Opis hobby po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Hobby to ważna część naszego życia, która pozwala nam się rozwijać i czerpać przyjemność z różnych dziedzin. Warto więc umieć opisać swoje zainteresowania w języku angielskim. W artykule znajdziesz podstawowe słownictwo związane z hobby, struktury zdaniowe oraz przykłady opisu hobby na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe słownictwo związane z hobby po angielsku

W zależności od swoich zainteresowań, możemy mieć różne hobby. Oto kilka przykładów słówek związanych z różnymi dziedzinami:

  • music – muzyka
  • sport – sport
  • arts and crafts – rękodzieło artystyczne
  • reading – czytanie
  • cooking – gotowanie
  • traveling – podróżowanie
  • photography – fotografia
  • dancing – taniec
  • gardening – ogrodnictwo
  • video games – gry wideo

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisywaniu hobby

Aby opisać swoje hobby, warto znać kilka przydatnych zwrotów oraz struktur zdaniowych. Poniższa tabela przedstawia kilka przykładów:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
My hobby is… (Moje hobby to…)My hobby is playing the guitar. (Moje hobby to granie na gitarze.)
I like/love/enjoy… (Lubię/kocham/cieszę się…)I like reading books. (Lubię czytać książki.)
I am interested in… (Interesuję się…)I am interested in photography. (Interesuję się fotografią.)
I am passionate about… (Pasjonuję się…)I am passionate about dancing. (Pasjonuję się tańcem.)
In my free time, I… (W wolnym czasie…)In my free time, I play video games. (W wolnym czasie gram w gry wideo.)

Warto również używać różnych czasowników opisujących nasze hobby, takich jak play (grać), practice (ćwiczyć), collect (zbierać) czy learn (uczyć się). Pamiętaj, że opisując swoje hobby, możesz również wspomnieć o tym, dlaczego się nim interesujesz, jak długo się nim zajmujesz czy jakie są Twoje ulubione aspekty tego hobby.

Przykładowy opis hobby dla osób na poziomie podstawowym

My favorite hobby is playing football. I started playing football when I was 7 years old. I usually play football with my friends in the park near my house. We play football every weekend. I like playing football because it is fun and it helps me to stay fit. I also watch football matches on TV. My favorite football team is FC Barcelona. I have a collection of football jerseys and posters of my favorite players. Sometimes, I also play football video games on my computer. In the future, I would like to join a football club and improve my skills.

Moje ulubione hobby to granie w piłkę nożną. Zacząłem grać w piłkę nożną, gdy miałem 7 lat. Zwykle gram w piłkę nożną ze swoimi przyjaciółmi w parku niedaleko mojego domu. Gramy w piłkę nożną co weekend. Lubię grać w piłkę nożną, ponieważ to jest zabawne i pomaga mi utrzymać formę. Oglądam też mecze piłkarskie w telewizji. Moją ulubioną drużyną piłkarską jest FC Barcelona. Mam kolekcję koszulek piłkarskich i plakatów moich ulubionych zawodników. Czasami gram też w piłkarskie gry komputerowe. W przyszłości chciałbym dołączyć do klubu piłkarskiego i poprawić swoje umiejętności.

Zaawansowany opis hobby w języku angielskim

One of my most cherished hobbies is photography, which I have been passionate about since my teenage years. I am particularly drawn to landscape and nature photography, as it allows me to capture the beauty and serenity of the world around me. Over the years, I have invested in high-quality equipment, including a DSLR camera, various lenses, and a tripod, to enhance my photography skills. I often venture out on weekends to explore new locations and find inspiration for my shots. Additionally, I enjoy editing my photos using software like Adobe Lightroom to bring out the best in each image. I have participated in several photography contests and have even won a few awards for my work. Furthermore, I have created a personal website to showcase my portfolio and share my passion with others. Photography has not only enriched my life by allowing me to express my creativity, but it has also connected me with like-minded individuals who share the same enthusiasm for this art form.

Jednym z moich najbardziej ukochanych hobby jest fotografia, którą pasjonuję się od czasów nastoletnich. Szczególnie przyciąga mnie fotografia krajobrazowa i przyrodnicza, ponieważ pozwala mi uchwycić piękno i spokój otaczającego mnie świata. Na przestrzeni lat zainwestowałem w wysokiej jakości sprzęt, w tym aparat DSLR, różne obiektywy i statyw, aby doskonalić swoje umiejętności fotograficzne. Często wyruszam w weekendy, aby odkrywać nowe miejsca i szukać inspiracji do moich zdjęć. Dodatkowo, lubię edytować swoje zdjęcia za pomocą oprogramowania takiego jak Adobe Lightroom, aby wydobyć z nich to, co najlepsze. Uczestniczyłem w kilku konkursach fotograficznych i zdobyłem nawet kilka nagród za swoje prace. Ponadto, stworzyłem osobistą stronę internetową, na której prezentuję swoje portfolio i dzielę się swoją pasją z innymi. Fotografia nie tylko wzbogaciła moje życie, pozwalając mi wyrażać swoją kreatywność, ale także połączyła mnie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, którzy podzielają to samo entuzjazm dla tej formy sztuki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również