London Eye opis po angielsku – przykłady z tłumaczeniem

W artykule tym przyjrzymy się słownictwu oraz strukturom językowym związanym z opisywaniem jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Londynu – London Eye. Przygotowaliśmy dla Was listę słówek oraz przykłady zwrotów, które przydadzą się podczas opisywania tego niezwykłego obiektu. Zapraszamy do zapoznania się z prostym opisem London Eye dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Słownictwo związane z London Eye

 • ferris wheel – diabelski młyn
 • observation wheel – koło obserwacyjne
 • to rotate – obracać się
 • view – widok
 • capsule – kabina
 • Thames River – rzeka Tamiza
 • height – wysokość
 • to overlook – mieć widok na
 • landmark – charakterystyczny obiekt
 • to board – wsiadać
 • to disembark – wysiadać
 • duration – czas trwania
 • panoramic view – widok panoramiczny

Struktura i zwroty używane podczas opisywania London Eye

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
London Eye is a famous…London Eye to słynne…
It is located on the South Bank of the Thames River.Znajduje się na południowym brzegu rzeki Tamizy.
The wheel has a diameter of…Koło ma średnicę…
From the top, you can see…Z góry można zobaczyć…
Each rotation takes about…Każde obrot zajmuje około…
Visitors can board one of the 32 capsules.Odwiedzający mogą wsiąść do jednej z 32 kabin.
It offers a breathtaking view of…Oferuje zapierający dech w piersiach widok na…

W kolejnych częściach artykułu przedstawimy prosty oraz zaawansowany opis London Eye, który pozwoli Wam lepiej zrozumieć i przyswoić omawiane słownictwo oraz zwroty.

Prosty opis London Eye dla osób na poziomie podstawowym

The London Eye is a large Ferris wheel located in London, England. It was built in 1999 and opened to the public in 2000. The wheel is 135 meters tall and has 32 capsules, each capable of holding up to 25 people. The capsules are air-conditioned and offer a 360-degree view of the city. A full rotation of the wheel takes about 30 minutes, allowing passengers to enjoy the stunning views of London’s skyline.

The London Eye is situated on the South Bank of the River Thames, opposite the Houses of Parliament and Big Ben. It is one of the most popular tourist attractions in London, attracting millions of visitors each year. The wheel was designed by architects David Marks and Julia Barfield and was initially built as a temporary structure to celebrate the new millennium. However, due to its popularity, it has become a permanent fixture in London’s skyline.

Tłumaczenie:

London Eye to duże koło widokowe znajdujące się w Londynie, w Anglii. Zostało zbudowane w 1999 roku i otwarte dla publiczności w 2000 roku. Koło ma 135 metrów wysokości i 32 kapsuły, z których każda może pomieścić do 25 osób. Kapsuły są klimatyzowane i oferują widok 360 stopni na miasto. Pełne obrot koła trwa około 30 minut, co pozwala pasażerom cieszyć się oszałamiającymi widokami na panoramę Londynu.

London Eye znajduje się na południowym brzegu Tamizy, naprzeciwko Houses of Parliament i Big Bena. Jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Londynie, przyciągająca miliony odwiedzających każdego roku. Koło zostało zaprojektowane przez architektów Davida Marksa i Julię Barfield i zostało początkowo zbudowane jako tymczasowa struktura na obchody nowego tysiąclecia. Jednak ze względu na swoją popularność stało się stałym elementem panoramy Londynu.

Zaawansowany opis London Eye dla osób na poziomie zaawansowanym

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is an iconic symbol of London and a remarkable feat of engineering. With a height of 135 meters, it was the world’s tallest Ferris wheel when it was completed in 1999, a title it held until 2006. The wheel’s structure is supported by an A-frame, which is 70 meters tall and weighs approximately 300 tons.

The 32 capsules of the London Eye represent the 32 boroughs of London, and each capsule is numbered from 1 to 33, with the number 13 omitted for superstitious reasons. The capsules are made of glass and steel, allowing passengers to have an unobstructed view of the city. The wheel rotates at a leisurely pace of 26 centimeters per second, ensuring a smooth and enjoyable ride for its passengers.

The London Eye was designed by the husband-and-wife architectural team of David Marks and Julia Barfield. It was initially intended to be a temporary installation for the millennium celebrations, but its immense popularity led to it becoming a permanent fixture on the London skyline. The wheel has become an integral part of London’s cultural and architectural heritage, and it has been featured in numerous films, television shows, and other media.

In addition to its role as a tourist attraction, the London Eye has also been used for various events and celebrations, such as New Year’s Eve fireworks displays and the 2012 Olympic Games. It has also been the site of numerous marriage proposals, making it a popular romantic destination for couples.

Tłumaczenie:

London Eye, znane również jako Millennium Wheel, to ikoniczny symbol Londynu i niezwykłe osiągnięcie inżynieryjne. Z wysokością 135 metrów było najwyższym kołem widokowym na świecie, gdy zostało ukończone w 1999 roku, tytuł, który utrzymało do 2006 roku. Struktura koła jest podtrzymywana przez konstrukcję w kształcie litery A, która ma 70 metrów wysokości i waży około 300 ton.

32 kapsuły London Eye reprezentują 32 dzielnice Londynu, a każda kapsuła jest ponumerowana od 1 do 33, z pominięciem liczby 13 ze względów przesądnych. Kapsuły są wykonane ze szkła i stali, co pozwala pasażerom cieszyć się niezakłóconym widokiem na miasto. Koło obraca się w spokojnym tempie 26 centymetrów na sekundę, zapewniając pasażerom płynną i przyjemną przejażdżkę.

London Eye zostało zaprojektowane przez małżeński zespół architektoniczny Davida Marksa i Julii Barfield. Początkowo miało być tymczasową instalacją na obchody nowego tysiąclecia, ale jego ogromna popularność sprawiła, że stało się stałym elementem panoramy Londynu. Koło stało się integralną częścią kulturowego i architektonicznego dziedzictwa Londynu i pojawiło się w licznych filmach, programach telewizyjnych i innych mediach.

Oprócz swojej roli jako atrakcja turystyczna, London Eye było również wykorzystywane podczas różnych imprez i uroczystości, takich jak sylwestrowe pokazy fajerwerków czy Igrzyska Olimpijskie 2012. Było również miejscem licznych oświadczyn, co sprawia, że jest popularnym romantycznym miejscem dla par.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również