Czas zaprzeszły Plusquamperfekt w języku niemieckim

W artykule tym przyjrzymy się bliżej czasowi Plusquamperfekt w języku niemieckim, jego zastosowaniu oraz budowie zdań. Omówimy także różnice między czasownikami regularnymi i nieregularnymi oraz zaprezentujemy przykłady zdań. Ponadto, przedstawimy częste błędy w użyciu tego czasu oraz porównamy go do innych czasów przeszłych. Na koniec, zaproponujemy ćwiczenia praktyczne oraz sposoby na efektywne opanowanie Plusquamperfekt.

Definicja i zastosowanie czasu Plusquamperfekt w języku niemieckim

Czas Plusquamperfekt, zwany również czasem zaprzeszłym, jest jednym z czterech czasów przeszłych w języku niemieckim. Służy do opisywania sytuacji, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości. Innymi słowy, używamy go, gdy chcemy pokazać, że jedno zdarzenie zaszło wcześniej niż drugie, również przeszłe.

W praktyce czas Plusquamperfekt jest stosowany głównie w opowiadaniach, relacjach czy tekstach literackich, gdzie opisujemy kolejność wydarzeń w przeszłości. W mowie potocznej Niemcy często używają czasu Perfekt zamiast Plusquamperfekt, jednak w sytuacjach formalnych i pisemnych warto znać i stosować właściwy czas przeszły.

Budowa zdania w czasie Plusquamperfekt

Tworzenie zdań w czasie Plusquamperfekt wymaga użycia pomocnika oraz czasownika głównego w formie Partizip II. Jako pomocników używamy czasowników haben (mieć) lub sein (być) w czasie Präteritum (czas przeszły prosty). Wybór odpowiedniego pomocnika zależy od rodzaju czasownika głównego – czasowniki opisujące zmianę stanu lub miejsca wymagają użycia sein, natomiast większość pozostałych czasowników łączy się z haben.

Struktura zdania w czasie Plusquamperfekt wygląda następująco:

 • Podmiot + pomocnik (w czasie Präteritum) + inne elementy zdania + czasownik główny (w formie Partizip II)

W przypadku zdań pytających oraz przeczących, kolejność słów może ulec zmianie, jednak zasada używania pomocnika i czasownika głównego w formie Partizip II pozostaje taka sama.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Plusquamperfekt

W języku niemieckim wyróżniamy czasowniki regularne (niem. regelmäßige Verben) oraz czasowniki nieregularne (niem. unregelmäßige Verben). Różnią się one sposobem tworzenia form czasu Plusquamperfekt. W przypadku czasowników regularnych, tworzenie formy Plusquamperfekt jest stosunkowo proste, natomiast w przypadku czasowników nieregularnych, wymaga znajomości form czasu Präteritum oraz Partizip II.

Czasowniki regularne tworzą formę Plusquamperfekt poprzez dodanie odpowiedniej formy czasownika „haben” lub „sein” w czasie Präteritum oraz formy Partizip II czasownika głównego. Partizip II czasowników regularnych tworzy się przez dodanie przedrostka „ge-” do rdzenia czasownika oraz końcówki „-t”. Przykład:

 • spielen (grać) – Partizip II: gespielt
 • Ich hatte gespielt (Grałem)

Czasowniki nieregularne również tworzą formę Plusquamperfekt poprzez dodanie odpowiedniej formy czasownika „haben” lub „sein” w czasie Präteritum. Jednakże, tworzenie formy Partizip II czasowników nieregularnych jest bardziej skomplikowane, gdyż wymaga znajomości nieregularnych form tych czasowników. Przykład:

 • sehen (widzieć) – Partizip II: gesehen
 • Ich hatte gesehen (Widziałem)

Przykłady zdań w czasie Plusquamperfekt

Przedstawiamy poniżej kilka przykładów zdań w czasie Plusquamperfekt, zarówno z użyciem czasowników regularnych, jak i nieregularnych. Przykłady te mają na celu pokazanie, jak stosować czas Plusquamperfekt w praktyce oraz jak tworzyć poprawne formy czasowników w tym czasie.

Przykłady z użyciem czasowników regularnych:

 • Er hatte das Buch gelesen, bevor er den Film gesehen hatte. (Przeczytał książkę, zanim obejrzał film.)
 • Wir hatten uns entschieden, ins Kino zu gehen. (Zdecydowaliśmy się pójść do kina.)
 • Bevor sie nach Hause gekommen war, hatte sie eingekauft. (Zanim przyszła do domu, zrobiła zakupy.)

Przykłady z użyciem czasowników nieregularnych:

 • Ich hatte das Auto verkauft, bevor ich ein neues gekauft hatte. (Sprzedałem samochód, zanim kupiłem nowy.)
 • Bevor sie ins Ausland gezogen war, hatte sie ihre Wohnung vermietet. (Zanim wyjechała za granicę, wynajęła swoje mieszkanie.)
 • Er hatte den Zug verpasst, weil er verschlafen hatte. (Spóźnił się na pociąg, ponieważ zaspał.)

Częste błędy w użyciu czasu Plusquamperfekt

Podczas korzystania z czasu Plusquamperfekt, istnieje kilka częstych błędów, które warto unikać. Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe użycie czasowników modalnych. Czas Plusquamperfekt nie jest używany z czasownikami modalnymi, takimi jak „müssen” (musieć) czy „können” (móc). Zamiast tego, używamy czasu Perfekt z czasownikami modalnymi, aby wyrazić przeszłe zdarzenia.

