Odmiana kommen i lista słów z przedrostkami

W tym artykule przyjrzymy się bliżej jednemu z podstawowych czasowników języka niemieckiego – „kommen”. Omówimy jego znaczenie, odmianę oraz zastosowanie w różnych czasach gramatycznych. Przedstawimy także czasowniki złożone z przedrostkiem i „kommen”, ich odmianę oraz często popełniane błędy związane z tym czasownikiem. Zapraszamy do lektury i nauki!

„Kommen” – podstawowe znaczenie i użycie

Czasownik „kommen” w języku niemieckim jest jednym z najbardziej podstawowych i często używanych czasowników. Jego podstawowe znaczenie to przychodzić lub przybywać. „Kommen” jest czasownikiem regularnym, co oznacza, że jego odmiana jest stosunkowo prosta i łatwa do zapamiętania. Warto zaznaczyć, że „kommen” jest czasownikiem o ruchu, co oznacza, że wyraża przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego.

Użycie czasownika „kommen” jest bardzo szerokie. Może być używany zarówno w kontekście przybycia do jakiegoś miejsca, jak i w odniesieniu do uczestniczenia w wydarzeniach czy spotkaniach. Przykładowo, można powiedzieć „Ich komme zur Party” (Przychodzę na imprezę) lub „Wann kommst du nach Hause?” (Kiedy wracasz do domu?). Ponadto, „kommen” może być używane w połączeniu z różnymi przedrostkami, tworząc czasowniki złożone o różnych znaczeniach, takie jak „ankommen” (przyjeżdżać) czy „zurückkommen” (wracać).

Odmiana czasownika „kommen” w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika „kommen” w czasie teraźniejszym (Präsens) jest stosunkowo prosta, ponieważ jest to czasownik regularny. Oto jak odmienia się „kommen” dla poszczególnych osób liczby pojedynczej i mnogiej:

 • ich komme – ja przychodzę
 • du kommst – ty przychodzisz
 • er/sie/es kommt – on/ona/ono przychodzi
 • wir kommen – my przychodzimy
 • ihr kommt – wy przychodzicie
 • sie/Sie kommen – oni/one/Pan/Pani/Państwo przychodzą

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku drugiej osoby liczby pojedynczej (du) oraz trzeciej osoby liczby pojedynczej (er/sie/es) występuje umlaut (przezrostek) na literze „o” w formie podstawowej czasownika. Jest to cecha charakterystyczna dla wielu czasowników regularnych w języku niemieckim. Ponadto, w przypadku drugiej osoby liczby mnogiej (ihr) końcówka „-t” jest dodawana do formy podstawowej czasownika.

Odmiana czasownika „kommen” w czasie przeszłym

W języku niemieckim mamy dwa czasy przeszłe: czas przeszły prosty (Präteritum) i czas przeszły dokonany (Perfekt). Czas przeszły prosty jest używany głównie w języku literackim i formalnym, podczas gdy czas przeszły dokonany jest bardziej powszechny w mowie potocznej.

Odmiana czasownika „kommen” w czasie przeszłym prostym (Präteritum) wygląda następująco:

 • ich kam – ja przyszedłem/przyszłam
 • du kamst – ty przyszedłeś/przyszłaś
 • er/sie/es kam – on/ona/ono przyszło
 • wir kamen – my przyszliśmy
 • ihr kamt – wy przyszliście
 • sie/Sie kamen – oni/one/Pan/Pani/Państwo przyszli

W przypadku czasu przeszłego dokonanego (Perfekt) odmiana „kommen” wymaga użycia czasownika posiłkowego „sein” oraz formy przeszłej „gekommen”. Oto jak się odmienia:

 • ich bin gekommen – ja przyszedłem/przyszłam
 • du bist gekommen – ty przyszedłeś/przyszłaś
 • er/sie/es ist gekommen – on/ona/ono przyszło
 • wir sind gekommen – my przyszliśmy
 • ihr seid gekommen – wy przyszliście
 • sie/Sie sind gekommen – oni/one/Pan/Pani/Państwo przyszli

Odmiana czasownika „kommen” w czasie przyszłym

W języku niemieckim istnieją dwa czasy przyszłe: czas przyszły prosty (Futur I) i czas przyszły dokonany (Futur II). Czas przyszły prosty jest używany, aby wyrazić zamiary, plany lub przewidywania dotyczące przyszłości, podczas gdy czas przyszły dokonany służy do wyrażania przyszłych zdarzeń, które będą już zakończone w określonym momencie przyszłości.

