Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone to istotny element gramatyki języka niemieckiego, który może sprawiać trudności uczącym się. W niniejszym artykule przedstawimy definicję, charakterystykę oraz strukturę zdania z użyciem tego rodzaju czasowników. Zaprezentujemy także przykłady, omówimy użycie w różnych czasach i trybach oraz wskażemy na częste błędy i pułapki związane z ich stosowaniem.

Definicja i charakterystyka czasowników rozdzielnie złożonych w języku niemieckim

Czasowniki rozdzielnie złożone, zwane również czasownikami rozdzielno złożonymi, są jednym z podstawowych elementów gramatyki języka niemieckiego. Są to czasowniki, które składają się z dwóch części: prefiksu oraz czasownika podstawowego. Prefiks może być przyrostkiem, który zmienia znaczenie czasownika podstawowego, lub przyimkiem, który wprowadza dodatkowe informacje o miejscu, czasie czy sposobie działania.

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników rozdzielnie złożonych, które są niezbędne do tworzenia poprawnych i zrozumiałych wypowiedzi. Charakterystyczną cechą tych czasowników jest to, że prefiks oddziela się od czasownika podstawowego w zdaniach oznajmujących w czasie teraźniejszym, przeszłym oraz w trybie rozkazującym. W przypadku pytań i przeczeń, prefiks może pozostać związany z czasownikiem podstawowym lub oddzielać się od niego, w zależności od konstrukcji zdania.

Struktura zdania z użyciem czasowników rozdzielnie złożonych

Struktura zdania z użyciem czasowników rozdzielnie złożonych różni się od struktury zdania z czasownikami nierozdzielnie złożonymi. W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, czasownik podstawowy zajmuje drugie miejsce w zdaniu, natomiast prefiks przesuwa się na koniec zdania. Warto zwrócić uwagę, że w języku niemieckim kolejność słów w zdaniu jest bardzo ważna, a nieprawidłowe ułożenie elementów zdania może prowadzić do niezrozumienia wypowiedzi lub zmiany jej znaczenia.

Przykład struktury zdania z użyciem czasownika rozdzielnie złożonego w czasie teraźniejszym:

 • Ich stehe um 7 Uhr auf. (Wstaję o 7 rano.)

W powyższym przykładzie, czasownik rozdzielnie złożony „aufstehen” (wstać) składa się z prefiksu „auf” oraz czasownika podstawowego „stehen”. W zdaniu oznajmującym, czasownik podstawowy „stehe” znajduje się na drugim miejscu, a prefiks „auf” przesunięty jest na koniec zdania.

Przykłady najczęściej używanych czasowników rozdzielnie złożonych

Czasowniki rozdzielnie złożone są bardzo powszechne w języku niemieckim i stanowią istotny element gramatyki tego języka. Oto kilka przykładów najczęściej używanych czasowników rozdzielnie złożonych:

 • anfangen (zaczynać) – Ich fange die Arbeit an.
 • aufstehen (wstawać) – Er steht um 7 Uhr auf.
 • zumachen (zamykać) – Sie macht das Fenster zu.
 • aussehen (wyglądać) – Das Kleid sieht schön aus.
 • mitbringen (przynosić ze sobą) – Er bringt Kuchen mit.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, przedrostek oddziela się od czasownika i przesuwa na koniec zdania. Warto również pamiętać, że niektóre czasowniki mogą występować zarówno w formie rozdzielnie złożonej, jak i nierozdzielnie złożonej, co może wpłynąć na znaczenie zdania. Przykładem takiego czasownika jest „umfahren” – w formie rozdzielnie złożonej oznacza „obejść” (Er fährt den Baum um), natomiast w formie nierozdzielnie złożonej oznacza „przejechać” (Er umfährt den Baum).

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie teraźniejszym

W czasie teraźniejszym (Präsens) czasowniki rozdzielnie złożone odmieniają się tak samo jak czasowniki regularne. Główna różnica polega na tym, że przedrostek oddziela się od czasownika i przesuwa na koniec zdania. Przykłady:

 • Ich gehe ins Kino aus. (Wychodzę do kina.)
 • Wir nehmen den Bus ab. (Zdążamy autobusem.)
 • Sie ruft ihre Freundin an. (Ona dzwoni do swojej przyjaciółki.)

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zdań złożonych z użyciem czasowników modalnych (müssen, können, wollen, sollen, dürfen, mögen) oraz czasownika „sein” (być) przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego pozostaje na końcu zdania, a czasownik modalny lub „sein” odmienia się zgodnie z podmiotem. Przykłady:

 • Ich muss heute früher aufstehen. (Dzisiaj muszę wcześniej wstać.)
 • Er kann nicht mitkommen. (On nie może pójść z nami.)
 • Wir sind gestern umgezogen. (Wczoraj się przeprowadziliśmy.)

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym

Czasowniki rozdzielnie złożone w czasie przeszłym w języku niemieckim mają podobną strukturę do czasowników rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym. Różnica polega na tym, że w czasie przeszłym czasownik posiada dodatkowy człon rozdzielający, który jest umieszczony na końcu zdania. Często jest to przyimka, takiego jak „an”, „auf”, „ein”, „aus” itp.

