Określniki ilościowe (quantifiers) w angielskim – jak używać?

W artykule omówimy definicję i funkcję określników ilościowych w języku angielskim oraz ich podział ze względu na ilość. Przyjrzymy się także zastosowaniu określników w przypadku rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, w pytaniach i odpowiedziach, a także częstym błędom popełnianym przez Polaków. Na koniec porównamy użycie określników ilościowych w języku angielskim i polskim oraz zaprezentujemy przykłady i ćwiczenia.

Definicja i funkcja określników ilościowych w języku angielskim

Określniki ilościowe, zwane również quantifiers, to słowa używane w języku angielskim do wyrażania ilości, liczby lub stopnia rzeczowników. Są one niezbędne, aby precyzyjnie określić, o jakiej ilości mówimy, zarówno w przypadku rzeczowników policzalnych, jak i niepoliczalnych. Określniki ilościowe pozwalają na wyrażenie informacji na temat liczby osób, przedmiotów, zdarzeń czy cech, które są istotne w danej sytuacji.

Warto zaznaczyć, że określniki ilościowe różnią się od liczebników. Liczebniki, takie jak one, two, three itp., wskazują dokładną liczbę, podczas gdy określniki ilościowe mówią o ogólnej ilości, stopniu czy proporcji. Przykłady określników ilościowych to: some, any, many, much, a lot of, a few, a little i wiele innych.

Podział określników ilościowych na podstawie ilości

Określniki ilościowe można podzielić na kilka kategorii ze względu na ilość, jaką wyrażają. Wyróżniamy następujące grupy:

 • Określniki wyrażające dużą ilość – np. a lot of, lots of, many, much. Używane są, gdy chcemy podkreślić, że mamy do czynienia z dużą liczbą osób, przedmiotów czy cech. Przykład: There are many people in the park. (W parku jest dużo ludzi.)
 • Określniki wyrażające małą ilość – np. a few, a little, not many, not much. Stosowane są, gdy chcemy zaznaczyć, że ilość jest niewielka lub mniejsza niż oczekiwana. Przykład: There are only a few apples left in the basket. (W koszyku zostało tylko kilka jabłek.)
 • Określniki wyrażające nieokreśloną ilość – np. some, any, several. Używane są, gdy nie chcemy podać dokładnej liczby, ale jedynie wskazać, że ilość jest większa niż zero. Przykład: There are some books on the shelf. (Na półce są jakieś książki.)
 • Określniki wyrażające brak ilości – np. no, none. Stosowane są, gdy chcemy wyrazić, że ilość wynosi zero. Przykład: There are no cookies left. (Nie zostało już żadnych ciastek.)

Ważne jest, aby pamiętać, że niektóre określniki ilościowe są używane tylko z rzeczownikami policzalnymi, inne tylko z niepoliczalnymi, a jeszcze inne mogą być stosowane z obiema grupami rzeczowników. Dlatego ważne jest, aby znać zasady ich użycia, aby uniknąć błędów językowych.

Określniki ilościowe używane z rzeczownikami policzalnymi

Określniki ilościowe są niezbędne, aby precyzyjnie wyrazić ilość rzeczy lub osób, o których mówimy. W przypadku rzeczowników policzalnych, czyli takich, które można zliczyć (np. jabłka, krzesła, dzieci), stosujemy określniki, które odnoszą się do konkretnej liczby lub zakresu liczbowego. Oto najważniejsze określniki ilościowe używane z rzeczownikami policzalnymi:

 • many (wiele) – używane w pytaniach i przeczeniach, np. „How many apples do you have?” (Ile masz jabłek?)
 • few (niewiele) – sugeruje małą ilość, np. „I have a few friends in this city.” (Mam niewielu przyjaciół w tym mieście.)
 • several (kilka) – oznacza nieokreśloną, ale większą niż dwa ilość, np. „There are several books on the shelf.” (Na półce są kilka książek.)
 • a couple of (para, kilka) – oznacza dwie lub niewielką ilość, np. „I need a couple of eggs for this recipe.” (Potrzebuję kilka jajek do tego przepisu.)
 • both (obydwa, obie) – odnosi się do dwóch rzeczy lub osób, np. „Both my parents are teachers.” (Oboje moi rodzice są nauczycielami.)

