Czasowniki regularne w angielskim – lista i zasady

W niniejszym artykule omówimy czasowniki regularne w języku angielskim, które stanowią podstawę gramatyki i są niezbędne do komunikacji w tym języku. Zaprezentujemy zasady tworzenia oraz zastosowanie czasowników regularnych w różnych czasach, a także porady dotyczące nauki i analizę przykładowych zdań.

Definicja i charakterystyka czasowników regularnych w języku angielskim

Czasowniki regularne to takie, które mają stałą formę w czasie przeszłym i w imiesłowie przeszłym (past participle). W języku angielskim, aby utworzyć formę przeszłą oraz imiesłów przeszły czasowników regularnych, wystarczy dodać końcówkę -ed do formy podstawowej (infinitive) czasownika. Przykłady czasowników regularnych to: work (pracować), play (grać), listen (słuchać).

Warto zaznaczyć, że większość czasowników w języku angielskim jest regularna, co ułatwia naukę i zapamiętywanie ich form. Czasowniki regularne są używane w różnych kontekstach, zarówno w mowie, jak i w piśmie, i są niezbędne do tworzenia poprawnych konstrukcji gramatycznych w różnych czasach.

Konstrukcja czasowników regularnych – zasady i wyjątki

Tworzenie form przeszłych i imiesłowów przeszłych czasowników regularnych jest stosunkowo proste, jednak istnieją pewne zasady i wyjątki, które warto znać. Oto one:

 • Jeśli czasownik kończy się na -e, dodajemy tylko -d, np. love (kochać) -> loved.
 • Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + -y, zamieniamy -y na -ied, np. study (uczyć się) -> studied.
 • Jeśli czasownik kończy się na samogłoskę + -y, dodajemy -ed, np. play (grać) -> played.
 • W przypadku jednosylabowych czasowników kończących się na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy -ed, np. stop (zatrzymać) -> stopped.

Warto również pamiętać o nieprawidłowej wymowie końcówki -ed w niektórych przypadkach. W zależności od ostatniego dźwięku w formie podstawowej czasownika, końcówka -ed może być wymawiana jako /t/, /d/ lub /ɪd/. Przykłady:

Forma podstawowa Forma przeszła Wymowa końcówki -ed
work worked /t/
play played /d/
study studied /ɪd/

Znając te zasady i wyjątki, łatwiej będzie Ci tworzyć poprawne formy czasowników regularnych oraz poprawnie je wymawiać.

Czasowniki regularne w różnych czasach – prezentacja i porównanie

Czasowniki regularne w języku angielskim mają tę samą formę w każdym czasie, z wyjątkiem czasu przeszłego prostego i czasu przeszłego złożonego. Warto zatem poznać ich zastosowanie w różnych czasach, aby móc poprawnie tworzyć zdania. Poniżej przedstawiamy formy czasowników regularnych w różnych czasach:

 • Present Simple (czas teraźniejszy prosty) – podstawowa forma czasownika, np. I work (Ja pracuję)
 • Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, np. I am working (Ja pracuję w tym momencie)
 • Past Simple (czas przeszły prosty) – forma czasownika z końcówką -ed, np. I worked (Ja pracowałem)
 • Past Continuous (czas przeszły ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, używana z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym, np. I was working (Ja pracowałem wtedy)
 • Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany) – forma czasownika z końcówką -ed, używana z czasownikiem „have” lub „has”, np. I have worked (Ja pracowałem/pracuję)
 • Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, używana z czasownikami „have” lub „has” oraz „been”, np. I have been working (Ja pracuję od pewnego czasu)
 • Past Perfect (czas przeszły dokonany) – forma czasownika z końcówką -ed, używana z czasownikiem „had”, np. I had worked (Ja pracowałem przed innym wydarzeniem)
 • Past Perfect Continuous (czas przeszły dokonany ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, używana z czasownikami „had” oraz „been”, np. I had been working (Ja pracowałem przez jakiś czas przed innym wydarzeniem)
 • Future Simple (czas przyszły prosty) – podstawowa forma czasownika, używana z czasownikiem „will”, np. I will work (Ja będę pracować)
 • Future Continuous (czas przyszły ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, używana z czasownikami „will” oraz „be”, np. I will be working (Ja będę pracować w określonym momencie)
 • Future Perfect (czas przyszły dokonany) – forma czasownika z końcówką -ed, używana z czasownikami „will” oraz „have”, np. I will have worked (Ja będę pracować do określonego momentu)
 • Future Perfect Continuous (czas przyszły dokonany ciągły) – forma czasownika z końcówką -ing, używana z czasownikami „will”, „have” oraz „been”, np. I will have been working (Ja będę pracować przez określony czas)

Warto zwrócić uwagę na to, że czasowniki regularne mają tę samą formę w czasie przeszłym prostym i czasie przeszłym złożonym. Oto porównanie form czasowników regularnych w różnych czasach:

Czas Przykład
Present Simple I work
Present Continuous I am working
Past Simple I worked
Past Continuous I was working
Present Perfect I have worked
Present Perfect Continuous I have been working
Past Perfect I had worked
Past Perfect Continuous I had been working
Future Simple I will work
Future Continuous I will be working
Future Perfect I will have worked
Future Perfect Continuous I will have been working

Zastosowanie czasowników regularnych w mowie i piśmie

Czasowniki regularne są niezbędne do tworzenia poprawnych zdań w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie. W zależności od kontekstu i sytuacji, w której się znajdujemy, będziemy używać różnych czasów, aby wyrazić nasze myśli i intencje. Oto kilka przykładów zastosowania czasowników regularnych w różnych sytuacjach:

 • Opisywanie codziennych czynności – używamy czasu Present Simple, np. I usually work from 9 to 5 (Zazwyczaj pracuję od 9 do 17)
 • Opisywanie czynności trwających w chwili obecnej – używamy czasu Present Continuous, np. I am working on a project right now (Właśnie teraz pracuję nad projektem)
 • Opisywanie zakończonych czynności w przeszłości – używamy czasu Past Simple, np. I worked as a teacher last year (W zeszłym roku pracowałem jako nauczyciel)
 • Opisywanie czynności trwających w przeszłości – używamy czasu Past Continuous, np. I was working when you called me (Pracowałem, gdy do mnie zadzwoniłeś)
 • Opisywanie doświadczeń życiowych – używamy czasu Present Perfect, np. I have worked in many different countries (Pracowałem w wielu różnych krajach)
 • Opisywanie czynności trwających w przyszłości – używamy czasu Future Continuous, np. I will be working at the conference next week (Będę pracować na konferencji w przyszłym tygodniu)

Warto pamiętać, że czasowniki regularne są stosowane w różnych formach gramatycznych, takich jak pytania, przeczenia czy zdania warunkowe. Oto kilka przykładów:

 • Pytania – Do you work on weekends? (Czy pracujesz w weekendy?)
 • Przeczenia – I don’t work on Sundays (Nie pracuję w niedziele)
 • Zdania warunkowe – If I work hard, I will get a promotion (Jeśli będę ciężko pracować, dostanę awans)

Ćwiczenie i praktyka są kluczowe dla opanowania czasowników regularnych w języku angielskim

Porady i strategie nauczania się czasowników regularnych

Nauczanie się czasowników regularnych może być wyzwaniem dla Polaków uczących się języka angielskiego, ale istnieje wiele porad i strategii, które mogą pomóc w opanowaniu tych czasowników. Oto kilka przydatnych wskazówek:

 1. Ucz się na pamięć podstawowych form czasowników: Zanim zaczniesz uczyć się odmiany czasowników regularnych, ważne jest, aby nauczyć się podstawowych form, czyli czasu teraźniejszego, czasu przeszłego i formy bezokolicznika. Pamiętaj, że większość czasowników regularnych tworzy formę przeszłą przez dodanie końcówki „-ed” do czasu teraźniejszego.
 2. Ćwicz regularnie: Regularne ćwiczenia są kluczowe dla opanowania czasowników regularnych. Możesz tworzyć własne zestawy ćwiczeń, pisząc zdania z użyciem czasowników regularnych i odmieniając je w różnych czasach. Możesz również korzystać z dostępnych materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, ćwiczenia online i aplikacje mobilne, które oferują ćwiczenia z czasownikami regularnymi.
 3. Używaj czasowników regularnych w kontekście: Ważne jest, aby używać czasowników regularnych w kontekście, aby zrozumieć ich znaczenie i zastosowanie. Możesz tworzyć zdania, opisując codzienne czynności, rutynowe czynności lub wydarzenia przeszłe, które się wydarzyły. Im więcej będziesz używać czasowników regularnych w praktyce, tym lepiej je zapamiętasz.
 4. Korzystaj z technologii: W dzisiejszych czasach istnieje wiele technologicznych narzędzi, które mogą pomóc w nauce czasowników regularnych. Możesz korzystać z aplikacji mobilnych, które oferują gry, quizy i interaktywne lekcje z czasownikami regularnymi. Możesz również korzystać z internetowych słowników, które zawierają odmianę czasowników regularnych w różnych czasach.
 5. Praktykuj w mowie i piśmie: Aby opanować czasowniki regularne, ważne jest, aby praktykować zarówno w mowie, jak i piśmie. Możesz rozmawiać z innymi osobami w języku angielskim, używając czasowników regularnych w różnych czasach. Możesz również pisać opowiadania, eseje lub listy, używając czasowników regularnych. Im więcej będziesz praktykować, tym bardziej pewny będziesz w użyciu czasowników regularnych.

Analiza i interpretacja przykładowych zdań z użyciem czasowników regularnych

Analiza i interpretacja przykładowych zdań z użyciem czasowników regularnych może pomóc w zrozumieniu ich struktury i znaczenia. Oto kilka przykładów zdań z czasownikami regularnymi:

 • I walk to school every day: W tym zdaniu czasownik regularny „walk” jest używany w czasie teraźniejszym, aby opisać rutynową czynność chodzenia do szkoły. Forma przeszła tego czasownika to „walked”.
 • She studied for the exam last night: W tym zdaniu czasownik regularny „study” jest używany w czasie przeszłym, aby opisać czynność nauki na egzamin. Forma przeszła tego czasownika to „studied”.
 • They will play soccer tomorrow: W tym zdaniu czasownik regularny „play” jest używany w czasie przyszłym, aby opisać planowaną czynność grania w piłkę nożną. Forma przeszła tego czasownika to „played”.
 • We have watched that movie before: W tym zdaniu czasownik regularny „watch” jest używany w czasie przeszłym perfekt, aby opisać czynność oglądania filmu w przeszłości. Forma przeszła tego czasownika to „watched”.

Analiza tych przykładów zdań pomaga zrozumieć, jak czasowniki regularne są używane w różnych czasach i jak zmienia się ich forma w zależności od kontekstu. Praktykowanie tworzenia i analizowania takich zdań pomoże w opanowaniu czasowników regularnych i ich poprawnym użyciu w mowie i piśmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również