Przykładowo, jeśli chcemy powiedzieć „Wczoraj wieczorem wyszedłem z domu”, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego „ausgehen” (wychodzić) w czasie przeszłym. Zdanie będzie brzmiało: „Gestern Abend bin ich aus dem Haus ausgegangen”. W tym zdaniu „ausgegangen” jest formą przeszłą czasownika „ausgehen”, a „aus dem Haus” jest członem rozdzielającym, który jest umieszczony na końcu zdania.

W czasie przeszłym czasowniki rozdzielnie złożone również tworzą formę przeczącą poprzez dodanie cząstki „nicht” po członie rozdzielającym. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć „Nie wsiadłem do samochodu”, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego „einsteigen” (wsiadać) w czasie przeszłym. Zdanie będzie brzmiało: „Ich bin nicht in das Auto eingestiegen”. W tym zdaniu „eingestiegen” jest formą przeszłą czasownika „einsteigen”, a „in das Auto” jest członem rozdzielającym, który jest umieszczony na końcu zdania, a po nim znajduje się cząstka „nicht”.

Czasowniki rozdzielnie złożone w trybie rozkazującym

Czasowniki rozdzielnie złożone w trybie rozkazującym w języku niemieckim mają nieco inną strukturę niż w czasie teraźniejszym i przeszłym. W trybie rozkazującym czasownik rozdzielnie złożony jest tworzony poprzez dodanie członu rozdzielającego na początku zdania, a następnie odmienia się czasownik w formie rozkazującej.

Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć „Zamknij drzwi!”, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego „zumachen” (zamykać) w trybie rozkazującym. Zdanie będzie brzmiało: „Mach die Tür zu!”. W tym zdaniu „zu” jest członem rozdzielającym, który jest umieszczony na początku zdania, a następnie odmieniamy czasownik „machen” w formie rozkazującej.

W trybie rozkazującym czasowniki rozdzielnie złożone również tworzą formę przeczącą poprzez dodanie cząstki „nicht” po członie rozdzielającym. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć „Nie otwieraj okna!”, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego „aufmachen” (otwierać) w trybie rozkazującym. Zdanie będzie brzmiało: „Mach das Fenster nicht auf!”. W tym zdaniu „auf” jest członem rozdzielającym, który jest umieszczony na początku zdania, a następnie dodajemy cząstkę „nicht” po członie rozdzielającym.

Czasowniki rozdzielnie złożone w pytaniach i przeczeniach

Tworzenie pytań i przeczeń z użyciem czasowników rozdzielnie złożonych w języku niemieckim może być nieco trudniejsze niż w przypadku czasowników prostych. Kluczowe jest jednak zrozumienie, że w pytaniach i przeczeniach również dochodzi do rozdzielenia czasownika, a jego części są umieszczane w odpowiednich miejscach w zdaniu.

W przypadku pytań, część główna czasownika rozdzielnie złożonego (tzw. rdzeń) znajduje się na początku zdania, natomiast przedrostek na końcu. Przykład:

 • Normalne zdanie: „Er steht um 7 Uhr auf.” (On wstaje o 7 rano.)
 • Pytanie: „Steht er um 7 Uhr auf?” (Czy on wstaje o 7 rano?)

W przypadku przeczeń, należy dodać przeczenie „nicht” przed przedrostkiem czasownika rozdzielnie złożonego. Przykład:

 • Normalne zdanie: „Sie kommt heute mit.” (Ona dzisiaj idzie z nami.)
 • Przeczenie: „Sie kommt heute nicht mit.” (Ona dzisiaj nie idzie z nami.)

Częste błędy i pułapki związane z użyciem czasowników rozdzielnie złożonych

Użycie czasowników rozdzielnie złożonych może sprawiać trudności osobom uczącym się języka niemieckiego, zwłaszcza na początku nauki. Poniżej przedstawiamy kilka częstych błędów i pułapek, na które warto zwrócić uwagę:

1. Łączenie przedrostka z rdzeniem czasownika – Częstym błędem jest traktowanie czasownika rozdzielnie złożonego jako jednego słowa, co prowadzi do niepoprawnej struktury zdania. Należy pamiętać, że przedrostek i rdzeń czasownika są rozdzielane w zdaniu, a ich pozycja zależy od rodzaju zdania (oznajmujące, pytające, przeczące).

2. Niepoprawne tworzenie czasów przeszłych – W czasie przeszłym Perfekt, czasownik rozdzielnie złożony tworzy się z pomocą czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz imiesłowu przeszłego (Partizip II). Częstym błędem jest pomijanie czasownika posiłkowego lub niepoprawne tworzenie imiesłowu przeszłego. Przykład:

 • Poprawnie: „Ich habe gestern das Buch zurückgegeben.” (Wczoraj oddałem książkę.)
 • Błędnie: „Ich gestern das Buch zurückgeben.” (brak czasownika posiłkowego)
 • Błędnie: „Ich habe gestern das Buch zurückgebe.” (niepoprawne imiesłów przeszły)

3. Mylenie czasowników rozdzielnie złożonych z czasownikami nierozdzielnie złożonymi – W języku niemieckim istnieją również czasowniki nierozdzielnie złożone, które mają przedrostek, ale nie są rozdzielane w zdaniu. Aby uniknąć błędów, warto zapoznać się z listą najczęściej używanych czasowników nierozdzielnie złożonych (np. „verstehen”, „erklären”, „besuchen”) i zwracać uwagę na ich zachowanie w zdaniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również