatne słówka, które można wykorzystać w opisie:

Wygląd zewnętrzny:

 • height – wzrost
 • hair – włosy
 • eyes – oczy
 • complexion – cera
 • build – budowa ciała

Cechy charakteru:

 • friendly – przyjazny
 • shy – nieśmiały
 • confident – pewny siebie
 • hard-working – pracowity
 • funny – zabawny

Zainteresowania:

 • hobbies – zainteresowania, hobby
 • sports – sporty
 • music – muzyka
 • movies – filmy
 • books – książki

Relacje z innymi osobami:

 • friends – przyjaciele
 • family – rodzina
 • classmates – koledzy z klasy
 • teachers – nauczyciele

Struktura zdania i przydatne zwroty w opisie koleżanki

W opisie koleżanki po angielsku warto zastosować różne struktury zdaniowe oraz zwroty, które urozmaicą tekst i uczynią go bardziej interesującym dla czytelnika. Oto przykłady zwrotów, które można wykorzystać w opisie:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
My friend’s name is…Nazywa się…
She is… (np. 15) years old.Ma… (np. 15) lat.
She has… (np. long, curly hair)Ma… (np. długie, kręcone włosy)
She is interested in… (np. playing the guitar)Interesuje się… (np. graniem na gitarze)
She gets along well with… (np. her classmates)Dobrze dogaduje się z… (np. kolegami z klasy)
What I like about her is…To, co mi się w niej podoba, to…

Pamiętaj, że w opisie warto stosować różne czasowniki, przymiotniki oraz przysłówki, aby uczynić tekst bogatszym językowo. Staraj się unikać powtarzania tych samych słów i konstrukcji, a zamiast tego poszukaj synonimów lub innych sposobów wyrażenia swoich myśli.

Przykładowy opis koleżanki po angielsku – poziom podstawowy

My friend’s name is Anna. She is 25 years old and comes from Warsaw, Poland. Anna is a tall girl with long, brown hair and blue eyes. She is a very kind and friendly person. We met at university and have been friends for five years. Anna is a hard-working student and she always gets good grades. In her free time, she likes to read books and watch movies. Her favorite book is „The Little Prince” and her favorite movie is „The Shawshank Redemption”. Anna is also a great cook and she often invites us to her house for dinner. I am very happy to have such a good friend like Anna.

Moja koleżanka ma na imię Anna. Ma 25 lat i pochodzi z Warszawy. Anna jest wysoką dziewczyną z długimi, brązowymi włosami i niebieskimi oczami. Jest bardzo miłą i przyjazną osobą. Poznałyśmy się na studiach i jesteśmy przyjaciółkami od pięciu lat. Anna jest pracowitą studentką i zawsze dostaje dobre oceny. W wolnym czasie lubi czytać książki i oglądać filmy. Jej ulubioną książką jest „Mały Książę”, a ulubionym filmem „Skazani na Shawshank”. Anna jest także świetną kucharką i często zaprasza nas do siebie na kolację. Cieszę się, że mam taką dobrą przyjaciółkę jak Anna.

Przykładowy opis koleżanki po angielsku – poziom zaawansowany

My dear friend, Katarzyna, is an extraordinary individual who never ceases to amaze me. Hailing from the picturesque city of Krakow, she is a true embodiment of grace and intellect. Katarzyna’s striking features, such as her captivating green eyes and flowing auburn hair, are complemented by her impeccable sense of style. Her warm and compassionate nature has endeared her to many, and she is always willing to lend a helping hand to those in need. As an avid traveler, Katarzyna has traversed the globe, immersing herself in diverse cultures and broadening her horizons. She is a polyglot, fluent in four languages, and her passion for linguistics is truly inspiring. Katarzyna’s artistic talents extend to painting and photography, and her works have been showcased in various exhibitions. Her unwavering determination and resilience have led her to excel in her career as a lawyer, fighting for justice and equality. I am truly fortunate to have Katarzyna as a friend, and I cherish the memories we have created together.

Miła koleżanka, Katarzyna, to niezwykła osoba, która nieustannie mnie zadziwia. Pochodząca z malowniczego Krakowa, jest prawdziwym uosobieniem wdzięku i intelektu. Uderzające cechy Katarzyny, takie jak jej urzekające zielone oczy i płynące kasztanowe włosy, są dopełnione przez jej nienaganny gust. Jej ciepła i współczująca natura przysporzyła jej wielu sympatyków, a ona zawsze chętnie pomaga potrzebującym. Jako zapalona podróżniczka, Katarzyna przemierzyła cały świat, zanurzając się w różnorodnych kulturach i poszerzając horyzonty. Jest poliglotką, biegle włada czterema językami, a jej pasja do językoznawstwa jest naprawdę inspirująca. Artystyczne talenty Katarzyny obejmują malarstwo i fotografię, a jej prace były prezentowane na różnych wystawach. Jej niezłomna determinacja i wytrwałość pozwoliły jej osiągnąć sukces w karierze prawnika, walcząc o sprawiedliwość i równość. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mam Katarzynę jako przyjaciółkę i cenię wspomnienia, które razem stworzyliśmy.

1 KOMENTARZ

 1. Artykuł to świetne narzędzie dla osób pragnących ćwiczyć opisywanie osób po angielsku, zawiera wiele przydatnych zwrotów i słownictwa na różnych poziomach zaawansowania językowego. Jest to doskonała okazja do praktyki umiejętności opisywania wyglądu, charakteru i zainteresowań swoich znajomych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również