Odmiana czasownika „kommen” w czasie przyszłym prostym (Futur I) wymaga użycia czasownika posiłkowego „werden” oraz bezokolicznika „kommen”. Oto jak się odmienia:

 • ich werde kommen – ja przyjdę
 • du wirst kommen – ty przyjdziesz
 • er/sie/es wird kommen – on/ona/ono przyjdzie
 • wir werden kommen – my przyjdziemy
 • ihr werdet kommen – wy przyjdziecie
 • sie/Sie werden kommen – oni/one/Pan/Pani/Państwo przyjdą

W przypadku czasu przyszłego dokonanego (Futur II) odmiana „kommen” wymaga użycia czasownika posiłkowego „werden”, formy przeszłej „gekommen” oraz czasownika „sein”. Oto jak się odmienia:

 • ich werde gekommen sein – ja będę przyszedł/przyszła
 • du wirst gekommen sein – ty będziesz przyszedł/przyszła
 • er/sie/es wird gekommen sein – on/ona/ono będzie przyszło
 • wir werden gekommen sein – my będziemy przyszli
 • ihr werdet gekommen sein – wy będziecie przyszli
 • sie/Sie werden gekommen sein – oni/one/Pan/Pani/Państwo będą przyszli

Przykładowe zdania z użyciem „kommen” w różnych czasach

Czasownik „kommen” jest używany w różnych czasach, aby wyrazić różne znaczenia i sytuacje. Oto kilka przykładów zdań z użyciem „kommen” w różnych czasach:

 • Teraz: Ich komme gerade aus der Schule. (Właśnie wróciłem ze szkoły.)
 • Przeszłość: Gestern bin ich spät nach Hause gekommen. (Wczoraj wróciłem późno do domu.)
 • Przyszłość: Nächste Woche werde ich dich besuchen kommen. (W przyszłym tygodniu przyjdę cię odwiedzić.)

W zależności od kontekstu, czasownik „kommen” może być używany w różnych czasach, aby wyrazić odpowiednie znaczenie i czas akcji.

Czasowniki złożone z przedrostkiem i „kommen” – znaczenia i przykłady

Czasowniki złożone z przedrostkiem i „kommen” mają różne znaczenia i są używane w różnych kontekstach. Oto kilka przykładów takich czasowników:

 • ankommen – przybyć: Ich komme morgen um 10 Uhr an. (Przyjadę jutro o 10:00.)
 • vorbeikommen – wpaść: Kannst du heute Abend bei mir vorbeikommen? (Czy możesz wpaść do mnie dziś wieczorem?)

Przedrostki w tych czasownikach dodają dodatkowe znaczenie do podstawowego znaczenia czasownika „kommen”. Przykłady pokazują, jak można używać tych czasowników w różnych sytuacjach i kontekstach.

Odmiana czasowników złożonych z „kommen”

Czasowniki złożone z przedrostkiem i „kommen” odmieniają się tak samo jak czasownik „kommen”, ale z pewnymi różnicami. W przypadku czasowników złożonych, przedrostek jest oddzielony od czasownika podstawowego w niektórych formach gramatycznych. Oto kilka przykładów:

 • herkommen (przychodzić skądś)
 • ankommen (przybywać, zależeć)
 • zurückkommen (wracać)

Odmiana czasowników złożonych z „kommen” w czasie teraźniejszym wygląda następująco:

 • ich komme her / an / zurück
 • du kommst her / an / zurück
 • er/sie/es kommt her / an / zurück
 • wir kommen her / an / zurück
 • ihr kommt her / an / zurück
 • sie/Sie kommen her / an / zurück

W czasie przeszłym odmiana wygląda tak:

 • ich bin hergekommen / angekommen / zurückgekommen
 • du bist hergekommen / angekommen / zurückgekommen
 • er/sie/es ist hergekommen / angekommen / zurückgekommen
 • wir sind hergekommen / angekommen / zurückgekommen
 • ihr seid hergekommen / angekommen / zurückgekommen
 • sie/Sie sind hergekommen / angekommen / zurückgekommen

W czasie przyszłym odmiana prezentuje się następująco:

 • ich werde herkommen / ankommen / zurückkommen
 • du wirst herkommen / ankommen / zurückkommen
 • er/sie/es wird herkommen / ankommen / zurückkommen
 • wir werden herkommen / ankommen / zurückkommen
 • ihr werdet herkommen / ankommen / zurückkommen
 • sie/Sie werden herkommen / ankommen / zurückkommen

Często popełniane błędy w odmianie i użyciu „kommen” i słów z przedrostkami

Warto zwrócić uwagę na kilka często popełnianych błędów związanych z odmianą i użyciem czasownika „kommen” oraz czasowników złożonych z przedrostkami. Oto niektóre z nich:

 1. Nieprawidłowe łączenie przedrostka z czasownikiem – czasami uczący się języka niemieckiego łączą przedrostek z czasownikiem w sposób nieprawidłowy, np. „ankommen” zamiast „ankommen”. Warto zapamiętać poprawne formy czasowników złożonych.
 2. Błędy w odmianie – uczniowie często mylą formy odmiany czasownika „kommen” w różnych czasach, np. „ich kam” zamiast „ich bin gekommen” w czasie przeszłym. Ważne jest, aby dokładnie opanować odmianę tego czasownika.
 3. Nieprawidłowe użycie czasowników złożonych – czasowniki złożone z „kommen” mają różne znaczenia, które mogą być mylące. Należy zwrócić uwagę na kontekst, w którym używamy danego czasownika złożonego, aby uniknąć nieporozumień.
 4. Zamiana przedrostków – czasami uczniowie mylą przedrostki, np. „zurückkommen” zamiast „herkommen”. Warto dokładnie poznać znaczenie poszczególnych przedrostków i ich użycie w czasownikach złożonych.

Unikanie tych błędów pozwoli na poprawne i precyzyjne używanie czasownika „kommen” oraz czasowników złożonych z przedrostkami. Ćwiczenie i praktyka są kluczem do opanowania tych zagadnień gramatycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również