Czasy teraźniejsze w języku angielskim

W artykule przedstawimy zagadnienia związane z czasami teraźniejszymi w języku angielskim. Omówimy zasady i użycie czterech podstawowych czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous. Porównamy je ze sobą oraz wskażemy ich zastosowanie w mowie i piśmie, aby ułatwić czytelnikowi naukę i stosowanie tych konstrukcji.

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) – zasady i użycie

Czas teraźniejszy prosty, zwany również Present Simple, jest jednym z podstawowych czasów w języku angielskim. Służy do opisywania sytuacji, które są stałe, powtarzają się lub są ogólnie prawdziwe. Warto znać jego strukturę oraz zastosowanie, aby poprawnie posługiwać się językiem angielskim.

Tworzenie zdań w czasie teraźniejszym prostym zależy od rodzaju podmiotu. W przypadku podmiotów I, you, we, they używamy bezokolicznika (czasownika w podstawowej formie), natomiast dla he, she, it dodajemy -s do czasownika. W przypadku niektórych czasowników, takich jak „to have” czy „to do”, konieczne jest dodanie -es (he has, she does). W pytaniach i przeczeniach używamy czasownika do (lub does dla he, she, it) jako operatora.

 • Twierdzenie: I/you/we/they work, he/she/it works
 • Pytanie: Do I/you/we/they work? Does he/she/it work?
 • Przeczenie: I/you/we/they do not (don’t) work, he/she/it does not (doesn’t) work

Present Simple używamy w następujących sytuacjach:

 • Opisywanie rutynowych czynności (I go to work every day)
 • Wyrażanie ogólnych prawd (Water boils at 100 degrees Celsius)
 • Mówienie o gustach, uczuciach, myślach (I like chocolate, She thinks it’s a good idea)
 • Opisywanie zdarzeń zaplanowanych w przyszłości, np. rozkład jazdy (The train leaves at 5 pm)

Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) – struktura i zastosowanie

Czas teraźniejszy ciągły, nazywany również Present Continuous, służy do opisywania sytuacji, które mają miejsce w chwili obecnej lub są tymczasowe. Jego struktura różni się od Present Simple, dlatego warto zwrócić uwagę na budowę zdań oraz konteksty, w których go używamy.

Tworzenie zdań w czasie teraźniejszym ciągłym polega na użyciu czasownika to be (am, is, are) oraz czasownika z końcówką -ing (tzw. gerund). W pytaniach i przeczeniach również używamy czasownika to be jako operatora.

 • Twierdzenie: I am working, you/he/she/it is working, we/they are working
 • Pytanie: Am I working? Is you/he/she/it working? Are we/they working?
 • Przeczenie: I am not working, you/he/she/it is not (isn’t) working, we/they are not (aren’t) working

Present Continuous stosujemy w poniższych sytuacjach:

 • Opisywanie czynności wykonywanych w chwili obecnej (I am reading a book)
 • Mówienie o tymczasowych sytuacjach (She is living with her parents for a few months)
 • Wyrażanie zmian i tendencji (The weather is getting warmer)
 • Opisywanie planów i ustaleń w przyszłości (We are going on holiday next week)
Present SimplePresent Continuous
Stałe sytuacje, ogólne prawdyTymczasowe sytuacje, zmiany
Rutynowe czynnościCzynności wykonywane w chwili obecnej
Gust, uczucia, myśliPlanowane zdarzenia w przyszłości

Czas teraźniejszy doskonały (Present Perfect) – formy i konteksty

Czas teraźniejszy doskonały, czyli Present Perfect, jest jednym z czasów teraźniejszych w języku angielskim. Służy do wyrażania sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na teraźniejszość lub łączą się z nią. Tworzymy go za pomocą czasownika „to have” (w odpowiedniej formie) oraz imiesłowu przeszłego (past participle) czasownika głównego.

Przykłady użycia czasu Present Perfect:

 • do wyrażania doświadczeń, które zdobyliśmy w przeszłości, ale nie podajemy dokładnego czasu (np. I have visited London – Odwiedziłem Londyn)
 • do mówienia o zmianach, które zaszły w przeszłości i mają wpływ na teraźniejszość (np. She has lost her keys – Ona zgubiła swoje klucze)
 • do opisania działań, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz (np. We have lived here for 5 years – Mieszkamy tu od 5 lat)

Czas teraźniejszy doskonały ciągły (Present Perfect Continuous) – budowa i funkcje

Present Perfect Continuous to czas teraźniejszy doskonały ciągły, który łączy cechy czasu Present Perfect oraz Present Continuous. Służy do wyrażania działań, które rozpoczęły się w przeszłości, trwają do teraźniejszości i prawdopodobnie będą trwać w przyszłości. Tworzymy go za pomocą czasownika „to have” (w odpowiedniej formie), „been” oraz czasownika z końcówką -ing.

Przykłady użycia czasu Present Perfect Continuous:

 • do opisania działań, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraźniejszości, z naciskiem na ich trwanie (np. She has been working here for 3 years – Ona pracuje tu od 3 lat)
 • do mówienia o tym, co robiliśmy przed chwilą (np. I have been cleaning the house – Sprzątałem dom)
 • do wyrażania niezadowolenia z sytuacji, która trwa zbyt długo (np. They have been waiting for the bus for an hour – Oni czekają na autobus już godzinę)
CzasBudowaPrzykład
Present Perfecthave/has + past participleI have finished my work
Present Perfect Continuoushave/has + been + verb-ingI have been working all day

Porównanie czasów teraźniejszych – kiedy, który używamy?

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) używamy do opisywania czynności, które są rutynowe, powtarzają się regularnie lub są powszechne prawdy. Czas ten nie ma związku z teraźniejszością w sensie dosłownym, ale odnosi się do ogólnych faktów i zdarzeń. Na przykład:

 • I go to work every day. (Chodzę do pracy codziennie.) – opisuje rutynową czynność
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (Woda wrze przy 100 stopniach Celsjusza.) – opisuje powszechną prawdę

Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) używamy do opisywania czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub w określonym momencie w przyszłości. Czas ten podkreśla tymczasowość czynności i jest używany, gdy mówimy o czymś, co dzieje się teraz. Na przykład:

 • I am studying for my exam right now. (Uczę się teraz do egzaminu.) – opisuje czynność w chwili obecnej
 • They are going to the party tomorrow. (Oni idą na imprezę jutro.) – opisuje czynność w określonym momencie w przyszłości

Zastosowanie czasów teraźniejszych w mowie i piśmie

Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) jest często używany w mowie i piśmie do opisywania ogólnych faktów, rutynowych czynności, harmonogramów, rozkładów jazdy, instrukcji, opisów i komentarzy sportowych. Na przykład:

 • The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.) – ogólny fakt
 • She works as a teacher. (Ona pracuje jako nauczycielka.) – rutynowa czynność
 • The train departs at 9 AM. (Pociąg odjeżdża o 9 rano.) – rozkład jazdy

Czas teraźniejszy ciągły (Present Continuous) jest często używany w mowie i piśmie do opisywania czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub w określonym momencie w przyszłości. Czas ten nadaje dynamikę i żywotność opisywanym czynnościom. Na przykład:

 • I am currently working on a new project. (Obecnie pracuję nad nowym projektem.) – czynność w chwili obecnej
 • They are leaving for vacation next week. (Oni wyjeżdżają na wakacje w przyszłym tygodniu.) – czynność w określonym momencie w przyszłości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również