Warto również pamiętać o użyciu liczebników, takich jak one, two, three itp., które również są określnikami ilościowymi dla rzeczowników policzalnych. Przykład: „I have three cats.” (Mam trzy koty.)

Określniki ilościowe używane z rzeczownikami niepoliczalnymi

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych, czyli takich, których nie można zliczyć (np. woda, cukier, miłość), stosujemy inne określniki ilościowe niż dla rzeczowników policzalnych. Oto najważniejsze określniki ilościowe używane z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 • much (dużo) – używane głównie w pytaniach i przeczeniach, np. „How much sugar do you need?” (Ile cukru potrzebujesz?)
 • little (niewiele, mało) – sugeruje małą ilość, np. „There is little time left.” (Pozostało niewiele czasu.)
 • a lot of / lots of (dużo) – używane zarówno w twierdzeniach, jak i pytaniach, np. „I have a lot of work to do.” (Mam dużo pracy do zrobienia.)
 • some (trochę, kilka) – używane w twierdzeniach, np. „I need some water.” (Potrzebuję trochę wody.)
 • any (jakakolwiek ilość) – używane w pytaniach i przeczeniach, np. „Do you have any milk?” (Czy masz jakiekolwiek mleko?)

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych często używamy również określników pośrednich, takich jak szklanka, kropla, kawałek itp., które pozwalają na wyrażenie ilości danej substancji. Przykład: „I need a cup of sugar.” (Potrzebuję szklanki cukru.)

Zastosowanie określników ilościowych w pytaniach i odpowiedziach

Określniki ilościowe są niezwykle przydatne w tworzeniu pytań i udzielaniu odpowiedzi w języku angielskim. Pozwalają nam precyzyjnie określić ilość lub ilość względną czegoś. Przy pytaniach, określniki ilościowe często znajdują się na początku zdania, przed podmiotem. Na przykład:

 • How many apples do you have?
 • How much money do you need?
 • How few hours did you sleep?
 • How many people are coming to the party?

W odpowiedziach na tego rodzaju pytania, określniki ilościowe są używane do podania konkretnej liczby lub ilości. Na przykład:

 • I have three apples.
 • I need ten dollars.
 • I slept only a few hours.
 • Twenty people are coming to the party.

Warto zauważyć, że w pytaniach dotyczących rzeczowników policzalnych używamy określnika ilościowego „how many”, natomiast w pytaniach dotyczących rzeczowników niepoliczalnych używamy określnika ilościowego „how much”. Odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczowników policzalnych będą zawierać liczbę, podczas gdy odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczowników niepoliczalnych będą zawierać ilość lub ilość względną.

Porównanie użycia określników ilościowych w języku angielskim i polskim

W języku angielskim i polskim określniki ilościowe pełnią podobne funkcje, jednak ich użycie może się różnić. Warto zwrócić uwagę na te różnice, aby uniknąć błędów podczas tłumaczenia zdań z jednego języka na drugi. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych różnic między użyciem określników ilościowych w języku angielskim i polskim.

Różnice w użyciu określników ilościowych:

 • Some/any: W języku angielskim używamy „some” w zdaniach twierdzących oraz „any” w zdaniach przeczących i pytających, gdy mówimy o nieokreślonej ilości rzeczy lub osób. W języku polskim używamy słowa „trochę” lub „kilka” zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących, a w pytaniach używamy „czy” lub „ile”.
 • A few/few: W języku angielskim „a few” oznacza „kilka” i ma pozytywny wydźwięk, natomiast „few” oznacza „niewiele” i ma negatywny wydźwięk. W języku polskim używamy słowa „kilka” zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym.
 • A little/little: Podobnie jak w przypadku „a few/few”, w języku angielskim „a little” oznacza „trochę” i ma pozytywny wydźwięk, natomiast „little” oznacza „niewiele” i ma negatywny wydźwięk. W języku polskim używamy słowa „trochę” zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym.
 • Many/much: W języku angielskim „many” używamy z rzeczownikami policzalnymi, a „much” z rzeczownikami niepoliczalnymi. W języku polskim używamy słowa „wiele” zarówno z rzeczownikami policzalnymi, jak i niepoliczalnymi.

Znając te różnice, będziesz w stanie lepiej zrozumieć i stosować określniki ilościowe w języku angielskim, unikając typowych błędów wynikających z dosłownego tłumaczenia z języka polskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również