Kolejnym częstym błędem jest nieprawidłowe użycie czasowników nieregularnych. W czasie Plusquamperfekt, czasowniki nieregularne zachowują swoje nieregularne formy. Na przykład, czasownik „sein” (być) w czasie Plusquamperfekt ma formę „warst” dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, „warśt” dla drugiej osoby liczby pojedynczej, „war” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, „warsen” dla pierwszej osoby liczby mnogiej, „wart” dla drugiej osoby liczby mnogiej i „waren” dla trzeciej osoby liczby mnogiej.

Porównanie czasu Plusquamperfekt do innych czasów przeszłych w języku niemieckim

Czas Plusquamperfekt jest jednym z czasów przeszłych w języku niemieckim, obok czasu Perfekt i czasu Imperfekt. Porównując te trzy czasy, można zauważyć pewne różnice w ich użyciu.

Czas Perfekt jest używany do opisywania przeszłych zdarzeń, które mają związek z teraźniejszością. Jest to najczęściej używany czas przeszły w języku niemieckim. Czas Imperfekt natomiast jest używany do opisywania przeszłych zdarzeń, które nie mają związku z teraźniejszością. Jest to bardziej formalny czas przeszły, który jest często stosowany w literaturze i pisaniu formalnym.

Czas Plusquamperfekt jest używany do opisywania przeszłych zdarzeń, które miały miejsce przed innymi przeszłymi zdarzeniami. Może być stosowany, gdy mówimy o dwóch zdarzeniach w przeszłości i chcemy wskazać, które zdarzenie nastąpiło wcześniej. Na przykład: „Kiedy przyszedłem do domu, moja mama już ugotowała obiad” – w tym zdaniu używamy czasu Plusquamperfekt (ugotowała) dla zdarzenia, które miało miejsce przed przyjściem do domu (przeszłe zdarzenie).

Ćwiczenia praktyczne z użyciem czasu Plusquamperfekt

Ćwiczenia praktyczne są niezbędnym elementem nauki każdego języka obcego, a opanowanie czasu Plusquamperfekt w języku niemieckim wymaga systematycznej praktyki. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą w opanowaniu tego czasu gramatycznego.

1. Przekształcanie zdań – jednym z podstawowych ćwiczeń jest przekształcanie zdań z innych czasów przeszłych na czas Plusquamperfekt. Na przykład, przekształć zdanie „Ich habe das Buch gelesen” (Präteritum) na „Ich hatte das Buch gelesen” (Plusquamperfekt). W ten sposób uczysz się zarówno rozpoznawania czasów przeszłych, jak i stosowania odpowiednich form czasowników.

2. Uzupełnianie luk w zdaniach – ćwiczenie polegające na uzupełnianiu brakujących fragmentów zdań w czasie Plusquamperfekt. Na przykład, uzupełnij zdanie „Als ich ankam, _______ (essen) sie schon.” odpowiednią formą czasownika „essen” w czasie Plusquamperfekt: „Als ich ankam, hatten sie schon gegessen.” Ćwiczenie to pozwala na praktykę tworzenia poprawnych form czasowników oraz zrozumienie kontekstu, w którym stosuje się czas Plusquamperfekt.

3. Tłumaczenie zdań – tłumaczenie zdań z języka polskiego na niemiecki, używając czasu Plusquamperfekt. Na przykład, przetłumacz zdanie „Zanim wyszedłem z domu, zjadłem śniadanie” na „Bevor ich das Haus verließ, hatte ich das Frühstück gegessen.” Ćwiczenie to pozwala na praktykę tworzenia poprawnych zdań w języku niemieckim oraz zrozumienie, kiedy stosować czas Plusquamperfekt.

Sposoby na efektywne opanowanie czasu Plusquamperfekt

Opanowanie czasu Plusquamperfekt w języku niemieckim może być wyzwaniem, ale istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które pomogą w efektywnej nauce tego czasu gramatycznego. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę podczas nauki.

1. Systematyczna praktyka – kluczem do opanowania czasu Plusquamperfekt jest regularne ćwiczenie. Praktykuj tworzenie zdań w tym czasie, przekształcaj zdania z innych czasów przeszłych oraz tłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej zrozumiesz zasady rządzące tym czasem i łatwiej będzie Ci go używać.

2. Uczenie się z kontekstu – czytaj teksty w języku niemieckim, w których występuje czas Plusquamperfekt, aby zrozumieć, w jakich sytuacjach jest on stosowany. Analizuj zdania, zwracając uwagę na formy czasowników oraz na to, jak są one używane w kontekście. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć, kiedy stosować czas Plusquamperfekt.

3. Korzystanie z materiałów dydaktycznych – istnieje wiele podręczników, kursów online oraz innych materiałów dydaktycznych, które pomogą Ci w nauce czasu Plusquamperfekt. Wykorzystuj je, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego czasu gramatycznego oraz ćwiczyć jego stosowanie w praktyce.

4. Praktyka z native speakerami – rozmawiaj z osobami, dla których język niemiecki jest językiem ojczystym, aby sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Poproś ich o korektę Twoich zdań w czasie Plusquamperfekt oraz o wskazówki, jak poprawić swoje umiejętności. W ten sposób będziesz mógł szybciej opanować czas Plusquamperfekt oraz zrozumieć jego zastosowanie w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również