Opis choroby po niemiecku z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy podstawowe zwroty i słownictwo medyczne w języku niemieckim oraz strukturę opisu choroby dla osób uczących się tego języka. Przedstawimy również przykłady opisów chorób na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość tego słownictwa może okazać się niezwykle przydatna podczas wizyt u lekarza czy rozmów na tematy zdrowotne z niemieckojęzycznymi rozmówcami.

Podstawowe zwroty i słownictwo medyczne w języku niemieckim

W komunikacji z lekarzami i innymi specjalistami medycznymi ważne jest, aby znać podstawowe zwroty i terminy medyczne. Oto kilka z nich:

 • der Arzt, die Ärztin – lekarz, lekarka
 • der Patient, die Patientin – pacjent, pacjentka
 • die Krankheit – choroba
 • die Symptome – objawy
 • die Diagnose – diagnoza
 • die Behandlung – leczenie
 • das Medikament – lekarstwo
 • die Apotheke – apteka
 • die Schmerzen – bóle
 • die Untersuchung – badanie

Ponadto, warto znać również zwroty przydatne podczas wizyty u lekarza, takie jak:

 • Ich habe Schmerzen. – Mam bóle.
 • Wo tut es weh? – Gdzie boli?
 • Wie lange haben Sie diese Beschwerden schon? – Jak długo ma Pan/Pani te dolegliwości?
 • Ich fühle mich nicht wohl. – Nie czuję się dobrze.
 • Ich habe Fieber. – Mam gorączkę.
 • Ich brauche ein Rezept. – Potrzebuję recepty.

Struktura opisu choroby w języku niemieckim

Opisując chorobę w języku niemieckim, warto pamiętać o kilku istotnych elementach. Przede wszystkim należy przedstawić się oraz wyjaśnić, dlaczego zgłaszamy się do lekarza. Na przykład:

Mein Name ist [imię i nazwisko] und ich habe seit [czas trwania objawów] [objawy]. – Nazywam się [imię i nazwisko] i od [czas trwania objawów] mam [objawy].

Następnie warto opisać dokładnie objawy, które nas dotyczą, oraz ewentualne wcześniejsze leczenie i diagnozy. Warto również wspomnieć o innych problemach zdrowotnych oraz o lekach, które przyjmujemy na stałe.

Ich habe [objawy] und ich habe schon [wcześniejsze leczenie] versucht. Ich leide auch an [inne choroby] und ich nehme regelmäßig [nazwy leków] ein. – Mam [objawy] i próbowałem/am już [wcześniejsze leczenie]. Cierpię również na [inne choroby] i regularnie przyjmuję [nazwy leków].

Na koniec warto zapytać o możliwe przyczyny dolegliwości oraz o zalecenia lekarza co do dalszego leczenia. Można również poprosić o receptę na leki lub skierowanie na dodatkowe badania, jeśli są potrzebne.

Was könnten die Ursachen für meine Beschwerden sein? Was empfehlen Sie mir? Könnten Sie mir bitte ein Rezept für [nazwa leku] ausstellen? Brauche ich eine Überweisung für weitere Untersuchungen? – Jakie mogą być przyczyny moich dolegliwości? Co Pan/Pani mi radzi? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wystawić mi receptę na [nazwa leku]? Czy potrzebuję skierowania na dalsze badania?

Przykładowy opis choroby dla osób z językiem niemieckim na poziomie podstawowym

Deutsch: Der Patient hat seit einer Woche Halsschmerzen und Fieber. Er hat auch Kopfschmerzen und fühlt sich müde. Er hat Schwierigkeiten beim Schlucken und hat keinen Appetit. Der Arzt hat eine Mandelentzündung diagnostiziert und Antibiotika verschrieben. Der Patient sollte viel Wasser trinken und sich ausruhen. Er sollte auch Schmerzmittel nehmen, um die Schmerzen zu lindern. Es ist wichtig, dass der Patient die Antibiotika wie verschrieben einnimmt und die Behandlung nicht abbricht, auch wenn es ihm besser geht.

Polski: Pacjent od tygodnia ma ból gardła i gorączkę. Ma również bóle głowy i czuje się zmęczony. Ma trudności z połykaniem i nie ma apetytu. Lekarz zdiagnozował zapalenie migdałków i przepisał antybiotyki. Pacjent powinien pić dużo wody i odpoczywać. Powinien również zażywać leki przeciwbólowe, aby złagodzić ból. Ważne jest, aby pacjent przyjmował antybiotyki zgodnie z zaleceniami i nie przerywał leczenia, nawet jeśli poczuje się lepiej.

Przykładowy opis choroby dla osób z językiem niemieckim na poziomie zaawansowanym

Deutsch: Die Patientin klagt seit zwei Wochen über starke Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Sie hat auch Durchfall und Fieber. Die Schmerzen sind im rechten Unterbauch lokalisiert und verschlimmern sich bei Bewegung. Der Arzt hat eine akute Appendizitis vermutet und weitere Untersuchungen durchgeführt. Eine Ultraschalluntersuchung hat die Diagnose bestätigt. Die Patientin wurde sofort ins Krankenhaus eingewiesen und eine Appendektomie durchgeführt. Nach der Operation sollte die Patientin sich ausreichend erholen und eine ausgewogene Ernährung einhalten, um den Heilungsprozess zu unterstützen.

Polski: Pacjentka od dwóch tygodni skarży się na silne bóle brzucha, nudności i wymioty. Ma również biegunkę i gorączkę. Bóle są zlokalizowane w prawym dolnym kwadrancie brzucha i nasilają się podczas ruchu. Lekarz podejrzewał ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i przeprowadził dalsze badania. Badanie ultrasonograficzne potwierdziło diagnozę. Pacjentka została natychmiast przyjęta do szpitala, gdzie przeprowadzono apendektomię. Po operacji pacjentka powinna odpowiednio się zregenerować i przestrzegać zrównoważonej diety, aby wspomóc proces gojenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również