Historia podziału Niemiec na wschodnie i zachodnie

W ciągu XX wieku Niemcy przeszły przez serię dramatycznych zmian, które kształtowały europejską i światową scenę polityczną. Jednym z najbardziej wyraźnych i trwałych skutków tego burzliwego okresu było podzielenie kraju na Niemcy Wschodnie i Niemcy Zachodnie. To podzielenie było wynikiem złożonego splotu politycznych, wojskowych i społecznych czynników. W artykule przyjrzymy się tym wydarzeniom, które doprowadziły do tego podziału.

Kontekst historyczny Niemiec przed II wojną światową

Pod koniec I wojny światowej Niemcy stanęły przed wyzwaniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Republika Weimarska, mimo iż była demokratyczna, borykała się z wieloma problemami.

 • Republika Weimarska stała się celem dla wielu radykalnych grup, które nie akceptowały porządku powojennego.
 • Gospodarka była niestabilna, co objawiało się między innymi hiperinflacją w latach 1922-1923.
 • Rosnące napięcia polityczne, które kulminowały w próbach puczów i zamachów, takich jak pucz Kappa czy zamach na Walthera Rathenaua.

II wojna światowa a Niemcy

Niemcy odgrywały kluczową rolę w wybuchu i przebiegu II wojny światowej. Hitler i NSDAP dążyli do ekspansji terytorialnej i hegemonii nad Europą.

 • Anschluss Austrii i aneksja Sudetów były wstępem do większej agresji.
 • Najazd na Polskę w 1939 roku, który oficjalnie rozpoczął II wojnę światową.
 • Niemcy szybko zajmowały kolejne terytoria, w tym Francję, Holandię i kraje bałtyckie, ale ostatecznie napotkały opór w ZSRR.

Konferencje jałtańska i poczdamska: początki podziału

Pod koniec II wojny światowej główne mocarstwa alianckie spotkały się, aby omówić przyszłość Europy i świata. Niemcy były kluczowym tematem tych dyskusji.

 • W Jałcie w 1945 roku przywódcy Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR zgodzili się podzielić Niemcy na cztery strefy okupacyjne.
 • Konferencja poczdamska potwierdziła te decyzje, ale także narzuciła Niemcom surowe warunki reparacji wojennych.
 • Ustalono również, że Berlin, mimo że znajdował się w sowieckiej strefie, będzie miał wspólną administrację czterech mocarstw.

Formowanie się Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) i Niemieckiej Republiki Federalnej (NRF)

Choć pierwotnie strefy okupacyjne miały być tymczasowe, wkrótce stało się jasne, że podziały te będą trwały.

 • W 1949 roku na terenie stref okupacyjnych USA, Wielkiej Brytanii i Francji powstała Niemiecka Republika Federalna (NRF) z jej stolicą w Bonn.
 • W odpowiedzi ZSRR utworzył Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) z jej stolicą we wschodnim Berlinie.
 • Ten podział odzwierciedlał rosnące napięcia między mocarstwami zachodnimi a ZSRR, które wkrótce doprowadziły do zimnej wojny.

Żelazna kurtyna i podział Berlina

Po II wojnie światowej wyraźnie zarysował się podział Europy na dwa obozy: wschodni pod wpływem ZSRR i zachodni zdominowany przez USA i ich sojuszników. Ten podział nazywany jest „Żelazną Kurtyną”.

 • „Żelazna Kurtyna” była metaforą opisującą fizyczny i ideologiczny podział Europy. Chociaż termin ten został spopularyzowany przez Winstona Churchilla, realnie manifestował się przez granice i bariery pomiędzy krajami Bloku Wschodniego a Zachodem.
 • Berlin, jako podzielone miasto, stał się symbolem tego podziału. Mimo że cały Berlin leżał w radzieckiej strefie okupacyjnej, zachodnie sektory miasta były administrowane przez mocarstwa zachodnie.
 • W 1961 roku, aby zahamować masową emigrację do zachodniego Berlina, rząd NRD postanowił wybudować Mur Berliński, który stał się fizyczną manifestacją Żelaznej Kurtyny.

Kryzysy i punkty zwrotne w historii podzielonych Niemiec

Podział Niemiec nie był pozbawiony konfliktów i kryzysów, które testowały granice tego podziału oraz międzynarodowe relacje.

 • Powstanie w Berlinie Wschodnim w 1953 roku było odpowiedzią na niezadowolenie społeczne i zostało brutalnie stłumione przez radzieckie wojska.
 • Kryzys berliński w 1961 roku, który poprzedził budowę Muru Berlińskiego, był kolejnym momentem napięć między mocarstwami wschodnimi i zachodnimi.
 • Latem 1968 roku reformy w Czechosłowacji i ich tłumienie przez wojska paktu warszawskiego miały wpływ na niemiecką politykę i społeczeństwo, wzmocniony strach przed radziecką interwencją.

Upadek Muru Berlińskiego i początek zjednoczenia Niemiec

Koniec lat 80. XX wieku przyniósł liczne przemiany w Bloku Wschodnim, które miały bezpośredni wpływ na Niemcy.

 • Reformy w ZSRR pod przywództwem Gorbaczowa, zwłaszcza glasnost i perestrojka, zachęcały do większej otwartości i dialogu.
 • Wschodnioniemieckie społeczeństwo coraz bardziej domagało się wolności i reform. Masowe demonstracje i ucieczki obywateli NRD przez nowo otwarte granice państw sąsiednich doprowadziły do otwarcia Muru Berlińskiego 9 listopada 1989 roku.
 • To wydarzenie stało się początkiem procesu zjednoczenia obu niemieckich państw, który oficjalnie zakończył się w 1990 roku.

Konsekwencje podziału dla współczesnych Niemiec

Chociaż Niemcy zostały zjednoczone ponad trzy dekady temu, konsekwencje podziału wciąż są odczuwalne.

 • Gospodarcze nierówności: Wschodnie Niemcy, mimo znaczących inwestycji i wsparcia ze strony zachodnich, wciąż borykają się z niższym poziomem rozwoju gospodarczego w porównaniu z zachodem kraju.
 • Różnice kulturowe i mentalne: Wielu Niemców wciąż odczuwa różnice między „Ossis” (obywatelami byłej NRD) a „Wessis” (obywatelami byłej NRF), które manifestują się w postawach społecznych, politycznych i kulturalnych.
 • Współczesne Niemcy pracują nad przezwyciężeniem tych podziałów, inwestując w edukację, kulturę i projekty mające na celu zwiększenie integracji i zrozumienia między obywatelami obu były państw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również